Migracje stanowią wyzwanie nie tylko dla społeczeństw przyjmujących, ale przede wszystkim dla samych migrantów i migrantek. Wyzwanie to dotyczy całości funkcjonowania takich osób: na poziomie poznawczym, emocjonalnym oraz zachowań.

Nie powinno się unikać kwestii emocji, bo jak napisał Zygmunt Freud: „Niewyrażone emocje nigdy nie umierają. Zostają zakopane żywcem, aby powrócić później w znacznie gorszej formie”. Jak zatem prowadzić rozmowę o sytuacji uchodźców, by zapanować nad klasą, przeprowadzić ją przez cały proces rozmowy i jeszcze zadbać o siebie?

Czy zastanawiałeś/aś się kiedyś, jakiego wyznania są ludzie w Twoim najbliższym otoczeniu? Jak wiele znajomych Ci osób wyznaje inną religię niż chrześcijańska?

Czy tradycyjne wartości islamu dadzą się pogodzić z wartościami zakorzenionymi w cywilizacji europejskiej?

W kontekście krytycznej analizy przekazów medialnych coraz częściej pojawia się określenie „fake news” oznaczające nieprawdziwą, przeinaczoną lub nadinterpretowaną informację (stworzoną celowo), która za pośrednictwem mediów społecznościowych rozpowszechnia się w bardzo szybkim tempie.

Rozmowa o uchodźcach nie jest zazwyczaj miłą pogawędką na neutralny temat. Porusza ona wątek silnie stereotypizowany. Samo zjawisko uchodźstwa obrośnięte jest mitami i niepozbawione uprzedzeniowych skojarzeń.

Materiał dydaktyczny Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tekst powstał dzięki współpracy z Instytutem Spraw Publicznych. Wiek XX określany jest wiekiem migracji. Niespotykany dotąd gwałtowny wzrost mobilności ludzkiej to istotny trend społeczny, oddziałujący zarówno na kraje wysyłające, jak i przyjmujące migrantów. Migracje są zjawiskiem, którego wpływ dostrzegalny staje się na każdym poziomie życia społecznego, zarówno w perspektywie globalnej, jak i lokalnej.

Materiał pomocniczy do omawiania z młodzieżą migracji ludności w kontekście globalnym i europejskim. 

Zjawiska związane ze zmianą klimatu zmuszają coraz większą liczbę osób do opuszczenia swojego domu. Materiał pomaga zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z problematyką.

Materiał pomocniczy do omawiania z młodzieżą na zajęciach przedmiotowych sytuacji polityczno-społecznej w wybranych krajach pod kątem migracji ludności.

Strony