Dla dziennikarzy

 

Program „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI” wiek to program, który łączy w sobie edukację globalną, migracyjną i medialną. Będzie realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w latach 2020-2023, we współpracy z sześcioma innymi państwami Unii Europejskiej. Ma za zadanie podniesienie świadomości społeczeństw europejskich (a w szczególności młodego pokolenia) na temat ruchów migracyjnych i promocję edukacji uwzględniającej globalne wyzwania związane z migracjami ludności. Próbujemy skłonić do dyskusji na temat zjawiska migracji w naszym otoczeniu oraz pomóc w budowaniu pozytywnych postaw społecznych wobec migrantów jako członków naszych społeczności, m.in. poprzez wspieranie młodych dziennikarzy i dziennikarek w poruszaniu tematów migracji, wielokulturowości, integracji i tożsamości. 

 

Poprzez programy i szkolenia dla dziennikarzy i dziennikarek chcemy:

 • zwrócić uwagę młodych osób, które tworzą treści medialne na wyzwanie, przed którym stoimy my wszyscy - lokalnie i globalnie - jakim są migracje;
 • uwrażliwiać na akceptację różnych punktów widzenia;
 • zachęcać do pluralizmu narracji w mediach i oddawania głosu migrantom;
 • promować inkluzywny język pełen szacunku i godności;
 • zachęcać do debaty na trudne, kontrowersyjnie społecznie tematy;
 • uczyć spojrzenia na migracje jako zjawisko złożone, wielowątkowe, w którym nie ma jedynie tych „za” i „przeciw” i zachęcać do odkrywania „szarości”;
 • podkreślać globalne współzależności i ukazywać powiązania globalnej Północy i globalnego Południa;
 • zachęcać do szukania lokalnych rozwiązań na globalne problemy;
 • promować rzetelne, pogłębione dziennikarstwo.

 

DLA KOGO SĄ NASZE PROGRAMY?

Dla dziennikarzy i dziennikarek z całej Polski  w wieku 18-35 lat, o różnym stażu pracym doświadczeniu zawodowym i specjalnościach, którzy interesują się tematyką migracyjną, uchodźczą, wielokulturowością.

 

co będzie się działo?

 • Szkolenia i spotkania networkingowe dla młodych dziennikarzy i dziennikarek w Europie

Mają służyć poszerzaniu wiedzy i pogłębionej refleksji nad szerszym kontekstem migracji, w tym jej przyczynami, motywacjami migrantów i migrantek, różnicami płci i wieku, procesem integracji czy wpływem zmiany klimatu na ruchy migracyjne. Szkolenia międzynarodowe i krajowe będą obejmować wkład doświadczonych dziennikarzy, ekspertów ds. migracji i osób z doświadczeniem migracyjnym. 
Podczas szkoleń dziennikarze i dziennikarki poznają również nowe innowacyjne metody i podejścia do opowiadania historii (np.filmy VR / AR i 360 stopni, symulacje, wizualizacja danych, dziennikarstwo rozwiązań, dziennikarstwo konstruktywne).
Będzie to także okazja do wymiany doświadczeń i punktów widzenia między pracownikami mediów z różnych krajów i obszarów kulturowych.

 • Wyjazdy studyjne

Wyjazdy studyjne dla młodych dziennikarzy i dziennikarek będą szansą do bezpośredniego zapoznania się ze społecznościami dotkniętymi migracjami oraz migrantami i migrantkami. Wyjazdy uwzględniają zarówno państwa wysyłające, jak i przyjmujące migrantów. Dziennikarze i dziennikarki pod okiem specjalistów będą pogłębiać swoją wiedzę na temat migracji, ale też zdobywać praktyczne umiejętności dziennikarskie. Zebrane podczas wyjazdów historie i materiały mają zostać potem opublikowane w kraju pochodzenia dziennikarza czy dziennikarki. Jednocześnie wyjazdy studyjne są okazją do nawiązania kontaktów między uczestnikami i uczestniczkami o różnym pochodzeniu.

 • Stypendia dziennikarskie

Będziemy zachęcać indywidualnych dziennikarzy i dziennikarki lub zespoły dziennikarskie do pogłębionego researchu dotyczącego przyczyn, złożoności i wpływu migracji na różne aspekty życia społecznego. Stypendia umożliwią dziennikarzom i dziennikarkom poświęcenie czasu na jakościowe badanie i zbieranie materiału oraz zastosowanie nowych innowacyjnych metod. 

 

CEO będzie utrzymywać relacje z dziennikarzami i dziennikarkami, którzy wezmą udział w oferowanych aktywnościach w celu wykorzystywania zdobytej wiedzy i doświadczeń w działaniach edukacyjnych oferowanych przez Fundację.

Śledź naszą stronę i media społecznościowe i bądź na bieżąco. Sprawdź, co Ty możesz razem z nami zrobić, abyśmy wszyscy żyli w bardziej włączającym, wyrozumiałym i uważnym na siebie nawzajem społeczeństwie.