Oddając w Wasze ręce ten scenariusz, zapraszamy Was do rozmowy o uchodźczyniach i uchodźcach w Polsce. Pierwotna wersja scenariusza Rozmowa o uchodźcach w Polsce została opracowana przez ekspertów i ekspertki w Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2016 roku, kiedy rozpoczęła się w Polsce i w całej Europie dyskusja na temat sytuacji uchodźczyń i uchodźców. W połowie 2021 roku scenariusz został zaktualizowany pod kątem kluczowych informacji dotyczących uchodźczyń i uchodźców, w tym bieżącej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy (sierpień–wrzesień 2021 roku).

Scenariusz koncentruje się wokół zagadnienia migracji. Uczniowie i uczennice uczestniczą w symulacji, podczas której wcielają się w role emigrantek i emigrantów. Podczas ćwiczenia analizują własne emocje, podejmują decyzje, mierzą się z konsekwencjami własnych wyborów. Zapoznają się z kilkuminutowym filmem pt. Czy na pewno żyjemy w czasach największych w świecie migracji?, który staje się przyczynkiem do refleksji, czy emigracja jest prawem, czy przywilejem. 

Przy omawianiu zagadnień migracyjnych (ale nie tylko bo wydarzenia przedstawione na kartach mogą wydarzyć się wkażdej grupie) warto być świadomym i uświadamiać uczniów i uczennice, czym są procesy społeczne i jak o nich rozmawiać i na nie reagować. Dlatego, jeśli szukacie narzędzi do rozmowy o dyskryminacji, stereotypach, podziałach, skorzystajcie z kart do analizy procesów psychospołecznych. Umożliwią one zrozumienie i pokazanie konsekwencji takich zjawisk jak teoria spiskowa czy mowa nienawiści i są gotowe do pobrania.

 

Podczas lekcji zastanowimy się, czym jest dobra rozmowa i jakie są jej zasady. Rozważymy, co sprzyja rozmowie, a co ją utrudnia, a nawet uniemożliwia. Obejrzymy kilkuminutową animację Rozmawiajmy o migracjach. Z niej zaczerpniemy wskazówki, jak rozmawiać na trudne, sporne tematy. Jednym z nich są migracje ludności. 

Kim jestem? Kim jest Polak, Polka? Co dla różnych osób oznacza bycie Europejczykiem, Europejką? – na te pytania uczniowie i uczennice spróbują poszukać odpowiedzi. Pracując różnymi metodami, będą zgłębiać złożoną problematykę tożsamości.

Zajęcia mają na celu wprowadzić młodzież w tematykę przyczyn i skutków współczesnych migracji ludności w kontekście wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju: Cel 1: Koniec z ubóstwem, Cel 10: Mniej nierówności, Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu, Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. Spotkanie jest okazją do refleksji nad tym, co to znaczy, że migracje to sprawa każdego i każdej z nas.

Godzina wychowawcza zrealizowana na podstawie poniższego scenariusza to dobry wstęp przed obejrzeniem przez młodzież filmów Centrum Edukacji Obywatelskiej z serii Opowieści o migracjach

Podczas godziny wychowawczej uczniowie i uczennice zastanowią się, jak powinien wyglądać świat, by wszystkie osoby miały równe szanse rozwoju. Poznają marzenia bohaterów i bohaterek opowieści filmowej pt. Dzienniki marzeń zrealizowanej przez UNHCR. Refleksję młodzieży nad kształtem świata równych szans w kontekście migracji wzbudzą zadania opisane w 16 Celu Zrównoważonego Rozwoju.

Podczas godziny wychowawczej uczniowie i uczennice poznają opowieści osób z różnych rejonów świata i dowiedzą się, jak migracje są związane ze zmianą klimatu. Młodzież pracuje w grupach i zastanawia się nad decyzjami ludzi zmuszonych żyć w trudnych warunkach wywołanych zmianami środowiskowymi. Spotkanie jest okazją do refleksji nad wizją świata za trzydzieści lat w kontekście zmiany klimatu, a także do poszukiwania rozwiązań, by skutecznie przeciwdziałać globalnemu ociepleniu.

Uczniowie i uczennice uświadamiają sobie przyczyny różnic i nierówności między ludźmi. Pracując w grupach i odwołując się do elementów fikcyjnych opowieści, analizują konsekwencje nierówności w kontekście podejmowania przez osoby decyzji o wyjeździe z kraju pochodzenia. Dowiadują się, w jaki sposób migracje mogą wspierać walkę z nierównościami społecznymi i wykluczeniem.

Strony