Opis

 

Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy – ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający nauczycielki i nauczycieli w poruszaniu na zajęciach z młodzieżą tematów związanych ze współczesnymi migracjami i obecnością w Europie i w Polsce migrantów i uchodźców. Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, w ramach programu Szkoła Ucząca się. 

Kurs internetowy i szkolenie stacjonarne w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy” są realizowane dzięki współfinansowaniu Polsko-Amerykańskie Fundacji Wolności, a także dzięki środkom Ministerstwa Edukacji Narodowej RP w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole”

AKTUALNIE PROWADZIMY REKRUTACJĘ DO KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019 ROKU SZKOLNEGO. 

Zgłoszenia pod adresem https://migracje.ceo.org.pl/content/jak-dolaczyc. Rekrutacja trwa do 16 września 2018 r.

 

Głównym celem projektu jest wyposażenie nauczycielki i nauczycieli w wiedzę merytoryczną i umiejętności metodyczne niezbędne do prowadzenia w szkole interesujących zajęć w formule Klubu Dobrej Rozmowy na temat migracji i uchodźstwa z poszanowaniem różnych punktów widzenia. Tworzone w ramach projektu szkolne Kluby Dobrej Rozmowy to szansa dla uczniów i uczennic na zdobycie wiedzy o aktualnych procesach migracyjnych, doskonalenie umiejętności wymiany opinii, argumentowania i krytycznego myślenia.

 

Szukasz kluczowych i wiarygodnych informacji na temat współczesnych migracji i uchodźstwa do wykorzystania na zajęciach przedmiotowych?

Zależy Ci na wsparciu młodzieży w zdobywaniu umiejętności prowadzeni pełnych szacunku rozmów na często trudne, budzące kontrowersje tematy?

Chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe i wprowadzić nową jakość do zajęć szkolnych w klasie/szkole w której są uczniowie-migranci?

 

Na stronie projektu www.migracje.ceo.org.pl możesz pobrać bogaty zestaw materiałów merytorycznych, metodycznych oraz gotowe scenariusze zajęć przedmiotowych, które uporządkują Twoją wiedzę o migracjach oraz wesprą w doskonaleniu wśród młodzieży umiejętności wymiany opinii, argumentowania i poznawaniu różnych punktów widzenia. Pomysły na lekcję znajdą tu nauczyciele i nauczycielki języka polskiego, angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, religii, plastyki, etyki czy historii. Proponujemy również aktywności, które można wykorzystać w czasie godzin wychowawczych oraz zajęć pozalekcyjnych.

 

W roku szkolnym 2018/2019:

 • Organizujemy bezpłatny Kurs internetowy (połączony ze szkoleniem stacjonarnymi) wspierający nauczycieli i nauczycielki w prowadzeniu z młodzieżą rozmów na temat sytuacji uchodźców czy szerzej migracji niezależnie od poglądów. Zgłoszenia pod adresem: https://migracje.ceo.org.pl/content/jak-dolaczyc

 • Wspieramy uczniów, uczennice i kadrę szkolną w organizacji spotkań Klubów Dobrej Rozmowy – przestrzeni do pełnych szacunku  rozmów, w której młodzież rozwija umiejętności wymiany opinii, argumentowania, słuchania tego, co mają do powiedzenia osoby o różnych światopoglądach.
 • We współpracy ze szkołami, samorządami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli prowadzimy bezpłatne szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek nt. podejmowania wątków migracyjnych w ramach edukacji globalnej na zajęciach przedmiotowych. 

 

Kontakt do koordynatorki: e-mail: julia.godorowska@ceo.org.pl, tel. 22 825 05 50 wew. 204.

Zapraszamy na stronę: www.migracje.ceo.org.pl i nas Facebooka „Rozmawiajmy o uchodźcach”

 

W ramach projektu wspieramy uczniów, uczennice i kadrę szkolną w organizacji spotkań Klubów Dobrej Rozmowy. Do zakładania Klubów Dobrej Rozmowy zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wraz z młodzieżą ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych instytucji edukacyjnych (również nieformalnych).

 

Cele Klubu Dobrej Rozmowy „Punkty widzenia”:

 • oddanie młodzieży głosu i zachęcenie do poruszania w rozmowach tematyki migracji i uchodźstwa w kontekście wyzwań współczesnego świata
 • wsparcie uczniów i uczennic w doskonaleniu umiejętności wymiany opinii, argumentowania, słuchania tego, co mają do powiedzenia osoby o różnych światopoglądach, także innych od naszego
 • umożliwienie bliższego poznania się w grupie
 • ułatwienie pozostania w dobrych relacjach w grupie niezależnie od poglądów jej członków i członkiń. 

Klub Dobrej Rozmowy „Punkty widzenia” to szansa dla uczniów i uczennic, by: 

 • przeanalizować zjawisko migracji z różnych perspektyw i punktów widzenia
 • nauczyć się tego, jak słuchać, i co robić, by być wysłuchanym
 • wzmocnić umiejętność krytycznego myślenia (nie krytyki, ale analizy i świadomego odbioru innych opinii)
 • nauczyć się otwartości na odmienne od naszych poglądy (nie zgadzamy się ze sobą w danej sprawie, ale pozostajemy kumplami/kumpelkami)
 • przygotować się do współpracy i wspólnego działania w grupie rówieśników i rówieśniczek
 • dowiedzieć się więcej o sobie oraz o kolegach i koleżankach.

 

Jak poruszać w szkole bardzo aktualny i kontrowersyjny temat? Jak przeprowadzić w szkole zajęcia polegające na rozmowie, w trakcie której uczennice i uczniowie będą się nawzajem z szacunkiem słuchać, poznają swoje wartości, lęki i nadzieje oraz uzyskają wiarygodne, wyważone informacje? W jaki sposób włączać tematy związane z migracjami na zajęciach przedmiotowych? Te pytania stały się inspiracją do stworzenia projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach” realizowanego przez CEO od jesieni 2015 roku, kiedy rozpoczęła się w Polsce, ale też w całej Europie, dyskusja na temat sytuacji uchodźców. Projekt stanowi odpowiedź na ogólnoeuropejski kryzys postaw obywatelskich wobec uchodźców i uchodźczyń, a jednocześnie na potrzebę kształtowania umiejętności rozmawiania i wzajemnego słuchania swoich racji. Zależy nam na wspieraniu nauczycieli i nauczycielek w poruszaniu tego tematu z młodzieżą, a także podejmowaniu rozmów o wartościach i postawach, które są bliskie młodym ludziom. W ramach projektu proponujemy moderowaną przez nauczycielkę lub nauczyciela rozmowę jako formę zajęć szkolnych.