KLUB ROZMOWY

Czym jest Klub dobrej rozmowy „Punkty widzenia”?

Klub dobrej rozmowy „Punkty widzenia” to inicjatywa realizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Rozmawiajmy o uchodźcach, którego celem jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek w podejmowaniu rozmów z młodzieżą o sytuacji uchodźców i uchodźczyń oraz o współczesnych procesach migracyjnych, a także o wartościach i postawach, które są bliskie młodym ludziom.

 

Celem Klubu dobrej rozmowy jest zachęcenie uczniów i uczennic w wieku od 11 do 18 roku życia do wzajemnego poznawania swoich punktów widzenia i prowadzenia rozmów na temat sytuacji uchodźców i uchodźczyń oraz współczesnych migracji, niezależnie od tego, jakie są ich poglądy w tej sprawie.

 

Udział w inicjatywie jest bezpłatny. Do udziału zapraszamy młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych instytucji edukacyjnych (również nieformalnych). Inicjatywa trwa od października do stycznia 2018 r.

 

Cele Klubu dobrej rozmowy „Punkty widzenia”:

 • oddanie młodzieży głosu i zachęcenie do poruszania w rozmowach tematyki migracji i uchodźstwa w kontekście wyzwań współczesnego świata
 • wsparcie uczniów i uczennic w doskonaleniu umiejętności wymiany opinii, argumentowania, słuchania tego, co mają do powiedzenia osoby o różnych światopoglądach, także innych od naszego.

 

Dlaczego warto rozmawiać o migracjach?

 • Migracje i uchodźstwo to jedne z największych wyzwań współczesnego świata, które będą stawać się coraz powszechniejsze. Warto o nich rozmawiać, aby lepiej rozumieć zmiany, jakie wokół nas zachodzą: zarówno te w skali globalnej – kiedy obserwujemy w mediach szlak migracyjny osób opuszczających ogarnięte wojną Syrię, Somalię lub Jemen, czy w skali lokalnej – kiedy pojawiają się nowi sąsiedzi, którzy mówią w innym niż nasz języku, czy kiedy koleżanka z klasy wyjeżdża z rodzicami na stałe za granicę.
 • Aby uczyć się wyszukiwać wiarygodne, rzetelne informacje i samodzielnie wyrabiać sobie zdanie na tematy, które budzą skrajne emocje. Rzetelna rozmowa pozwala zrozumieć różnorodne stanowiska i ukazuje wiele perspektyw – świat nie jest przecież czarno-biały, a my nie musimy we wszystkim się ze sobą zgadzać, żeby nadal się lubić, cenić i traktować z szacunkiem.

 

Publikacja dla młodzieży pt. "Punkty widzenia. Klub dobrej rozmowy"

Kto może się zgłosić do Klubu dobrej rozmowy „Punkty widzenia”

Grupy uczniów i uczennic w wieku 11-18 lat wraz z nauczycielami i nauczycielkami ze wszystkich typów szkół. Zgłoszenie do projektu Klub dobrej rozmowy przesyła za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO nauczyciel lub nauczycielka jako opiekun lub opiekunka grupy.

 

Wszystkim grupom uczniowskim, które zgłoszą się do projektu Klub dobrej rozmowy „Punkty widzenia” gwarantujemy:​

 • Bezpłatne egzemplarze przewodnika dla młodzieży Punkty widzenia. Klub dobrej rozmowy opracowanego przez ekspertki Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym znajdują się: wprowadzenie do idei projektu, wyjaśnienie krok po kroku jak założyć Klub oraz szereg inspiracji i konkretnych metod zajęć do prowadzenia ciekawych rozmów. Link do Przewodnika.
 • Pomoc merytoryczną i metodyczną w formie konsultacji z koordynatorką projektu i dostępu do materiałów edukacyjnych.
 • Promocję działań młodzieży w mediach, w tym na stronie internetowej CEO poświęconej projektowi: www.migarcje.ceo.org.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/rozmawiajmyouchodzcach.
 • Dyplom dla Klubu, nauczyciela/nauczycielki wspierającej młodzież i dla szkoły (warunkiem otrzymania dyplomu jest zrealizowanie działań oraz terminowe nadesłanie sprawozdań).
 • Specjalnie dla nauczycieli i nauczycielek wspierających młodzież w Klubie oferujemy regularnie dostarczany newsletter edukacji globalnej i ekologicznej CEO z polecanymi materiałami dydaktycznymi oraz aktualną ofertą edukacyjną Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Klub dobrej rozmowy „Punkty widzenia” to szansa dla uczniów i uczennic, by:

 • przeanalizować zjawisko migracji z różnych perspektyw i punktów widzenia
 • nauczyć się tego, jak słuchać, i co robić, by być wysłuchanym
 • wzmocnić umiejętność krytycznego myślenia (nie krytyki, ale analizy i świadomego odbioru innych opinii)
 • nauczyć się otwartości na odmienne od naszych poglądy (nie zgadzamy się ze sobą w danej sprawie, ale pozostajemy kumplami/kumpelkami)
 • przygotować się do współpracy i wspólnego działania w grupie rówieśników i rówieśniczek
 • dowiedzieć się więcej o sobie oraz o kolegach i koleżankach.

 

Nauczycielu, Nauczycielko - Klub należy do młodzieży

Klub dobrej rozmowy jest dziełem uczniów i uczennic, a rola opiekuna lub opiekunki polega na zachęceniu ich do rozmowy na temat uchodźców i uchodźczyń, czy szerzej migracji – niezależnie od poglądów – i na wsparciu ich w stworzeniu przestrzeni do rozmów pełnych szacunku. Zachęcamy Cię do wykorzystywania materiałów edukacyjnych i inspiracji na tematy związane z migracjami i uchodźstwem, które znajdują się na stronie internetowej projektu Rozmawiajmy o uchodźcach: www.migracje.ceo.org.pl.

 

Zadania Klubu dobrej rozmowy „Punkty widzenia”

 

DZIAŁANIE

 

TERMIN REALIZACJI

 

Zgłoszenie do inicjatywy Klub dobrej rozmowy

 

do 18 listopada 2017 r.
Zorganizowanie I spotkania w ramach inicjatywy według scenariusza wprowadzającego pt. „Punkty widzenia w Klubie dobrej rozmowy” znajdującego się w Przewodniku (część pierwsza Przewodnika)

 

do 29 listopada 2017 r.

Zachęcamy, aby spotkanie odbyło się w ramach tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej w dniach 18-26 listopada 2017 r. Tegoroczna edycja będzie obchodzona pod hasłem: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!”, a więcej informacji znajduje się na stronie: www.teg.edu.pl.

 

Zorganizowanie II spotkania Klubu na temat tego, jak założyć Klub dobrej rozmowy (część druga Przewodnika)

do 20 grudnia 2017 r.

 

Zorganizowanie III spotkania Klubu w oparciu o zaproponowaną w Przewodniku metodę (część trzecia Przewodnika)

do 17 stycznia 2018 r.

 

 

Zgłoszenie do projektu Klub dobrej rozmowy przesyła za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO nauczyciel lub nauczycielka jako opiekun lub opiekunka grupy.