Na zajęciach uczniowie i uczennice zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi procesów migracyjnych. Do ich interpretacji wykorzystują wiedzę nabytą z własnych obserwacji i innych źródeł. Przekonają się, że sami oraz ich najbliżsi również podlegają migracjom, np. wahadłowym czy turystycznym. Nauczą się, czym migracja różni się od uchodźstwa, a także kim jest uchodźca klimatyczny.

Podczas zajęć uczniowie i uczennice poznają autentyczne historie migrantów/migrantek oraz zrozumieją, dlaczego decyzja o migracji jest bardzo trudna i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Zrozumieją, co można zrobić, aby pomóc migrantom/migrantkom odnaleźć się w nowym środowisku.

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiedzą się, czym jest migracja oraz poznają fakty na jej temat. Zrozumieją jej przyczyny oraz wpływ na przyszłe życie migrantów i migrantek.

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiedzą się, czym jest kultura oraz jakie elementy się na nią składają. Zrozumieją, jak wygląda migracja z perspektywy osób opuszczających swoje miejsce zamieszkania oraz jakie są strategie akulturacji, czyli w jaki sposób przebiega proces odnajdowania się w nowym miejscu.Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiedzą się, czym jest kultura oraz jakie elementy się na nią składają. Zrozumieją, jak wygląda migracja z perspektywy osób opuszczających swoje miejsce zamieszkania oraz jakie są strategie akulturacji, czyli w jaki sposób przebiega proces odnajdowania się w nowym miejscu.

Uczniowie i uczennice poznają nazwy kluczowych emocji, jakich doświadczają uchodźcy i mieszkańcy krajów ich przyjmujących. Podczas lekcji zastanowią się, w jaki sposób te emocje różnią się od siebie w zależności od tego, kto ich doświadcza i w jakiej sytuacji. 

Uczniowie i uczennice poznają/przypominają sobie liczebniki główne oraz ich zastosowanie w życiu codziennym. Zapoznają się także z danymi dotyczącymi uchodźców. 

Podczas lekcji uczniowie i uczennice nauczą się rozróżniać pojęcia uchodźca i migrant ekonomiczny, wyjaśnią przyczyny obecności uchodźców z Syrii w krajach Unii Europejskiej, a także  zastanowią się nad możliwymi rozwiązaniami sytuacji.

Scenariusz porusza tematykę migracji z perspektywy możliwości, jakie stwarza osobom migrującym. Poprzez przykłady osób znanych ze swojej działalności w różnych dziedzinach – literatura, sztuka, film, sport czy podróże – analizować będziemy, jak na migracjach zyskali migrujący i reszta globalnego społeczeństwa. Zastanowimy się, o kim można powiedzieć, że jest globalnym obywatelem.

Celem zajęć jest przybliżenie uczniom i uczennicom zagadnień związanych z wybranymi aktami międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i uchodźców oraz przełamanie stereotypów i uprzedzeń związanych z przyjmowaniem i udzielaniem wsparcia oraz pomocy uchodźcom.

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiadują się, kim jest uchodźca/uchodźczyni i dlaczego dana osoba staje uzyskuje ten status. Ważnym elementem lekcji są rozważania na temat tego, jak uczeń/uczennica może pomóc w integracji młodych uchodźców/uchodźczyń w środowisku szkolnym.

Strony