FILMY

Filmy to cykl wywiadów z wyjątkowymi osobami, które otwarcie dzielą się swoimi historiami związanymi z doświadczeniem migracyjnym, a także wyzwaniami i dobrymi praktykami w procesie integracji młodzieży z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zachęcamy do podjęcia rozmów na temat opowiedzianych historii z wykorzystaniem przygotowanych w tym celu materiałów pomocniczych.

 

Wywiad z Elsim "Każdy zwykły dzień jest wyjątkowy". W załączniku poniżej filmu znajduje się materiał pomocniczy zawierający wskazówki merytoryczno-metodyczne na temat tego jak przygotować uczniów i uczennice do rozmawiania i w jaki spsób zabdać o emocje młodzieży podczas omawiania wywiadu.

 

 

Wywiad z Panem Lahoudem Toumą "W Syrii i w Polsce" . W załączniku poniżej filmu znajduje się materiał pomocniczy zawierający wskazówki merytoryczno-metodyczne na temat tego, jak rozmawiać z uczniami i uczennicami w atmosferze szacunku, zrozumienia i emapatii dla historii i doświadczeń drugiej osoby.

 

 

Wywiad z Panem Grzegorzem Uzdańskim "Jak przygotować nauczycieli i nauczycielki do pracy i dialogu w wielokulturowej klasie". W załączniku poniżej filmu znajduje się materiał pomocniczy zawierający wskazówki merytoryczno-metodyczne na temat znaczenia rozwoju kompetencji międzykulturowych nauczycieli i nauczycielek pracujących z dziećmi i młodzieżą. Wywiad można wykorzystać do szkolenie rad pedagogicznych i zespołu nauczycielskiego w tym zakresie.