Skala wyjazdów Polek i Polaków z kraju oraz przyjazdów cudzoziemców do Polski ulegała dynamicznym zmianom. Kiedyś wielojęzyczne i wielokulturowe ulice były na ziemiach polskich codziennością, dzisiaj jesteśmy jednym z najbardziej jednorodnych etnicznie i narodowościowo społeczeństw. Od czasu naszej obecności w Unii Europejskiej cudzoziemcy coraz chętniej przyjeżdżając do naszego kraju. Kim są osoby, które decydują się zamieszkać w Polsce? Skąd i w jakim celu przyjeżdżają do naszego kraju?

Żyjemy w coraz bardziej mobilnych społeczeństwach. Ludzie migrują z różnych powodów, jednym z najczęstszych jest praca. Zmiana miejsca zamieszkania pociąga za sobą wiele konsekwencji dla migranta/ migrantki: wiąże się z koniecznością zmiany przyzwyczajeń, z przystosowaniem emocjonalnym, a w dłuższej perspektywie wpływa na kształtowanie się jego/jej tożsamości.

Wydaje się, że Europa doświadcza dzisiaj migracji na niespotykaną dotąd skalę. W szerszej perspektywie historycznej i geograficznej można jednak zauważyć, że procesy migracyjne od wieków są wpisane w funkcjonowanie społeczeństw na całym globie, a Europa nie jest jedynym upragnionym celem migrantek i migrantów.

Jak wyglądają fakty? Dowiedz się od naszych ekspertów.

Poniżej zostały zebrane publikacje, które opisują rekomendacje dla szkół z uczniami i uczennicami cudzoziemskimi powstałe w wyniku przeprowadzonych badań lub na podstawie wniosków z konferencji.

Poniżej zostały zebrane publikacje, które w szczegółowy i całościowy sposób opisują sytuację edukacji w szkole dziecka pochodzącego z kraju cudzoziemskiego: od przepisów prawnych po psychologiczne aspekty tego doświadczenia.

Jeśli interesują was bieżące wydarzenia społeczno-polityczne, to, co dzieje się zarówno w Polsce, ale i na świecie, zapewne sięgacie do różnych gazet, oglądacie programy telewizyjne czy śledzicie informacje, jakie pojawiają się w mediach społecznościowych.

Dyskusyjne kluby filmowe czy książkowe to znana i ceniona forma spędzania czasu w gronie osób, których łączą wspólne zainteresowania. Inspiracją do podjęcia tematu dotyczącego uchodźców czy szerzej – migracji – może być przeczytana książka lub obejrzany film, a może wyjście na wystawę?

Jak krok po kroku zorganizować Klub Dobrej Rozmowy w szkole? Mamy nadzieję, że opisane w tekście wskazówki będą inspiracją do wielu kreatywnych przedsięwzięć. Możecie je dowolnie modyfikować i dostosowywać do waszych potrzeb i zainteresowań. Liczymy na to, że Klub dobrej rozmowy stanie się dla was fascynującą przygodą, podczas której dowiecie się wiele o sobie samych oraz o waszych kolegach i koleżankach.

Migracje i uchodźstwo to jedne z największych wyzwań współczesnego świata, a do tego zjawiska, które będą coraz powszechniejsze. Warto o nich rozmawiać, aby lepiej rozumieć zmiany, jakie wokół nas zachodzą. Migranci i migrantki wpływają na gospodarkę, społeczeństwo i kulturę danego kraju. 

Spotkanie z młodzieżą na podstawie scenariusza wprowadzającego do Klubu Dobrej Rozmowy pt. „Punkty widzenia w Klubie Dobrej Rozmowy”. Aby wzmocnić zaangażowanie młodzieży, proponujemy, by zajęcia te przeprowadził na podstawie poniższego scenariusza ochotnik lub ochotniczka spośród grupy uczniowskiej.

Strony