Tematyka: 
jak rozmawiać?
Etap edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła podstawowa IV-VIII
szkoła ponadpodstawowa

 

Tytuł ćwiczenia: Koncepcjomierz, czyli miernik koncepcji

Autorka: Elżbieta Kielak

Wydanie: CEO, 2016

Ćwiczenie może stanowić rozgrzewkę na rozpoczęcie zajęć lub lekcję samą w sobie. Metoda umożliwia nauczycielkom i nauczycielom moderację dialogu, którego celem jest odpowiedzenie na ważne i interesujące z punktu widzenia młodych ludzi pytania. W ramach ćwiczeń osoby uczestniczące mają możliwość poznania różnych opinii i poglądów, a także zbadać zagadnienia i wyzwania współczesnego świata. Ćwiczenie polega na szeregowaniu i porządkowaniu zagadnień. Układanie kart z zapisanymi stwierdzeniami dotyczącymi danego tematu w określonym porządku, np. od najważniejszego do najmniej ważnego zachęca osoby uczestniczące do zadawania wielu pytań.

Ćwiczenie zaczerpnięte z publikacji „Rozmawiajmy o uchodźcach. #Razem dla Pokoju”, opracowanej w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie – lokalnie o migracjach” współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 roku, a także dzięki środkom Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Szkoła Ucząca Się”, Warszawa 2016.

[LINK DO MATERIAŁU]