Projekty archiwalne

ROK 2016

Projekt Rozmawiajmy o uchodźcach styczeń – czerwiec 2016 r.

Projekt Rozmawiajmy o uchodźcach realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, a także w ramach programu Szkoła Ucząca Się Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (V-VI 2016 r.).

Celem projektu było ułatwienie szkołom podjęcia wyzwania, jakim jest przygotowywanie młodych obywateli i obywatelek na przyjęcie w Polsce uchodźców i uchodźczyń. Cel ten był realizowany poprzez:

  • wsparcie nauczycieli i nauczycielek w poruszaniu tego tematu z uczniami i uczennicami,
  • dotarcie z informacjami o potrzebie takich działań do dyrekcji szkół oraz przekazanie rzetelnych informacji bezpośrednio młodym ludziom.
  • wsparcie dla nauczycieli i nauczycielek opierało się na udostępnieniu narzędzi do pracy z młodzieżą i materiałów metodycznych. CEO zainicjowało koalicję różnorodnych instytucji zachęcających do podejmowania tego tematu w szkołach przyczyniając się do zmniejszenia kontrowersyjności tego zagadnienia. Projekt koncentrował się na budowaniu zasobów (mentorzy, partnerstwa, materiały, strona www), które są do dzisiaj wykorzystywane.

Najważniejsze osiągnięcia m.in.:

- opracowanie scenariuszy przedmiotowych

- opracowanie materiałów merytorycznych

- opracowanie materiałów metodycznych

- zrealizowanie wywiadów i opracowanie do nich kart pracy

- zrealizowanie kursu blended-learningowego dla nauczycieli i nauczycielek

 

 

ROK 2016 i 2017

Projekt Rozmawiajmy o uchodźcach realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dzięki współfinansowaniu w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (VII 2016–XII 2017 r. Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach), Ministerstwa Edukacji Narodowej RP (VII-XI 2016 r. Rozmawiajmy o uchodźcach. Migracje i wielokulturowość), a także w ramach programu Szkoła Ucząca Się Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (V-XII 2016 r.).

Projekt Rozmawiajmy o uchodźcach. Migracje i wielokulturowość lipiec – grudzień 2016 r.

Głównymi celami projektu było:

  • ułatwienie podejmowania w szkołach merytorycznych, opartych na wzajemny szacunku rozmów na temat uchodźców i uchodźczyń i osób odmiennych kulturowo w szkołach;
  • udostępnienie nauczycielom i nauczycielkom oraz młodzieży wiarygodnych źródeł wiedzy na temat kryzysu uchodźczego i procesów, które do niego doprowadziły, kwestii adaptacji kulturowej i przeciwdziałania nieporozumieniom kulturowym w środowisku szkolnym;
  • zachęcenie nauczycieli i nauczycielek do podejmowania z uczniami i uczennicami tematu zjawiska uchodźstwa i wielokulturowości.

Projekt Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach lipiec 2016 r. – grudzień 2017 r.

Głównymi celami projektu było:

  • upowszechnienie i włączenie tematyki migracyjnej w ramach edukacji globalnej do nauczania przedmiotowego na III poziomie edukacyjnym poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli i zwiększenie wiedzy dyrektorów i doradców metodycznych oraz wzmocnienie rozumienia globalnych współzależności i wyzwań związanych z migracjami przez młodzież gimnazjalną.

Najważniejsze osiągnięcia m.in.:

- zrealizowanie kursu blended-learningowego dla nauczycieli i nauczycielek

- opracowanie i wydanie publikacji „Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach”

- opracowanie i wydanie publikacji z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2016 „Rozmawiajmy o uchodźcach. #RazemDlaPokoju”

- opracowanie i wydanie publikacji „Rozmawiajmy o uchodźcach. Migracje i wielokulturowość”

- opracowanie materiałów metodycznych

- opracowanie materiałów merytorycznych

- opracowanie i wydanie publikacji dla młodzieży „Rozmawiajmy o uchodźcach. Punkty widzenia. Klub Dobrej Rozmowy”

 

 

 

ROK 2018

Projekt Rozmawiajmy o uchodźcach realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu Szkoła Ucząca Się Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (I-XII 2018 r. Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy), a także dzięki współfinansowaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej RP (VII-XII 2018 r. Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole).

Projekt Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy styczeń-grudzień 2018 r.

Celem było kształtowanie postaw obywatelskich dzieci i młodzieży. Tematyka dotyczy zagadnień związanych z migracjami, w szczególności w odniesieniu do kryzysu uchodźczego. W szkołach powstały Kluby Dobrej Rozmowy, w których uczniowie i nauczyciele zajmowali się problematyką migracji we współczesnym świecie.

 

Projekt Rozmawiamy o uchodźcach. Moc kultur w szkole lipiec-grudzień 2018 r.

Głównym celem było podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i zarządzającej we współpracy i w pracy zespołowej w zakresie pracy w szkolnym środowisku wielokulturowym w szkołach podstawowych (klasy 4-8) i gimnazjum w Polsce.

Cele szczegółowe:

  • opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych, w tym materiały metodyczne dla kadry pedagogicznej i zarządzającej wspomagających w pracy na rzecz adaptacji szkolnej uczniów w szkole podstawowej z doświadczeniem migracyjnym;
  • przeszkolenie i wsparcie kadry pedagogicznej i zarządzającej w jej codziennej pracy w środowisku wielokulturowym w szkole, w tym w prowadzeniu działań edukacyjno-integracyjnych między polskimi i cudzoziemskimi rówieśnikami ze szkoły;
  • ułatwienie dyrekcji i kadrze pedagogicznej podejmowania w merytorycznych, opartych na wzajemny szacunku rozmów na temat wielokulturowości i kultury polskiej.

Najważniejsze osiągnięcia m.in.:

- zrealizowanie kursu blended-learningowego dla nauczycieli i nauczycielek

- opracowanie i wydanie Pakietu eksperckiego dla szkolnej kadry pedagogicznej „Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole?” zawierającego materiały metodyczne dla dyrektora, nauczyciela przedmiotowca, wychowawcy klasy, psychologia i bibliotekarza na temat tego, jak wspierać ucznia z doświadczeniem migracyjnym w szkole.