KONTAKT

 

 

Julia Godorowska

Koordynatorka projektu "Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy"

e-mail: julia.godorowska@ceo.org.pl, tel: +48 (22) 825 05 50 wew.204

 

 

Elżbieta Krawczyk

Opieka merytoryczna projektu "Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy"

e-mail: elzbieta.krawczyk@ceo.org.pl, tel: +48 (22) 825 05 50 wew. 213

 

Zapraszamy na nasze strony internetowe:

www.ceo.org.pl

www.migracje.ceo.org.pl 

www.globalna.ceo.org.pl

 

Dołącz do nas na Facebooku:

www.facebook.com/fundacjaCEO/

www.facebook.com/rozmawiajmyouchodzcach/

www.facebook.com/edukacjaglobalnaCEO/   

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Od blisko 25 lat zmieniamy polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadzamy do szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzimy programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych.

Misja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Misją CEO jest wspieranie wszystkich uczniów i uczennic w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych. Współdziałamy z nauczycielkami i nauczycielami, dyrekcjami oraz dziećmi i młodzieżą, bo edukacja potrzebuje zmian.

Zależy nam, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku i partnerstwie, a dorośli dostrzegali oraz doceniali naturalną chęć i zdolność uczenia się młodych ludzi. Dzięki naszym programom szkoła staje się miejscem wspólnej nauki, pokazuje moc obywatelskiego działania i solidarności. Pomaga młodym ludziom w szukaniu własnej drogi życiowej, rozwijaniu pasji, otwartości i odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy.

 

Kluczowe wartości CEO:

UCZENIE SIĘ  | SZACUNEK | ZAANGAŻOWANIE | WSPÓŁPRACA