KURS ONLINE DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

DOŁĄCZ DO BEZPŁATNEGO KURSU KLUB DOBREJ ROZMOWY. PUNKTY WIDZENIA REALIZOWANEGO W PROJEKCIE ROZMAWIAJMY O UCHODŹCACH

 

WPROWADZENIE 

Głównym celem kursu Klub Dobrej Rozmowy. Punkty widzenia jest wprowadzenie do szkolnych zajęć z młodzieżą tematów i zagadnień związanych z różnymi aspektami współczesnych migracji ludności w perspektywie globalnej i lokalnej. W związku ze złożonością tego zjawiska, niezwykle ważne jest aby kształtować – zarówno u młodzieży, nauczycieli i nauczycielek, jak i nas samych, wrażliwość społeczną, umiejętność krytycznego myślenia i wyrażania opinii w oparciu o fakty.  Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy się uczyć tego, jak ze sobą rozmawiać, jak się słuchać i otwierać na poglądy innych ludzi. Wierzymy, że ma to kluczowe znaczenie w kształceniu obywatelskim i dbaniu o poziom debaty publicznej. 

Migracje stanowią jedno ze współczesnych wyzwań globalnych i warto uczyć się analizować to zjawisko i rozmawiać o nim z młodymi ludźmi.

 

MOŻESZ ZADAĆ SOBIE PYTANIE:

Dlaczego warto poruszać z młodzieżą zagadnienia związane z migracjami ludności?

Dlaczego sposobem na to jest rozmowa podczas której młodzież analizuje i dzieli się różnymi punktami widzenia?

Migracje i uchodźstwo to jedne z największych wyzwań współczesnego świata, a do tego zjawiska, które będą coraz powszechniejsze. Warto o nich rozmawiać, aby lepiej rozumieć zmiany, jakie wokół nas zachodzą: zarówno te w skali globalnej – kiedy obserwujemy w mediach szlak migracyjny osób opuszczających ogarnięte wojną Syrię, Somalię lub Jemen, czy w skali lokalnej – kiedy pojawiają się nowi sąsiedzi, którzy mówią w innym niż nasz języku, czy kiedy koleżanka z klasy wyjeżdża z rodzicami na stałe za granicę.

Migranci i migrantki wpływają na gospodarkę, społeczeństwo i kulturę danego kraju. Aby w pełni rozumieć sytuację i złożoność tego wzajemnego oddziaływania, warto zastanawiać się nad czynnikami, które wpływają na procesy migracyjne. Skąd się bierze migracja zarobkowa? Dokąd udają się migranci i migrantki w poszukiwaniu zatrudnienia? Kim są uchodźcy? Dokąd i dlaczego Polacy i Polki emigrowali w przeszłości? Dokąd emigrują dzisiaj?

W 2019 r. liczba osób uciekających od wojny, prześladowań i konfliktów przekroczyła 70 milionów, z czego prawie 26 milionów to uchodźcy i uchodźczynie. To najwyższy poziom odnotowany przez Agencję ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) w prawie 70 – letniej historii jej działalności.

Warto, aby młodzi ludzie wraz ze swoimi opiekunami i opiekunkami znaleźli w szkole przestrzeń do wyważonej, prowadzonej w atmosferze szacunku rozmowy na temat, który od ponad kilku lat ma szczególne miejsce w debacie publicznej. Obecność lub potencjalna możliwość obecności migrantów i migrantek oraz uchodźców i uchodźczyń w Polsce budzi w nas różne emocje i postawy – lęk i niepewność, empatię i ciekawość, czasem niechęć lub wręcz nienawiść, a czasem – entuzjazm i chęć angażowania się w działania w tym zakresie. Często te różne emocje funkcjonują w nas równolegle, dlatego tym bardziej warto odkrywać, jakie wartości stoją za naszymi przekonaniami, i w jaki sposób każdy z nas je rozumie.

Patrzenie na zjawiska z perspektywy globalnej jak i lokalnej nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania naszych czasów, ale daje możliwość wsparcia młodych ludzi, aby stali się świadomymi obywatelami świata, którzy kwestionują świat i są oddani swoim ideałom.
 

DZIĘKI WYKORZYSTANIU NASZYCH INTERAKTYWNYCH METOD PRACY ROZWINIESZ WŚRÓD SWOICH UCZNIÓW I UCZENNIC UMIEJĘTNOŚCI:

 • analitycznego i krytycznego myślenia

 • słuchania i prowadzenie rozmów na tematy dzielące społeczeństwo 

 • wyrażania swojej opinii i argumentowania swojego stanowiska

 • empatii

WSPÓLNIE POSZUKACIE ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA:

 • Kim jest uchodźca, a kim migrant ekonomiczny?

 • Dlaczego ludzie przekraczają ustalone granice państw? Czemu służą granice państwa?

 • Skąd i dokąd ludzie migrują? Co mówią dane liczbowe?

 • Jaka jest rola mediów w kształtowaniu wizerunku uchodźcy i migranta? Jak rozpoznawać fake newsy?

 • Czym jest tożsamość? Dlaczego refleksja nad naszą tożsamością może pomagać odkryć wartości stojące za naszymi życiowymi wyborami.?

 • Jak stworzyć w klasie przestrzeń na wybrzmienie różnych punktów widzenia?

 • Czym jest dobra rozmowa i jak można prowadzić ją w szkole?

 • Jak oddać głos osobom z doświadczeniem migracyjnym? Jakie są historie i doświadczenia osób, które musiały uciekać ze swoich domów w poszukiwaniu bezpieczeństwa?

 • i wiele, wiele innych

BIORĄC UDZIAŁ W KURSIE ONLINE KLUB DOBREJ ROZMOWY. PUNKTY WIDZENIA WZMOCNISZ SWÓJ WARSZTAT PRACY WYCHOWAWCZEJ

 • Poddasz refleksji zagadnienia takie jak aktywne słuchanie, empatyczna komunikacja, tożsamość, dociekliwe pytania. Wzmocnisz się w roli nauczyciela/nauczycielki odgrywającego kluczową rolę przy omawianiu trudnych zagadnień globalnych z młodzieżą.

 • Dowiesz się, jak pracować z różnymi emocjami i stereotypami, którymi się posługujemy.

 • Zdobędziesz wiedzę opartą na rzetelnych źródłach na temat współczesnych procesów migracyjnych i w praktyce przećwiczysz prowadzenie rozmów z młodzieżą z poszanowaniem różnych punktów widzenia na często kontrowersyjne tematy, związane z sytuacją migrantów i uchodźców w kraju i na świecie.

 • Zwiększysz szanse swoich uczniów i uczennic na zrozumienie aktualnej sytuacji związanej z migracjami ludności w kontekście globalnym i polskim. Zaowocuje to u Twoich uczniów i uczennic większą wrażliwość społeczną. Będą potrafili krytycznie myśleć i wyrażać swoje opinie w oparciu o fakty.

 • Wyposażysz swoich uczniów i uczennice w praktyczne umiejętności potrzebne do prowadzenia dobrej rozmowy, słuchania i rozumienia poglądów innych osób. Wierzymy, że ma to kluczowe znaczenie w kształceniu obywatelskim i dbaniu o poziom debaty publicznej.

 

JAK TO DZIAŁA?

Zgłaszasz się do kursu internetowego „Klub Dobrej Rozmowy. Punkty widzenia". To pierwszy krok do dołączenia do grupy nauczycieli/ek wspierających młodzież w prowadzeniu rozmów na ważne aktualne społecznie tematy.

Zarejestrować się może każdy nauczyciel/ka, pedagog/żka, psycholog/żka, bibliotekarz/ka ze szkoły podstawowej (klasa VI-VIII) i szkoły ponadpodstawowej. Zapraszamy do zgłaszania się z drugim nauczycielem/ką wspierającym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [kliknij]

Rejestracja trwa do 11 września 2020 r.

REGULAMIN [kliknij]

Bierzesz udział w kursie internetowym w którym rozwijasz swoją wiedzę na temat:

 • współczesnych procesów migracyjnych lokalnie i globalnie
 • sztuki rozmawiania z osobami o różnych poglądach

i prowadzisz w szkole w oparciu o gotowe scenariusze i karty pracy udostępnione w kursie internetowym:

 • lekcje przedmiotowe
 • spotkania Klubów Dobrej Rozmowy

Podczas szkolenia stacjonarnego bierzesz udział w praktycznych ćwiczeniach rozwijających umiejętność rozmawiania na trudne, kontrowersyjne tematy i uwzględniania różnych punktów widzenia.

 

 

Poznajesz innych nauczycieli i nauczycielki z całej Polski, osoby które chcą wprowadzać nową jakość do swoich zajęć szkolnych.

Odbierasz certyfikat potwierdzający Twoje zaangażowanie w realizację kursu internetowego i aktywność podczas szkolenia stacjonarnego, oraz wsparcie uczniów i uczennic w zdobywaniu umiejętności prowadzenia pełnych szacunku rozmów na często trudne, aktualne tematy.

Icons made by catkuro from www.flaticon.com

 

 

Dołącz do projektu "Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy". To pierwszy krok do dołączenia do grupy nauczycieli/ek wspierających młodzież w prowadzeniu rozmów na ważne aktualne społecznie tematy!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [kliknij]

Pytania prosimy kierować do koordynatorki projektu: Julii Godorowskiej (julia.godorowska@ceo.org.pl).