Tematyka: 
Migracje globalnie
Etap edukacyjny: 
szkoła podstawowa IV-VIII
szkoła ponadpodstawowa