Podczas lekcji uczniowie i uczennice dowiadują się o represjach po Powstaniu Listopadowym, które stały się główną przyczyną Wielkiej Emigracji. Poznają przedstawicieli polskiej emigracji w Paryżu: Adama Mickiewicza i ks. Adama Czartoryskiego, a także mieszkańców Adampola – wsi w Turcji.

Scenariusz dotyczy globalnych migracji w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podczas lekcji uczennice i uczniowie wskażą powiązanie rozwoju współczesnego świata ze zjawiskiem migracji. Na podstawie mapy wskażą tereny objęte konfliktami zbrojnymi oraz przyczynę uchodźstwa.

Scenariusz lekcji prezentuje zagadnienia związane ze współczesnymi procesami migracyjnymi. Podczas lekcji młodzież wciela się w role migrantów i stara się przekonać kraje docelowe do ich przyjęcia.

Na zajęciach uczniowie i uczennice zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi procesów migracyjnych. Do ich interpretacji wykorzystują wiedzę nabytą z własnych obserwacji i innych źródeł. Przekonają się, że sami oraz ich najbliżsi również podlegają migracjom, np. wahadłowym czy turystycznym. Nauczą się, czym migracja różni się od uchodźstwa, a także kim jest uchodźca klimatyczny.

Podczas zajęć uczniowie i uczennice poznają autentyczne historie migrantów/migrantek oraz zrozumieją, dlaczego decyzja o migracji jest bardzo trudna i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Zrozumieją, co można zrobić, aby pomóc migrantom/migrantkom odnaleźć się w nowym środowisku.

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiedzą się, czym jest migracja oraz poznają fakty na jej temat. Zrozumieją jej przyczyny oraz wpływ na przyszłe życie migrantów i migrantek.

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiedzą się, czym jest kultura oraz jakie elementy się na nią składają. Zrozumieją, jak wygląda migracja z perspektywy osób opuszczających swoje miejsce zamieszkania oraz jakie są strategie akulturacji, czyli w jaki sposób przebiega proces odnajdowania się w nowym miejscu.Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiedzą się, czym jest kultura oraz jakie elementy się na nią składają. Zrozumieją, jak wygląda migracja z perspektywy osób opuszczających swoje miejsce zamieszkania oraz jakie są strategie akulturacji, czyli w jaki sposób przebiega proces odnajdowania się w nowym miejscu.

Uczniowie i uczennice poznają nazwy kluczowych emocji, jakich doświadczają uchodźcy i mieszkańcy krajów ich przyjmujących. Podczas lekcji zastanowią się, w jaki sposób te emocje różnią się od siebie w zależności od tego, kto ich doświadcza i w jakiej sytuacji. 

Uczniowie i uczennice poznają/przypominają sobie liczebniki główne oraz ich zastosowanie w życiu codziennym. Zapoznają się także z danymi dotyczącymi uchodźców. 

Podczas lekcji uczniowie i uczennice nauczą się rozróżniać pojęcia uchodźca i migrant ekonomiczny, wyjaśnią przyczyny obecności uchodźców z Syrii w krajach Unii Europejskiej, a także  zastanowią się nad możliwymi rozwiązaniami sytuacji.

Strony