Opis

 

ROZMAWIAJMY O UCHODŹCACH. KLUB DOBREJ ROZMOWY – to ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający nauczycielki i nauczycieli w poruszaniu na zajęciach z młodzieżą tematów związanych ze współczesnymi migracjami i obecnością w Europie i w Polsce migrantów i uchodźców. Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu Szkoła Ucząca Się, współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. 

CELEM PROJEKTU jest wyposażenie nauczycielki i nauczycieli w wiedzę merytoryczną na temat współczesnych migracji ludności i umiejętności metodyczne niezbędne do prowadzenia w szkole interesujących lekcji przedmiotowych, spotkań i projektów młodzieżowych w formule Klubu Dobrej Rozmowy na temat migracji i uchodźstwa z poszanowaniem różnych punktów widzenia. To szansa dla uczniów i uczennic na zdobycie wiedzy o aktualnych procesach migracyjnych, doskonalenie umiejętności wymiany opinii, argumentowania i krytycznego myślenia.

AKTUALNIE PROWADZIMY REKRUTACJĘ DO KOLEJNEJ EDYCJI PROJEKTU W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020 ROKU SZKOLNEGO. 

ZGŁOSZENIA POD ADRESEM https://migracje.ceo.org.pl/content/jak-dolaczyc.

REKRUTACJA TRWA DO 8 MARCA 2020 r.

 

Szukasz kluczowych i wiarygodnych informacji na temat współczesnych migracji i uchodźstwa do wykorzystania na zajęciach przedmiotowych?

Zależy Ci na wsparciu młodzieży w zdobywaniu umiejętności prowadzeni pełnych szacunku rozmów na często trudne, budzące kontrowersje tematy?

Chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe i wprowadzić nową jakość do zajęć szkolnych w klasie/szkole?

 

CO O UDZIALE W PROGRAMIE MÓWIĄ NAUCZYCIELE I NAUCZYCIELKI?

"W zeszłym roku po raz pierwszy pojawiła się klasa siódma. To był pierwszy taki rocznik i szukałam czegoś atrakcyjnego pod nich, żeby wyjść trochę z takich sztampowych lekcji, uatrakcyjnić program, a jednocześnie nie proponować zabawy, tylko wejść w coś wymagającego intelektualnie i poszerzającego horyzonty."

"Uczestnictwo w kursie dało mi solidne merytoryczne wsparcie do prowadzenia dyskusji na temat uchodźców. Uczniowie potrzebowali merytorycznego wytłumaczenia pewnych problemów. Dzięki temu kursowi rozwinęłam umiejętność rozumienia perspektywy innych osób, ich obaw, lęków. Sądzę ,że rozwinięcie umiejętności dyskusji „z szacunkiem dla drugiej strony” jest bardzo istotną zaletą uczestnictwa w kursie. Ponadto, uświadomiłam sobie także jak ważna w przypadku takich rozmów jest rola nauczyciela. Młodzież w dzisiejszych czasach ma niemalże niczym nieograniczony dostęp do informacji (Internet, telewizja itp.), jednak często nie jest w stanie „połapać się” w tym gąszczu wiadomości i to od nauczyciela-jako autorytetu- oczekuje pomocy w selekcji tych informacji."

"Po któryś zajęciach okazuje się, że uczniowie mniej się unoszą, mniej się wzajemnie obrażają. Potrafią powiedzieć stop sobie i komuś, gdy czują, że rozmowa przestaje bazować na faktach, a w ich miejsce w grę wchodzą emocje."

 

CO O UDZIALE W LEKCJACH PRZEDMIOTOWYCH I SPOTKANIACH KLUBU DOBREJ ROZMOWY MÓWI MŁODZIEŻ? 

"Teraz pamiętam o tym, że jak chcę się czegoś dowiedzieć na jakiś trudniejszy temat, to nie wystarczy jak się kiedyś robiło wklikać hasło w googla i czytać na pierwszej lepszej stronie która wyskoczy. Patrzy się na to co to jest za strona, sprawdza się jakie ma inne artykuły, na co się powołuje."

"Często jest tak, że jak ktoś ma inną opinię, to gdy się drąży temat zamiast go szybko zamknąć, to łatwo można doprowadzić do kłótni. A tutaj jednak można było pogadać, każdy mógł powiedzieć co sądzi o danym temacie, nie było raczej przerywania czy zakrzykiwania. Tak powinno być."

"Dobre było to, że dowiedzieliśmy się wiele o tym co się dzieje za granicą, jakie są problemy ludzi w innych krajach. Tematyka była bardzo ciekawa. Pojawiały się fajne, poważne tematy, można było się sporo dowiedzieć takich rzeczy, o których się mało mówi."

 

Jak poruszać w szkole bardzo aktualny i kontrowersyjny temat? Jak przeprowadzić w szkole zajęcia polegające na rozmowie, w trakcie której uczennice i uczniowie będą się nawzajem z szacunkiem słuchać, poznają swoje wartości, lęki i nadzieje oraz uzyskają wiarygodne, wyważone informacje? W jaki sposób włączać tematy związane z migracjami na zajęciach przedmiotowych? Te pytania stały się inspiracją do stworzenia projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach” realizowanego przez CEO od jesieni 2015 roku, kiedy rozpoczęła się w Polsce, ale też w całej Europie, dyskusja na temat sytuacji uchodźców. Projekt stanowi odpowiedź na ogólnoeuropejski kryzys postaw obywatelskich wobec uchodźców i uchodźczyń, a jednocześnie na potrzebę kształtowania umiejętności rozmawiania i wzajemnego słuchania swoich racji. Zależy nam na wspieraniu nauczycieli i nauczycielek w poruszaniu tego tematu z młodzieżą, a także podejmowaniu rozmów o wartościach i postawach, które są bliskie młodym ludziom. W ramach projektu proponujemy moderowaną przez nauczycielkę lub nauczyciela rozmowę jako formę zajęć szkolnych.

 

Na stronie projektu www.migracje.ceo.org.pl możesz pobrać bogaty zestaw materiałów merytorycznych, metodycznych oraz gotowe scenariusze zajęć przedmiotowych, które uporządkują Twoją wiedzę o migracjach oraz wesprą w doskonaleniu wśród młodzieży umiejętności wymiany opinii, argumentowania i poznawaniu różnych punktów widzenia. Pomysły na lekcję znajdą tu nauczyciele i nauczycielki języka polskiego, angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, religii, plastyki, etyki czy historii. Proponujemy również aktywności, które można wykorzystać w czasie godzin wychowawczych oraz zajęć pozalekcyjnych.

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

  • Organizujemy bezpłatny Kurs internetowy (połączony ze szkoleniem stacjonarnymi) wspierający nauczycieli i nauczycielki w prowadzeniu z młodzieżą rozmów na temat sytuacji uchodźców czy szerzej migracji niezależnie od poglądów. Zgłoszenia pod adresem: https://migracje.ceo.org.pl/content/jak-dolaczyc

  • Wspieramy uczniów, uczennice i kadrę szkolną w organizacji spotkań Klubów Dobrej Rozmowy – przestrzeni do pełnych szacunku  rozmów, w której młodzież rozwija umiejętności wymiany opinii, argumentowania, słuchania tego, co mają do powiedzenia osoby o różnych światopoglądach.
  • We współpracy ze szkołami, samorządami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli prowadzimy bezpłatne szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek nt. podejmowania wątków migracyjnych w ramach edukacji globalnej na zajęciach przedmiotowych. 

 

Kontakt do koordynatorki: e-mail: julia.godorowska@ceo.org.pl, tel. 22 825 05 50 wew. 204.

Zapraszamy na stronę: www.migracje.ceo.org.pl i nas Facebooka „Rozmawiajmy o uchodźcach”