Jak dołączyć

 

Wkrótce udostępnimy formularz rekrutacyjny przez który będzie można się zapisać do udziału w projekcie "Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy" edycja wrzesień-grudzień 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy ma na celu wsparcie nauczycieli i nauczycielki w prowadzeniu z młodzieżą rozmów na temat współczesnych migracji i zjawiska uchodźstwa w atmosferze szacunku. Tworzone w ramach projektu szkolne Kluby Dobrej Rozmowy to szansa dla uczniów i uczennic na doskonalenie umiejętności wymiany opinii, argumentowania i poznawania różnych punktów widzenia. 

 • Jak poruszać w szkole bardzo aktualny i kontrowersyjny temat?
 • Jak przeprowadzić w szkole zajęcia polegające na rozmowie, w trakcie której uczennice i uczniowie będą się nawzajem z szacunkiem słuchać, poznają swoje wartości, lęki i nadzieje oraz uzyskają wiarygodne, wyważone informacje?
 • W jaki sposób włączać tematy związane z migracjami na zajęciach przedmiotowych?

Te pytania stały się inspiracją do stworzenia projektu Rozmawiajmy o uchodźcach realizowanego przez CEO od jesieni 2015 roku, kiedy rozpoczęła się w Polsce, ale też w całej Europie, dyskusja na temat sytuacji uchodźców. Projekt stanowi odpowiedź na ogólnoeuropejski kryzys postaw obywatelskich wobec uchodźców i uchodźczyń, a jednocześnie na potrzebę kształtowania umiejętności rozmawiania i wzajemnego słuchania swoich racji. Zależy nam na wspieraniu nauczycieli i nauczycielek w poruszaniu tego tematu z młodzieżą, a także podejmowaniu rozmów o wartościach i postawach, które są bliskie młodym ludziom.

 

Co to za projekt?

Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy to ogólnopolski projekt  skierowany do nauczycieli i nauczycielek uczących w siódmej klasie szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także do młodzieży w wieku 13-16 lat z całej Polski. W miarę wolnych miejsc  zapraszam również nauczycieli i nauczycielki ze szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby pracujące w bibliotekach. Projekt trwa jeden semestr szkolny, od marca do czerwca 2018 r. 

Rekrutacja trwała do 25 lutego 2018 r, ale nadal przyjmujemy zgłoszenia - oferta LAST MINUTE (do wyczerpania miejsc).

Udział w programie jest bezpłatny. Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz rekrutacyjny: 

Do zgłoszenia zapraszamy również osoby, które w poprzednich semestrach brały udział w kursie Rozmawiajmy o uchodźcach. Ta edycja to nowa odsłona Kursu internetowego dla nauczycieli, którego głównym elementem jest współpraca nauczyciela z młodzieżą w ramach Klubu Dobrej Rozmowy. Dołącz i przekonaj się o tym!

 

Dlaczego rozmowa?

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Cię do prowadzenia rozmów z młodzieżą na temat uchodźców i współczesnych migracji. Wierzymy, że rozmawianie na ten temat przygotowuje młodych ludzi do świadomych wyborów, daje szansę zastanowić się, co jest dla nich ważne, i uczy to wyrażać. Dzięki słuchaniu co jest istotne dla innych, często możemy dostrzec, co nas łączy, i poczuć wspólnotę wartości. Wysłuchanie z szacunkiem drugiej strony jest podstawą do zrozumienia wyborów rozmówcy i buduje możliwość dalszego porozumienia. Celem dobrej rozmowy nie musi być przekonanie drugiej strony do własnych racji – młodym ludziom także jest potrzebne, aby został wysłuchani.

Rozmawiajmy na temat wyznawanych wartości, szukajmy porozumienia i uwspólniajmy stanowiska – w dalszej perspektywie to kwestia wykraczająca poza tematykę uchodźczą – dotyczy wielu kwestii publicznych, mających wpływ na życie wszystkich polskich obywateli i obywatelek. Chcemy, aby dzięki rozmowom, wzajemnemu słuchaniu się i ewentualnym działaniom, młodzież także miała wpływ na przebieg i obraz polskiej debaty publicznej.

Mamy świadomość, że tematyka uchodźcza może być trudna; budzi lęk i silne emocje, uruchamia różne osobiste wartości, często będące ze sobą w sprzeczności. Dlatego potrzebny jest klimat wzajemnego szacunku i uważnego słuchania. Prowadzenie w szkole takiej rozmowy wymaga odpowiednich ram i umiejętności, które prezentujemy w Kursie internetowym i w Klubie Dobrej Rozmowy.

Kurs internetowy obejmuje zarówno kompetencje przydatne w realizowaniu przez nauczyciela edukacji globalnej i międzykulturowej, jak i wiedzę merytoryczną i metodyczną niezbędną do poprowadzenia interesujących zajęć na temat migracji i uchodźstwa w formie Klubu Dobrej Rozmowy w szkole.

 

O co w tym wszystkim chodzi?

 

 

Kurs internetowy „Klub Dobrej Rozmowy”

 

Klub Dobrej Rozmowy „Punkty widzenia”

 

O co w tym chodzi?

W Kursie będziemy polecać  Ci różne materiały merytoryczne oraz metodyczne, które uporządkują Twoją wiedzę o migracjach oraz wesprą w rozwijaniu umiejętności przydatnych w prowadzeniu rozmów z młodzieżą na ten temat w formule Klubu Dobrej Rozmowy.

Przeprowadzisz z młodzieżą spotkania Klubu Dobrej Rozmowy na podstawie scenariuszy rozmów i scenariuszy przedmiotowych odwołujących się do podstawy programowej VII klasy szkoły podstawowej i gimnazjum.

Każda osoba w Kursie pracuje pod opieką mentora, czyli osoby, która ma już bogate doświadczenia w realizacji zajęć o tej tematyce w swojej szkole. Z mentorem będziesz mogła/mógł dzielić się swoimi doświadczeniami i zasięgać porady lub konsultować swoje pomysły i refleksje.

Kurs składa się z 4 modułów i prowadzony jest na platformie internetowej CEO.  

Kursowi towarzyszy jednodniowe szkolenie stacjonarne. Udział w szkoleniu stacjonarnym jest obowiązkowy! Szkolenie odbędzie się 10 marca w Warszawie (6h).

Udział w szkoleniu (tak jak i w kursie internetowym) jest bezpłatny. Osoby uczestniczące pokrywają jedynie koszt dojazdu na szkolenie stacjonarne.

Młodzież w  Klubie Dobrej Rozmowy przy wsparciu nauczyciela-uczestnika Kursu organizuje min. 3 spotkania w semestrze poświęcone szeroko pojętej tematyce migracji i uchodźstwa.

Podczas spotkań w grupie analizuje zjawisko współczesnych migracji z różnych perspektyw i punktów widzenia. Ważna jest rozmowa i poznawanie różnych punktów widzenia.

Punktem wyjścia do rozmów mogą być  udostępnione przez CEO materiały edukacyjne, takie jak scenariusze zajęć i pomoce dydaktyczne (filmy, książki, analiza przekazów medialnych, spotkanie z ciekawym człowiekiem).

 

Dla kogo?

Dla nauczycieli i nauczycielek uczących w siódmej klasie szkoły podstawowej oraz w gimnazjum, którzy chcą na swoich zajęciach poruszać tematy związane z obecnością w Europie i w Polsce uchodźców.

Zachęcamy do zgłaszania się z drugim nauczycielem, który będzie pracował w kursie jako nauczyciel wspierający. Taka osoba może wziąć również udział w szkoleniu stacjonarnym.

W miarę wolnych miejsce do Kursu zapraszam również nauczycieli i nauczycielki ze szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby pracujące w bibliotekach.

Dla młodzieży w wieku 13-16 lat z całej Polski i nauczycieli, którzy uczestniczą w Kursie.

Liczba osób w Klubie jest dowolna. Z naszego doświadczenia wynika, że Klub tworzy grupa 5-20 uczniów i uczennic, albo cała klasa oraz nauczyciel wspierający młodzież.

 

 

 

Jaki jest cel edukacyjny?

Wyposażenie nauczycieli w wiedzę merytoryczną i umiejętności metodyczne  niezbędne do prowadzenia w szkole interesujących zajęć na temat migracji i uchodźstwa z poszanowaniem różnych punktów widzenia, oraz rozmów o wartościach i postawach, które są bliskie młodym ludziom.

Oddanie młodzieży głosu i zachęcenie do poruszania w rozmowach tematyki migracji i uchodźstwa w kontekście wyzwań współczesnego świata

Wsparcie uczniów i uczennic w doskonaleniu umiejętności wymiany opinii, argumentowania, słuchania tego, co mają do powiedzenia osoby o różnych światopoglądach, także innych od naszego.

 

Oferujemy

 • kurs internetowy, w którym krok po kroku pokażemy jak prowadzić z młodzieżą rozmowy na temat sytuacji uchodźców czy szerzej migracji niezależnie od poglądów
 • pomoc merytoryczną i metodyczną w formie konsultacji z mentorem i koordynatorką projektu i dostępu do materiałów edukacyjnych
 • udział w  szkoleniu wprowadzającym w tajniki projektu (element obowiązkowy, 10 marca 2018 r. w Warszawie)
 • dostęp do webinarium dla nauczycieli (szkolenie online) dotyczący wyzwań związanych z poruszaniem z młodzieżą tematyki migracyjnej w ramach Klubu Dobrej Rozmowy
 • możliwość przeprowadzenia warsztatów dla młodzieży w Twojej szkole
 • najaktywniejsze Klubu zostaną zaproszone na Ogólnopolską Prezentację Projektów Młodzieżowych w Warszawie, 12 czerwca 2018 r.
 • dyplom dla opiekunów i opiekunek
 • regularnie dostarczany newsletter edukacji globalnej i ekologicznej CEO z polecanymi materiałami dydaktycznymi oraz aktualną ofertą edukacyjną CEO.
 • bezpłatne egzemplarze przewodnika dla młodzieży „Punkty widzenia. Klub dobrej rozmowy” , w którym znajdują się: wprowadzenie do idei projektu, wyjaśnienie krok po kroku jak założyć Klub oraz szereg inspiracji i konkretnych metod zajęć do prowadzenia ciekawych rozmów. Przewodnik [kliknij].
 • udział w festiwalu internetowym (interaktywna zabawa) dla uczniów i uczennic
 • pomoc merytoryczną i metodyczną w formie konsultacji z koordynatorką projektu i dostępu do materiałów edukacyjnych
 • możliwość przeprowadzenia warsztatów dla młodzieży w szkole
 • promocję działań młodzieży w mediach, w tym na stronie projektu www.migarcje.ceo.org.pl oraz na Facebooku
 • najaktywniejsze Klubu zostaną zaproszone na Ogólnopolską Prezentację Projektów Młodzieżowych w Warszawie, 12 czerwca 2018 r.
 • dyplom dla Klubu i szkoły

 

Czy to coś kosztuje?

Udział w Kursie internetowym i szkoleniu stacjonarnym jest bezpłatny. Osoby uczestniczące pokrywają jedynie koszt dojazdu na szkolenie stacjonarne.

 

Nie, udział młodzieży w Klubie Dobrej Rozmowy jest w pełni bezpłatny.

Terminarz

Kurs internetowy trwa od 1 marca do 6 czerwca 2018 r.

MODUŁ I 1 marca -21 marca

MODUŁ II 22 marca – 18 kwietnia

MODUŁ III 19 kwietnia – 16 maja

MODUŁ IV 17 maja – 6 czerwca

 

Działania młodzieży w Klubie Dobrej Rozmowy trwają od marca do 6 czerwca 2018 r.

Ile czasu zajmie?

 

To, ile czasu zajmie Ci udział w Kursie zależy od Twojego zaangażowania na platformie, na której znajduje się Kurs i od aktywności w pracy z młodzieżą w Klubie Dobrej Rozmowy.

Szacujemy, że udział w Kursie i w Klubie wymaga 47 h pracy doskonalącej warsztat nauczycielski, ok 3-4 godziny tygodniowo przez 4 miesiące.

Zrealizowanie min. 3 spotkań w Klubu Dobrej Rozmowy w semestrze zajmie ok 12 godzin. Ale to, ile czasu zajmie zależy od zaangażowania młodzieży w Klub.

Zadania

Do zadań nauczyciela/nauczycielki należy:

 • udział w Kursie internetowym
 • udział w szkoleniu wprowadzającym do projektu i w webinarium
 • przygotowanie i zrealizowanie z młodzieżą min. 3 spotkań w ramach Klubu Dobrej Rozmowy z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych proponowanych przez CEO
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej

Do zadań młodzieży należy:

 • udział w festiwalu internetowym
 • przygotowanie i zrealizowanie przy wsparciu nauczyciela min. 3 spotkań w ramach Klubu Dobrej Rozmowy z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych proponowanych przez CEO
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
 • wypełnienie pod koniec semestru relacji podsumowującej aktywność w Klubie

Jak ukończyć projekt i dostać certyfikat?

 

Każdy nauczyciel, który ukończy Kurs i przeprowadzi z młodzieżą min. 3 spotkania Klubu Dobrej Rozmowy, otrzymuje certyfikat wystawiony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

 

Młodzież która zorganizuje minimum 3 spotkania otrzyma dyplom dla Klubu wystawiony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Warunkiem otrzymania dyplomu jest zrealizowanie działań oraz terminowe nadesłanie relacji końcowej.

 

Projekt trwa jeden semestr szkolny, od marca do czerwca 2018 r. Pakiety edukacyjne otrzymają Państwo na szkoleniu wprowadzającym w tajniki projektu w marcu.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorki projektu: Julii Godorowskiej (julia.godorowska@ceo.org.pl).