Czy zastanawiałeś/aś się kiedyś, jakiego wyznania są ludzie w Twoim najbliższym otoczeniu? Jak wiele znajomych Ci osób wyznaje inną religię niż chrześcijańska?

Czy tradycyjne wartości islamu dadzą się pogodzić z wartościami zakorzenionymi w cywilizacji europejskiej?

W kontekście krytycznej analizy przekazów medialnych coraz częściej pojawia się określenie „fake news” oznaczające nieprawdziwą, przeinaczoną lub nadinterpretowaną informację (stworzoną celowo), która za pośrednictwem mediów społecznościowych rozpowszechnia się w bardzo szybkim tempie.

Rozmowa o uchodźcach nie jest zazwyczaj miłą pogawędką na neutralny temat. Porusza ona wątek silnie stereotypizowany. Samo zjawisko uchodźstwa obrośnięte jest mitami i niepozbawione uprzedzeniowych skojarzeń.

Materiał dydaktyczny Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tekst powstał dzięki współpracy z Instytutem Spraw Publicznych. Wiek XX określany jest wiekiem migracji. Niespotykany dotąd gwałtowny wzrost mobilności ludzkiej to istotny trend społeczny, oddziałujący zarówno na kraje wysyłające, jak i przyjmujące migrantów. Migracje są zjawiskiem, którego wpływ dostrzegalny staje się na każdym poziomie życia społecznego, zarówno w perspektywie globalnej, jak i lokalnej.

Materiał pomocniczy do omawiania z młodzieżą migracji ludności w kontekście globalnym i europejskim. 

Zjawiska związane ze zmianą klimatu zmuszają coraz większą liczbę osób do opuszczenia swojego domu. Materiał pomaga zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z problematyką.

Materiał pomocniczy do omawiania z młodzieżą na zajęciach przedmiotowych sytuacji polityczno-społecznej w wybranych krajach pod kątem migracji ludności.

Migracje ludności to całokształt przemieszczeń prowadzących do stałej lub okresowej zmiany miejsca zamieszkania osób. Migracje uważa się za najważniejszy przejaw przestrzennej mobilności ludności.

„Zjawisko migracji jest dziś coraz powszechniejsze, ponieważ wzrasta rozdźwięk między poziomem rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego krajów bogatych, których jest coraz mniej a ubogich, których jest coraz więcej” – zauważył papież Jan Paweł II w Orędziu z 1992 r. 

Strony