Partnerzy i sponsorzy

Program Rozmawiajmy o uchodźcach realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w szkołach w całej Polsce nieprzerwanie od 2016 roku. Jest to możliwe dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu otrzymanego od wymienionych poniżej partnerów i sponsorów.

 

Pierwsza edycja projektu

styczeń – czerwiec 2016 r.

Projekt Rozmawiajmy o uchodźcach realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, a także w ramach programu Szkoła Ucząca Się Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (V-VI 2016 r.).

 

Druga edycja projektu

lipiec – grudzień 2016 r.

Projekt Rozmawiajmy o uchodźcach realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dzięki współfinansowaniu w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (VII-XII 2016 r. Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach), Ministerstwa Edukacji Narodowej RP (VII-XI 2016 r. Rozmawiajmy o uchodźcach. Migracje i wielokulturowość), a także w ramach programu Szkoła Ucząca Się Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (V-XII 2016 r.).

 

Trzecia i czwarta edycja projektu

styczeń-grudzień 2017 r.

Projekt Rozmawiajmy o uchodźcach realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dzięki współfinansowaniu w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (I-XII 2017 r. Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach), a także w ramach programu Szkoła Ucząca Się Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (I-XII 2017 r.).

 

Piąta i szósta edycja projektu

styczeń-grudzień 2018 r.

Projekt Rozmawiajmy o uchodźcach realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu Szkoła Ucząca Się Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (I-XII 2018 r. Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy), a także dzięki współfinansowaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej RP (VII-XII 2018 r. Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole).

 

Siódma i ósma edycja projektu

styczeń-grudzień 2019 r.

Projekt Rozmawiajmy o uchodźcach realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dzięki współfinansowaniu w ramach programu Szkoła Ucząca Się Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (I-XII 2019 r.). Program Szkoła Ucząca Się jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

Dziewiąta edycja projektu

styczeń-grudzień 2020 r.

Projekt Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dzięki współfinansowaniu w ramach programu Szkoła Ucząca Się Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (I-XII 2020 r.). Program Szkoła Ucząca Się jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.