Program realizowany przez:

   

Zajrzyj także na stronę

A A A

Filmowe Opowieści o migracjach

Zapraszamy do obejrzenia i wykorzystywania podczas zajęć filmów z serii Opowieści o migracjach, w których poznacie Mahmouda, Stanislava, Senait, Krystynę i Łukasza. Bohaterowie i bohaterki migrowali w różne miejsca i z różnych powodów, a dzisiaj dzielą są swoim doświadczeniem. Posłuchajcie, co dała im migracja, co było dla nich trudne, za czym tęsknią i o czym marzą.

Więcej

Jak rozmawiać...?

Szukasz wartościowych pomysłów na lekcje ze swoją klasą? Chcesz poruszyć temat jednego z najważniejszych wyzwań współczesnego świata, jakim są migracje? Sięgnij po opowieści z pierwszej ręki. Wykorzystaj gotowe scenariusze.

Więcej

Dobre praktyki związane z migracjami

Dobre praktyki związane z migracjami to przykłady działań, które integrują oraz prowadzą do jak najszybszego usamodzielnienia imigrantów i imigrantek w nowym dla nich kraju.

Emocje

Rozpoczynając z uczniami i uczennicami rozmowę na temat migracji ludności i zjawiska uchodźstwa, warto zwrócić uwagę na emocje, które jej towarzyszą. Jak o nie zadbać na lekcji i podczas spotkań Klubu Dobrej Rozmowy? Co można zrobić, by było łatwiej i skuteczniej?

Historie ludzkie

Poruszając tematy związane z migracją ludności i uchodźstwem warto odwoływać się do faktów, szukać ich potwierdzenia w sprawdzonych źródłach i wiarygodnych statystykach. Należy też jednak pamiętać o tym, że za liczbami i danymi faktograficznymi stoją prawdziwi ludzie wraz ze swoimi uczuciami, postawami, umiejętnościami – ze swoją historią.

jak rozmawiać?

Jak rozmawiać o uchodźcach i migrantach w szkole? To pytanie, które często zadają nam nauczyciele i nauczycielki. Sami też się nad nim zastanawiamy, dlatego zainicjowaliśmy projekt "Rozmawiajmy o uchodźcach". Na tej stronie znajdziesz szereg ciekawych materiałów edukacyjnych merytorycznych, metodycznych, w tym scenariuszy zajęć, które pomogą Ci się przygotować do prowadzenia rozmów z młodzieżą.

Klub Dobrej Rozmowy

To inicjatywa skierowana do młodzieży zachęcająca do analizowania zjawiska migracji z różnych perspektyw i punktów widzenia. Dzięki rozmowom takim rozmowom uczniowie i uczennice mają szansę nauczyć się tego, jak słuchać, i co robić, by być wysłuchanym, wzmocnić umiejętność krytycznego myślenia, nauczyć się otwartości na różne poglądy, a także przygotować się do współpracy i wspólnego działania w grupie rówieśników i rówieśniczek.

Krytyczne myślenie

W kontekście tematów dotyczących migracji ludności i uchodźstwa ważna jest umiejętność radzenie sobie ze złożonymi lub kontrowersyjnymi problemami. Warto rozwijać wśród uczniów i uczennic umiejętność kluczową jaką jest krytyczne myślenie.

Migracje globalnie

W ciągu ostatnich piętnastu lat gwałtownie wzrosła liczba międzynarodowych migrantów i migrantek, czyli osób, które mieszkają w innym państwie, niż się urodziły. Przyglądając się migracjom z perspektywy globalnej warto mieć na uwadze kwestię coraz bardziej pogłębiających się nierówności na świecie – nierównego dostępu do zasobów, usług, nierówności w dochodach i możliwościach poprawy warunków życia.

Migracje lokalnie

Dokąd i dlaczego Polacy i Polki emigrowali w przeszłości? Dokąd emigrują dzisiaj? Skąd przyjeżdżają migranci do Polski. Wielokulturowości i wielowyznaniowości Polski.

Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja

Choć prawdopodobieństwo pojawienia się stereotypowych przekonań na lekcji o uchodźcach jest duże, istnieją okoliczności, które łagodzą wpływ skrótowych, uproszczonych generalizacji na przebieg dyskusji.

Uczeń/uczennica z doświadczeniem migracyjnym w szkole

Wbrew obiegowej opinii, że Polska jest państwem homogenicznym kulturowo, liczba uczniów i uczennic cudzoziemskich w Polsce stale wzrasta. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolach i szkołach uczyło się prawie 30 tysięcy dzieci niebędących obywatelami polskimi (zaledwie rok wcześniej było to 21 tysięcy).

Wyzwania związane z migracjami

Migracje stanowią wyzwanie nie tylko dla społeczeństw przyjmujących, ale przede wszystkim dla samych migrantów i migrantek. Wyzwanie to dotyczy całości funkcjonowania takich osób: na poziomie poznawczym, emocjonalnym oraz zachowań.

Strona Główna

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.