Przewodnik “Storytelling o migracjach na godzinie wychowawczej” - znajdziesz tam omówienie metody storytellingu oraz gotowe propozycje ćwiczeń i materiałów źródłowych do wykorzystania na lekcjach. 

Publikację dla młodzieży “Storytelling lokalny, czyli jak oddać głos migrantkom i migrantom z sąsiedztwa” -  prowadzi uczniów i uczennice przez kolejne etapy realizacji projektu uczniowskiego, od zgłębienia teorii, na ewaluacji kończąc. Uwzględnia on również realia pracy zdalnej.

Celem projektu PoczytajMY o migracjach jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Proponowane w projekcie działania czytelnicze, prowadzone wokół tematyki migracyjnej, mają zainteresować dzieci i młodzież współczesnymi wyzwaniami z zakresu praw człowieka. Projekt wspiera kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia i rozwijanie postaw otwartości, akceptacji i empatii wobec innych, a także ma służyć integracji lokalnej społeczności.

Pakiet ekspercki "Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole" opracowany w ramach ogólnopolskiego projektu „Rozmawiamy o uchodźcach. Moc kultur w szkole”. W polskich szkołach zwiększa się liczba dzieci cudzoziemskich oraz polskich dzieci, które wróciły z emigracji. W związku z tym nasila się potrzeba wspierania całej społeczność szkolnej w odnalezieniu się w tej sytuacji. Nie tylko dzieci cudzoziemskie, ale też kadra pedagogiczna, rodzice oraz dzieci polskiego pochodzenia muszą nauczyć się funkcjonować w różnorodnym kulturowo środowisku.

Publikacja zawiera scenariusz dwóch lekcji "Rozmowa o uchodźcach w Polsce" wraz z komentarzem metodycznym na temat tego, jak rozmawiać o uchodźcach z młodzieżą, oraz materiały metodyczne wspomagające nauczyciela i nauczycielkę w zakresie tego, jakim językiem rozmawiać o uchodźcach, jak pracować z emocjami towarzyszącymi rozmowie o uchodźcach, a także co zrobić by postrzeganie bez stereotypów i uprzedzeń było możliwe w kontekście rozmów o uchodźcach.

Publikacja zawiera 16 scenariuszy przedmiotowych z zakresu migracji w edukacji globalnej dla nauczycieli i nauczycielek gimnazjum uczących m.in. języka polskiego, języka angielskiego, biologii, historii, etyki, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, zajęć artystycznych.

Publikacja jest adresowana do młodzieży w wieku 11-18 lat oraz nauczycieli i nauczycielek, którzy interesują się tematyką dotyczącą współczesnych migracji i zjawiska uchodźstwa. W publikacji zapraszamy do zakładania w szkołach Klubów Dobrej Rozmowy na temat sytuacji uchodźców i współczesnych migracji ludności.

Publikacja została przygotowana z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2016 - międzynarodowej inicjatywy edukacyjnej, której obchody w roku 2016 przypadły na 14-21 listopada, pod hasłem RAZEM DLA POKOJU.

Centrum Edukacji Obywatelskiej włączyło się aktywnie w obchody Dnia Solidarności z Uchodźcami, ogranizowany przez Chlebem i Solą przy wsparciu Fundacji Batorego. Więcej tutaj: http://solidarnizuchodzcami.pl/.