Jak dołączyć

Zdjęcie: 

Dołącz do najnowszej edycji kursu internetowego "Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy" Centrum Edukacji Obywatelskiej! 

Kurs jest bezpłatny i trwa od marca do maja 2020 r.

 

 

Jak to działa?

Zgłaszasz się do kursu internetowego „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy. To pierwszy krok do dołączenia do grupy nauczycieli/ek wspierających młodzież w prowadzeniu rozmów na ważne aktualne społecznie tematy.

Zarejestrować się może każdy nauczyciel/ka, pedagog/żka, psycholog/żka, bibliotekarz/ka ze szkoły podstawowej (klasa IV-VIII) i szkoły ponadpodstawowej. Zapraszamy do zgłaszania się z drugim nauczycielem/ką wspierającym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [kliknij]

Rejestracja trwa do 8 marca 2020 r.

REGULAMIN [kliknij]

Bierzesz udział w kursie internetowym w którym rozwijasz swoją wiedzę na temat:

 • współczesnych procesów migracyjnych lokalnie i globalnie
 • sztuki rozmawiania z osobami o różnych poglądach

i prowadzisz w szkole w oparciu o gotowe scenariusze i karty pracy udostępnione w kursie internetowym:

 • lekcje przedmiotowe
 • spotkania Klubów Dobrej Rozmowy

Podczas szkolenia stacjonarnego bierzesz udział w praktycznych ćwiczeniach rozwijających umiejętność rozmawiania na trudne, kontrowersyjne tematy i uwzględniania różnych punktów widzenia.

 

 

Poznajesz innych nauczycieli i nauczycielki z całej Polski, osoby które chcą wprowadzać nową jakość do swoich zajęć szkolnych.

Odbierasz certyfikat potwierdzający Twoje zaangażowanie w realizację kursu internetowego i aktywność podczas szkolenia stacjonarnego, oraz wsparcie uczniów i uczennic w zdobywaniu umiejętności prowadzenia pełnych szacunku rozmów na często trudne, aktualne tematy.

Icons made by catkuro from www.flaticon.com

 

Co zyskują uczniowie i uczennice?

 • Zdobywają wiedzę o aktualnych wydarzeniach dotyczących migracji ludności w kraju i na świecie.
 • Dostają przestrzeń do podejmowania w rozmowach tematów takich jak migracja i uchodźstwo w kontekście wyzwań współczesnego świata.
 • Przewodnik dla młodzieży „Punkty widzenia. Klub Dobrej Rozmowy” ze wskazówkami, jak krok po kroku zorganizować Klub Dobrej Rozmowy, jak planować przebieg spotkań oraz propozycję tematów do dyskusji wraz z materiałami pomocniczymi.
 • Otrzymują od swojego nauczyciela/ki wsparcie w doskonaleniu umiejętności wymiany opinii, argumentowania, słuchania tego, co mają do powiedzenia osoby o różnych światopoglądach.
 • Poznają bliżej swoich kolegów i koleżanki oraz wzmacniają partnerską relację z nauczycielem/nauczycielką.
 • Zdobywają dyplom potwierdzający prowadzenie Klubu Dobrej Rozmowy w szkole.

Korzyści dla nauczyciela i nauczycielki?

 • Zdobywają praktykę i wiedzę. Biorąc udział w kursie internetowym i szkoleniu stacjonarny, nauczyciele zdobywają widzę opartą na rzetelnych źródłach na temat współczesnych procesów migracyjnych i w praktyce ćwiczą prowadzenie rozmów z młodzieżą z poszanowaniem różnych punktów widzenia na często kontrowersyjne tematy, związane z sytuacją migrantów i uchodźców w kraju i na świecie.
 • Zwiększają szanse swoich uczniów i uczennic na zrozumienie aktualnej sytuacji związanej z migracjami ludności w kontekście globalnym i polskim, co kształtuje wśród młodych ludzi wrażliwość społeczną, umiejętność krytycznego myślenia i wyrażania opinii w oparciu o fakty.
 • Wyposażają swoich uczniów i uczennice w praktyczne umiejętności potrzebne do prowadzenia dobrej rozmowy, słuchania i rozumienia poglądów innych osób. Wierzymy, że ma to kluczowe znaczenie w kształceniu obywatelskim i dbaniu o poziom debaty publicznej.
 • Otrzymują gotowe zestawy materiałów i scenariuszy do wykorzystania w pracy z młodzieżą.
 • Dostają certyfikat wystawiony przez Centrum Edukacji Obywatelskie. Za ukończenie kursu i udział w szkoleniu stacjonarnym oraz przeprowadzenie min. 3 lekcji/spotkań z uczniami, nauczyciele otrzymują certyfikat potwierdzający zaangażowanie w prowadzenie lekcji i rozmów z młodzieżą na ważny, aktualny temat.

Jak wspieramy nauczycieli i nauczycielki?

Kurs internetowy

Bezpłatnie udostępniamy kurs internetowy w którym rozwiniesz swoją wiedzę na temat współczesnych procesów migracyjnych i w praktyce poćwiczysz prowadzenie rozmów z młodzieżą z poszanowaniem różnych punktów widzenia.

 

Pomoc merytoryczną i metodyczną w formie konsultacji z nauczycielem już doświadczonym w prowadzeniu zajęć z młodzieżą o migracjach i uchodźstwie.

Wsparcie nauczycielskie odbywa się z w formule konsultacji mentorskich za pośrednictwem kursu internetowego.

Szkolenie stacjonarne

Organizujemy jednodniowe, bezpłatne  szkolenie wprowadzające w tajniki rozmawiania z młodzieżą o przyczynach i skutkach migracji (element obowiązkowy, do wyboru 14 marca w Warszawie lub 20 marca w Krakowie 2020 r.

Scenariusze lekcji przedmiotowych i spotkań Klubu Dobrej Rozmowy

Gotowe scenariusze pomogą w atmosferze szacunku i w oparciu o fakty przeprowadzić z młodzieżą rozmowę o sytuacji migrantów i uchodźców. Scenariusze powstały w taki sposób, aby u młodych ludzi kształtować umiejętność słuchania się, wyrażania własnego zdania i argumentowania w oparciu o rzetelne źródła informacji. Mamy ponad 40 scenariuszy zajęć na różne przedmioty (nawiązujące do podstawy programowej). Pomysły na lekcję znajdą nauczyciele i nauczycielki m.in. języka polskiego i angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, religii, etyki, historii czy plastyki.

Baza wiedzy

 

Rzetelna wiedza na temat sytuacji migracyjnej. Mówimy o

migracjach w kontekście polskim i globalnym, wyzwaniach i poszukujemy dobrych praktyk i rozwiązań,

zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Teksty metodyczne dotyczą takich zagadnień, jak: sposób rozmowy o

uchodźcach, język, jakiego warto używać, prowadząc lekcje na ten temat, praca z emocjami, a także kwestie przeciwdziałania stereotypom i uprzedzeniom, które takiej rozmowie mogą towarzyszyć.

Comiesięczny Newsletter edukacji globalnej i ekologicznej CEO z polecanymi materiałami dydaktycznymi oraz aktualną ofertą edukacyjną CEO.

 

 

O co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest główny cel programu?

Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy to ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający nauczycielki i nauczycieli w poruszaniu na zajęciach z młodzieżą tematów związanych ze współczesnymi migracjami i obecnością w Europie i w Polsce migrantów i uchodźców, w kontekście wyzwań współczesnego świata. Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu Szkoła Ucząca Się, współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Głównym celem projektu jest wyposażenie nauczycielki i nauczycieli w wiedzę merytoryczną i umiejętności metodyczne niezbędne do prowadzenia w szkole interesujących lekcji przedmiotowych, spotkań w formule Klubu Dobrej Rozmowy czy kampanii uczniowskich na temat migracji i uchodźstwa z poszanowaniem różnych punktów widzenia. To szansa dla uczniów i uczennic na zdobycie wiedzy o aktualnych procesach migracyjnych, doskonalenie umiejętności wymiany opinii, argumentowania i krytycznego myślenia.
 

Czy to coś kosztuje?

Udział w projekcie jest bezpłatny. Udział w programie jest bezpłatny, osoby uczestniczące pokrywają jedynie koszty dojazdu na szkolenie stacjonarne.
 

Czas trwania programu?

Semestr letni roku szkolnego 2019/2020
 

Harmonogram:

Kurs internetowy:

Moduł I: 05.03 – 26.03.2020

Moduł II: 26.03 – 23.04.2020

Moduł III: 23.04 – 21.05.2020

Moduł IV: 21.05 – 31.05.2020

 

Szkolenie stacjonarne:

Do wyboru: 14.03.2020 w Warszawie lub 20.03.2020 w Krakowie

 

 

 

Co należy do zadań nauczyciela/nauczycielki?

• udział w Kursie internetowym
• udział w szkoleniu rozwijającym wprowadzającym do projektu 
• przygotowanie i zrealizowanie z młodzieżą min. 3 lekcji przedmiotowych/spotkań w ramach Klubu Dobrej Rozmowy z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych proponowanych przez CEO
• wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
 
 

Ile czasu zajmie?

To, ile czasu zajmie Ci udział w Kursie zależy od Twojego zaangażowania na platformie, na której znajduje się Kurs i od aktywności w pracy z młodzieżą na lekcjach przedmiotowych i w Klubie Dobrej Rozmowy. Szacujemy, że udział w Kursie i w Klubie wymaga ok 40 h pracy doskonalącej warsztat nauczycielski (ok 2-3 godziny tygodniowo przez 3 miesiące).
 
 
 

 

Dołączasz do kursu internetowego „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy. To pierwszy krok do dołączenia do grupy nauczycieli/ek wspierających młodzież w prowadzeniu rozmów na ważne aktualne społecznie tematy!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [kliknij]

 

Pytania prosimy kierować do koordynatorki projektu: Julii Godorowskiej (julia.godorowska@ceo.org.pl).