Partnerzy i sponsorzy

Program „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz środków otrzymanych od PAFW w ramach programu Szkoła Ucząca się.

 „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek"  jest częścią programu DEAR (ang. The European Commission's Development Education and Awareness Raising Programme), który wspiera projekty angażujące społeczeństwo Unii Europejskiej w globalne zagadnienia rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego. 

Poprzez finansowanie programów takich jak  „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek" DEAR promuje uniwersalne wartości, m.in: wolność, demokrację, praworządność oraz umożliwia obywatelom i obywatelkom Europy wkład w globalny rozwój.

Program DEAR finansuje około 30 programów w krajach członkowskich UE. Projekty te przyczyniają się do zwiększenia zrozumienia i zaangażowania Europejczyków w kreowanie pozytywnych zmiany społecznych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

Działania DEAR wspierają również pracę UE na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Odwiedź stronę DEAR, aby dowiedzieć się więcej: www.dearprogramme.eu