Tożsamość jest wielowarstwowa i ulega zmianom. Doświadczenie migracyjne może mieć wpływ na to, gdzie czujemy się u siebie i z czym się utożsamiamy. Osobiste odczucia migrantów i migrantki to jedno, drugie to kwestia, jak postrzegają ich mieszkańcy danej spolecznosći. Nie wszyscy są zgodni co do tego, kto jest obywatelem ich kraju. Dla jednych to skomplikowane, u innych wywołuje złość. Inni czują się dyskryminowani. Być Polakiem, Polką, Europejczykiem, Europejką. Co to znaczy? Materiał edukacyjny do wykorzystania na zajęciach w szkole na temat przynależności i tożsamości.