Integracja imigrantów jest procesem bardzo złożonym, któremu w Polsce dopiero się przyglądamy i staramy się zrozumieć, na czym polega. Nie możemy powiedzieć, że są w Polsce miasta, a nawet instytucje, które są rzeczywiście integrujące – dopiero zmierzamy w kierunku identyfikacji barier integracji i ich znoszenia.

Dobre praktyki związane z migracjami to przykłady działań, które integrują oraz prowadzą do jak najszybszego usamodzielnienia imigrantów i imigrantki w nowym dla nich kraju. Integracja to proces dynamiczny, dwukierunkowy (pomiędzy ‘przyjezdnymi’ a społecznością przyjmującą).

Wyzwań związanych z imigracjami jest bardzo wiele. Na początek warto jednak powiedzieć, że z perspektywy historycznej migracje są kluczowe dla rozwoju państw i miast, który byłby niemożliwy bez napływu nowych mieszkańców. Wnoszą oni nowe idee, energię, determinację, wiedzę, doświadczenia – różnorodność, która jest motorem zmiany i postępu.

Dowiesz się o tym, dokąd migrowali kiedyś Polacy, skąd przyjeżdżali migranci do naszego kraju, a także o związanej z tym wielokulturowości i wielowyznaniowości Polski.

Co to są migracje i jaką rolę odgrywają w globalnych procesach społeczno-gospodarczych?

Strony