Poniżej zostały zebrane publikacje, które opisują rekomendacje dla szkół z uczniami i uczennicami cudzoziemskimi powstałe w wyniku przeprowadzonych badań lub na podstawie wniosków z konferencji.

Poniżej zostały zebrane publikacje, które w szczegółowy i całościowy sposób opisują sytuację edukacji w szkole dziecka pochodzącego z kraju cudzoziemskiego: od przepisów prawnych po psychologiczne aspekty tego doświadczenia.

Jeśli interesują was bieżące wydarzenia społeczno-polityczne, to, co dzieje się zarówno w Polsce, ale i na świecie, zapewne sięgacie do różnych gazet, oglądacie programy telewizyjne czy śledzicie informacje, jakie pojawiają się w mediach społecznościowych.

Dyskusyjne kluby filmowe czy książkowe to znana i ceniona forma spędzania czasu w gronie osób, których łączą wspólne zainteresowania. Inspiracją do podjęcia tematu dotyczącego uchodźców czy szerzej – migracji – może być przeczytana książka lub obejrzany film, a może wyjście na wystawę?

Jak krok po kroku zorganizować Klub Dobrej Rozmowy w szkole? Mamy nadzieję, że opisane w tekście wskazówki będą inspiracją do wielu kreatywnych przedsięwzięć. Możecie je dowolnie modyfikować i dostosowywać do waszych potrzeb i zainteresowań. Liczymy na to, że Klub dobrej rozmowy stanie się dla was fascynującą przygodą, podczas której dowiecie się wiele o sobie samych oraz o waszych kolegach i koleżankach.

Migracje i uchodźstwo to jedne z największych wyzwań współczesnego świata, a do tego zjawiska, które będą coraz powszechniejsze. Warto o nich rozmawiać, aby lepiej rozumieć zmiany, jakie wokół nas zachodzą. Migranci i migrantki wpływają na gospodarkę, społeczeństwo i kulturę danego kraju. 

Spotkanie z młodzieżą na podstawie scenariusza wprowadzającego do Klubu Dobrej Rozmowy pt. „Punkty widzenia w Klubie Dobrej Rozmowy”. Aby wzmocnić zaangażowanie młodzieży, proponujemy, by zajęcia te przeprowadził na podstawie poniższego scenariusza ochotnik lub ochotniczka spośród grupy uczniowskiej.

Materiały promocyjne, które pomogą Wam w promocji Klubu Dobrej Rozmowy w szkole!

Migracje stanowią wyzwanie nie tylko dla społeczeństw przyjmujących, ale przede wszystkim dla samych migrantów i migrantek. Wyzwanie to dotyczy całości funkcjonowania takich osób: na poziomie poznawczym, emocjonalnym oraz zachowań.

Nie powinno się unikać kwestii emocji, bo jak napisał Zygmunt Freud: „Niewyrażone emocje nigdy nie umierają. Zostają zakopane żywcem, aby powrócić później w znacznie gorszej formie”. Jak zatem prowadzić rozmowę o sytuacji uchodźców, by zapanować nad klasą, przeprowadzić ją przez cały proces rozmowy i jeszcze zadbać o siebie?

Strony