Jak dołączyć

 

Rekrutacja trwa do 8 września 2017 r.  Decyduje kolejność zgłoszeń! Pamiętaj, aby w formularzu zaznaczyć datę i miejsce obowiązkowego szkolenia stacjonarnego.

 FORMULARZ REKRUTACYJNY  [kliknij]

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w bezpłatnym, czteromodułowym kursie internetowym pt. „Rozmawiajmy o uchodźcach”, połączonym z jednodniowym szkoleniem stacjonarnym. Projekt odbędzie się w terminie 18 września – 10 grudnia 2017 r.Głównym celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom udziału w procesie podejmowania osobistych, jak również obywatelskich decyzji dotyczących uchodźców. Może się tak stać tylko dzięki poznaniu kluczowych i wiarygodnych informacji dotyczących sytuacji oraz dzięki udziałowi w prowadzących do wzajemnego zrozumienia rozmowach. Właśnie te rozmowy stały się osią realizowanego projektu, w ramach którego zapraszamy na kurs internetowy.

Proponujemy moderowaną przez nauczycielkę/nauczyciela rozmowę, jako formę zajęć szkolnych. Kwestie związane z akceptowaniem bądź nieakceptowaniem uchodźców pokazały powszechną trudność wymiany opinii na tematy kontrowersyjne. Okazało się, że brakuje w polskim społeczeństwie, a w szczególności w rzeczywistości szkolnej, pozytywnych wzorców rzetelnej debaty, służącej wzajemnemu zrozumieniu oraz poznaniu różnorodnych stanowisk. Proponowany Państwu kurs ma przybliżyć takie metody pracy z uczennicami i uczniami, które skupiałyby się właśnie na prowadzeniu pełnych szacunku rozmów, w których znalazłaby się przestrzeń na poruszenie takich zagadnień jak postawy i tworzące te postawy wartości.

Kurs kierowany jest do nauczycielek i nauczycieli przedmiotowych, wychowawców i pedagogów szkolnych siódmych klas szkoły podstawowej (dawniej I klasa gimnazjum) oraz II i III klas gimnazjum, którzy chcą na swoich zajęciach poruszać tematy związane z obecnością w Europie i w Polsce uchodźców. Zapraszamy te osoby pracujące w szkołach, które zainteresowane są podnoszeniem własnych kompetencji w prowadzeniu zajęć dotyczących tematyki uchodźczej, z wykorzystaniem metod zarówno edukacji międzykulturowej, jak i globalnej. Uczestnicy i uczestniczki Kursu otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu stacjonarnym oraz certyfikat potwierdzający kompetencje zdobyte w czasie kursu internetowego.

 

Dzięki udziałowi w Kursie internetowym oraz szkoleniu stacjonarnym uczestnicy i uczestniczki:

  • otrzymają pakiet scenariuszy lekcji z serii "Rozmawiajmy o uchodźcach" opracowanych przez CEO i będą mieli/miały możliwość zapoznać się z nimi i przetestować je na swoich zajęciach przy zdalnym wsparciu mentorów i mentorek, w tym publikacje “Rozmawiajmy o uchodźcach. Migracje i wielokulturowość” oraz “Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach”;

  • otrzymają dla swoich uczniów i uczennic publikację „Klub dobrej rozmowy. Przewodnik dla młodzieży”, wspierającą młodzież w zakładaniu i realizowaniu w szkole Klubu dobrej rozmowy;

  • otrzymają pakiet materiałów metodycznych i merytorycznych, które pomogą w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dotyczących tematyki uchodźczej w atmosferze wzajemnego szacunku;

  • pogłębią wiedzę dotyczącą tematyki uchodźczej oraz zdobędą podstawowe informacje na temat globalnych migracji (m.in. odnośnie sytuacji w Syrii, innych krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Wschodniej) w kontekście funkcjonowania współczesnego zglobalizowanego świata i globalnych współzależności;

  • otrzymają narzędzia edukacyjne do wykorzystania w czasie rozmów z młodzieżą na tematy nawiązujące do obecnej sytuacji migracyjnej na świecie.

     

 

Na czym polega udział w Kursie internetowym ze spotkaniem stacjonarnym?

Kurs składa się z 4 modułów i prowadzony jest na platformie internetowej CEO. W każdym module uczestnik/uczestniczka otrzymuje materiały edukacyjne, z którymi się zapoznaje, i zadanie do wykonania (np. poprowadzenie lekcji na podstawie wybranego scenariusza zajęć i napisanie sprawozdania na ten temat). Każda osoba pracuje pod opieką mentora/ki, czyli osoby, która ma już bogate doświadczenia w realizacji zajęć o tej tematyce w swojej szkole. Mentor/Mentorka udziela pisemnych informacji zwrotnych odnośnie sprawozdań załączanych przez uczestników/uczestniczki po każdym module. 

Kursowi internetowemu towarzyszyć będzie jednodniowe szkolenie stacjonarne. Udział w szkoleniu stacjonarnym jest obowiązkowy! Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00-16.00 (6h) we wrześniu 2017 roku. Miejsca odbywania się szkolenia znajdują się poniżej. Udział w szkoleniu (tak jak i w kursie internetowym) jest bezpłatny. Osoby uczestniczące pokrywają jedynie koszt dojazdu na szkolenie stacjonarne.

 

Struktura Kursu internetowego:

Każdy moduł składa się z dwóch części:

  • merytorycznej związanej z tematyką migracyjną i uchodźczą;

  • metodycznej dotyczącej umiejętności rozmawiania z szacunkiem na kontrowersyjne tematy i wzajemnego słuchania się.

W każdym module znajdą Państwo linki do licznych artykułów, scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych, które poszerzą perspektywę patrzenia na tematykę uchodźczą i pozwolą włączać ją zarówno do zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych.

 

Harmonogram kursu internetowego:

18 września – 10 grudnia 2017 r. (4 moduły)

Moduł I:  (18 września  - 8 października 2017)  Migracje w kontekście globalnym

Moduł II:  (9 października - 29 października 2017)  Migracje w kontekście polskim

Moduł III: (30 października - 19 listopada 2017) Wyzwania związane z migracjami

Moduł IV:  (20 listopada - 10 grudnia 2017) Migracje – przykłady dobrych praktyk

 

Szkolenie stacjonarne:

DATA:

MIEJSCE:

15 września 2017 (piątek)

WARSZAWA

16 września 2017 (sobota)

POZNAŃ

22 września 2017 (piątek)

LUBLIN

23 września 2017 (sobota)

WARSZAWA

 

 

 

Zapisy do projektu obywają się za pomocą platformy Społeczność CEOJeśli masz problemy z zalogowaniem się do serwisu zajrzyj do instrukcji obsługi Społeczności CEO.

 

 

Kontakt:

Julia Godorowska

Kierowniczka Kursu "Rozmawiajmy o uchodźcach"

e-mail: julia.godorowska@ceo.org.pl

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10; 00-666 Warszawa

tel. +48 (22) 825 05 50 wew. 104

http://migracje.ceo.org.pl/

www.facebook.com/rozmawiajmyouchodzcach

 

Do zobaczenia!

Zespół projektu "Rozmawiajmy o uchodźcach"