Zjawiska związane ze zmianą klimatu zmuszają coraz większą liczbę osób do opuszczenia swojego domu. Materiał pomaga zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z problematyką.

Materiał pomocniczy do omawiania z młodzieżą na zajęciach przedmiotowych sytuacji polityczno-społecznej w wybranych krajach pod kątem migracji ludności.

Migracje ludności to całokształt przemieszczeń prowadzących do stałej lub okresowej zmiany miejsca zamieszkania osób. Migracje uważa się za najważniejszy przejaw przestrzennej mobilności ludności.

„Zjawisko migracji jest dziś coraz powszechniejsze, ponieważ wzrasta rozdźwięk między poziomem rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego krajów bogatych, których jest coraz mniej a ubogich, których jest coraz więcej” – zauważył papież Jan Paweł II w Orędziu z 1992 r. 

Kryzys humanitarny w Jemenie osiągnął poziom katastrofalny: połowa mieszkańców nie ma dostępu do czystej wody, niemal milion dzieci jest w stanie permanentnego głodu, około dziesięciu milionów mieszkańców jest stale zagrożonych głodem, występuje powszechny brak środków medycznych, czego konsekwencją jest narastająca śmiertelność wśród dzieci i osób dorosłych.

W kontekście krytycznej analizy przekazów medialnych coraz częściej pojawia się określenie „fake news” oznaczające nieprawdziwą, przeinaczoną lub nadinterpretowaną informację (stworzoną celowo), która za pośrednictwem mediów społecznościowych rozpowszechnia się w bardzo szybkim tempie. Warto rozmawiać z młodzieżą na ten temat i podpowiadać jej, w jaki sposób odczytywać i weryfikować rzetelność wiadomości, z którymi stykamy się na co dzień w mediach.

Dyskusje na temat uchodźców i kryzysu migracyjnego zostały dominowane przez stereotypy i przekłamania. Dementujemy najczęstsze z nich.

Odwracamy wzrok, zapominamy szybciej, niż się dowiedzieliśmy, a nawet jeżeli coś tam pamiętamy, to i tak nic nie robimy. Jesteśmy obojętni. Dlatego jednym z największych kryzysów do jakich doszło w ostatnich latach jest kryzys postawy solidarności. 

 

Gościnność powszechnie rozumiana jest jako serdeczność i bezinteresowna życzliwość wobec innych. Ci inni to często osoby zupełnie nam nieznane, obce, pochodzące z daleka. Oferując im schronienie, posiłek i dobre słowo, jesteśmy gospodarzami okazującymi gościnność, która w wielu kulturach jest tak ważna, iż przypisywana im jest jako cecha narodowa.

Autorka prezentuje doświadczenia w zakresie wykorzystania diagnozy językowo-pedagogicznej w pracy z dzieckiem uchodźczym – cele i narzędzia diagnozy, obserwowane rezultaty, napotykane trudności oraz rekomendacje do dalszych działań.

Strony