Przy omawianiu zagadnień migracyjnych (ale nie tylko bo wydarzenia przedstawione na kartach mogą wydarzyć się wkażdej grupie) warto być świadomym i uświadamiać uczniów i uczennice, czym są procesy społeczne i jak o nich rozmawiać i na nie reagować. Dlatego, jeśli szukacie narzędzi do rozmowy o dyskryminacji, stereotypach, podziałach, skorzystajcie z kart do analizy procesów psychospołecznych. Umożliwią one zrozumienie i pokazanie konsekwencji takich zjawisk jak teoria spiskowa czy mowa nienawiści i są gotowe do pobrania.

 

Podczas lekcji zastanowimy się, czym jest dobra rozmowa i jakie są jej zasady. Rozważymy, co sprzyja rozmowie, a co ją utrudnia, a nawet uniemożliwia. Obejrzymy kilkuminutową animację Rozmawiajmy o migracjach. Z niej zaczerpniemy wskazówki, jak rozmawiać na trudne, sporne tematy. Jednym z nich są migracje ludności. 

Kim jestem? Kim jest Polak, Polka? Co dla różnych osób oznacza bycie Europejczykiem, Europejką? – na te pytania uczniowie i uczennice spróbują poszukać odpowiedzi. Pracując różnymi metodami, będą zgłębiać złożoną problematykę tożsamości.

Zajęcia mają na celu wprowadzić młodzież w tematykę przyczyn i skutków współczesnych migracji ludności w kontekście wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju: Cel 1: Koniec z ubóstwem, Cel 10: Mniej nierówności, Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu, Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. Spotkanie jest okazją do refleksji nad tym, co to znaczy, że migracje to sprawa każdego i każdej z nas.

Godzina wychowawcza zrealizowana na podstawie poniższego scenariusza to dobry wstęp przed obejrzeniem przez młodzież filmów Centrum Edukacji Obywatelskiej z serii Opowieści o migracjach

Podczas godziny wychowawczej uczniowie i uczennice zastanowią się, jak powinien wyglądać świat, by wszystkie osoby miały równe szanse rozwoju. Poznają marzenia bohaterów i bohaterek opowieści filmowej pt. Dzienniki marzeń zrealizowanej przez UNHCR. Refleksję młodzieży nad kształtem świata równych szans w kontekście migracji wzbudzą zadania opisane w 16 Celu Zrównoważonego Rozwoju.

Podczas godziny wychowawczej uczniowie i uczennice poznają opowieści osób z różnych rejonów świata i dowiedzą się, jak migracje są związane ze zmianą klimatu. Młodzież pracuje w grupach i zastanawia się nad decyzjami ludzi zmuszonych żyć w trudnych warunkach wywołanych zmianami środowiskowymi. Spotkanie jest okazją do refleksji nad wizją świata za trzydzieści lat w kontekście zmiany klimatu, a także do poszukiwania rozwiązań, by skutecznie przeciwdziałać globalnemu ociepleniu.

Uczniowie i uczennice uświadamiają sobie przyczyny różnic i nierówności między ludźmi. Pracując w grupach i odwołując się do elementów fikcyjnych opowieści, analizują konsekwencje nierówności w kontekście podejmowania przez osoby decyzji o wyjeździe z kraju pochodzenia. Dowiadują się, w jaki sposób migracje mogą wspierać walkę z nierównościami społecznymi i wykluczeniem.

Ćwiczenie rozpoczyna analiza potrzeb według piramidy Maslowa. Uczniowie i uczennice uświadamiają sobie, że każdy ma prawo do realizacji swoich potrzeb. Dowiadują się, że ubóstwo uniemożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb takich jak dostęp do czystej wody, schronienia, opieki medycznej, edukacji, środków finansowych czy jedzenia, co w efekcie prowadzi do wykluczenia społecznego. Pracując z historiami migrantów i migrantek, młodzież zastanawia się, jaki jest związek migracji z ubóstwem, oraz nad tym, czy ubóstwo może być przyczyną migracji.

Zapraszamy do korzystania z plakatu pokazujących, jak indywidualne działania, które może podjąć każdy i każda z nas, przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zestaw plakatów z serii Ścieżki do Celów znajduje się na stronie www.globalna.ceo.org.pl

 

Strony