Tu znajdziecie 27 scenariuszy dla III poziomu edukacyjnego, realizujących podstawę programową,

ale jednocześnie poruszających tematykę migracyjną. 

Kliknij w opowiednie okienko, jeśli chcesz poznać scenariusze z danego przedmiotu.

 

JĘZYK POLSKI JĘZYK ANGIELSKI BIOLOGIA
HISTORIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ETYKA
GEOGRAFIA Plastyka RELIGIA

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.