Publikacja jest adresowana do młodzieży w wieku 11-18 lat oraz nauczycieli i nauczycielek, którzy interesują się tematyką dotyczącą współczesnych migracji i zjawiska uchodźstwa. W publikacji zapraszamy do zakładania w szkołach Klubów Dobrej Rozmowy na temat sytuacji uchodźców i współczesnych migracji ludności. Spotkania Klubu mogą być prowadzone na podobnych zasadach jak szkolne koła zainteresowań, choć ostateczna formuła powinna odpowiadać młodzieży. Materiał ten ma pomóc młodzieży krok po kroku zorganizować Klub Dobrej Rozmowy, a także podsunąć proponowane tematy do dyskusji oraz wesprzeć w planowaniu przebiegu spotkań.

Link do publikacji [kliknij]