KONTAKT

 

Julia Godorowska - koordynatorka projektu Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy". Stara się wspierać nauczycieli i nauczycielki w prowadzeniu w szkole interesujących zajęć na temat migracji i uchodźstwa z poszanowaniem różnych punktów widzenia. W pracy najbardziej lubi opanowywać nowe umiejętności, a po wyjściu z biura iść na trening Zespołu Tańca Ludowego Warszawa".

tel: +48 (22) 825 05 50 wew.204

e-mail: julia.godorowska@ceo.org.pl

Elżbieta Krawczyk - szefowa Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej CEO; odpowiada za programy edukacji globalnej i ekologicznej. Dba o: relacje wewnątrz i na zewnątrz, materiały edukacyjne, ważne tabelki. Lubi: prowadzenie warsztatów dla nauczycielek i nauczycieli. Opieka merytoryczna projektu Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy".

 
tel. (022) 825 05 50 wew. 213
e-mail: elzbieta.krawczyk@ceo.org.pl

 

Olga Khabibulina -  koordynuje projekt „I Am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”, dotyczący współczesnych migracji ludności. Od wielu lat związana z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, m.in. Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, German Marshall Fund, Friedrich-Ebert-Stiftung oraz Forum Syd. 

Ostatnio realizowała własny projekt badawczy, dotyczący analizy kompetencji międzykulturowej wśród poszczególnych grup społeczności migranckich w Polsce, Grecji i Rumunii (European Cultural Foundation, 2018-2019).

e-mail: olga.khabibulina@ceo.org.pl

 

 

Sylwia Domagała - asystentka programu „I Am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”. Absolwentka iranistyki na Wydziale Orientalistycznym oraz Studiów Podyplomowych Pomocy Humanitarnej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako lektorka języka perskiego oraz tłumacz języka perskiego. Jako wolontariuszka PAH brała udział w koordynowaniu redakcji i tworzeniu treści edukacyjnego czasopisma dla młodzieży „Pomagamy”. Dzięki pracy tłumacza oraz tłumaczeniowym aktywnościom wolontaryjnym ma wieloletnie doświadczenie w kontaktach z migrantami i uchodźcami z Iranu i Afganistanu. 

 

e-mail: sylwia.domagala@ceo.org.pl

 

 

Weronika Rzeżutka - W projekcie „I Am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” odpowiada za kontakty z dziennikarzami i kampanię społeczną. Zajmuje się komunikacją Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej CEO od 2020 roku. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz socjologii stosowanej. Autorka publikacji prasowych. Współpracuje z Fundacją Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego.

e-mail: weronika.rzezutka@ceo.org.pl

 

 

Zapraszamy na nasze strony internetowe:

www.ceo.org.pl

www.migracje.ceo.org.pl 

www.globalna.ceo.org.pl

 

Dołącz do nas na Facebooku:

www.facebook.com/fundacjaCEO/

www.facebook.com/rozmawiajmyouchodzcach/

www.facebook.com/edukacjaglobalnaCEO/   

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Od blisko 25 lat zmieniamy polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadzamy do szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzimy programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych.

Misja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Misją CEO jest wspieranie wszystkich uczniów i uczennic w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych. Współdziałamy z nauczycielkami i nauczycielami, dyrekcjami oraz dziećmi i młodzieżą, bo edukacja potrzebuje zmian.

Zależy nam, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku i partnerstwie, a dorośli dostrzegali oraz doceniali naturalną chęć i zdolność uczenia się młodych ludzi. Dzięki naszym programom szkoła staje się miejscem wspólnej nauki, pokazuje moc obywatelskiego działania i solidarności. Pomaga młodym ludziom w szukaniu własnej drogi życiowej, rozwijaniu pasji, otwartości i odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy.

 

Kluczowe wartości CEO:

UCZENIE SIĘ  | SZACUNEK | ZAANGAŻOWANIE | WSPÓŁPRACA