Jak rozmawiać o migracjach i argumentować nasze przekonania? Jak reagować na populistyczną narrację wokół tematu migracji?

Rozmowom o migrantach i migrantach towarzyszą często burzliwe dyskusje zwolenników i przeciwników. Jedni, jak i drudzy odnoszą się do wyznawanych przez siebie wartości. Populistyczna narracja na temat migracji budowana jest wokół wartości odnoszących się do kultury i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wpływa na postawy osób patrzących na migrantów z obawą, ale może także zmieniać nastawienie osób poczatkowo bardziej otwartych. 

Jak zmniejszyć wpływ populistycznej narracji na stosunek ludzi do migrantów i migrantek? Jak obalać mity i stereotypy na ich temat? O budowaniu progresywnej narracji wokół tematu migracji opowiada nalityk polityczny, Israel Bulter.

Materiał edukacyjny, który może zostać wykorzystany na zajęciach w szkole na temat faktów i mitów dotyczących współczesnych migracji.