O projekcie

 

I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek to program, który łączy w sobie edukację globalną, migracyjną i medialną.

Program realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w latach 2020-2023, we współpracy z sześcioma innymi państwami Unii Europejskiej. Ma za zadanie podniesienie świadomości społeczeństw europejskich na temat ruchów migracyjnych i promocję edukacji uwzględniającej globalne wyzwania związane z migracjami ludności. Chcemy podjąć temat tożsamości narodowej i europejskiej: Kim jestem? kim są oni? Co to znaczy być Europejczykiem, Europejką? Czy nie można czuć się Europejczykiem, jeśli nie urodziło się w Europie?

Będziemy próbować skłonić do dyskusji na temat migracji w naszym otoczeniu oraz pomóc w budowaniu pozytywnych postaw społecznych wobec migrantów, jako członków naszych społeczności.

Sprawdź, co Ty możesz razem z nami zrobić, abyśmy wszyscy żyli w bardziej włączającym, wyrozumiałym i uważnym na siebie nawzajem społeczeństwie.

 

Dlaczego zajmujemy się migracjami?

„Boimy się. (...) czego się po nich spodziewać (...) I nie wiemy, czego się boimy, ale się boimy, wiemy, że coś się stanie.” – przytaczają wypowiedź jednej z respondentek autorki badania „Uprzedzenia, strach czy niewiedza? Młodzi Polacy o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców”, które zostało przeprowadzone w 2016 roku.

Kilka miesięcy wcześniej w mediach huczało od informacji, opinii i pogłosek o uchodźcach, którzy z dalekich krajów udają się do Europy. Kim są? Czego od nas chcą? Co ich obecność zmieni w naszym życiu? – zastanawiali się dorośli, rodzice, nauczyciele i nauczycielki. Niepokój nie ominął szkolnych korytarzy. Dzieci i młodzież też chciały wiedzieć – kim są ci ONI? Co jest prawdą? W odpowiedzi na ten niepokój i brak wiedzy, kim jest migrant, migrantka i kim jest uchodźca, uchodźczyni powstał program „Rozmawiajmy o uchodźcach” i inicjatywa „Klubów Dobrej Rozmowy”. Miały to być przestrzenie dla młodych, w których mogli porozmawiać o swoich obawach i wartościach związanych z tzw. kryzysem uchodźczym oraz uzyskać rzetelne informacje na ten temat. Bo na ten temat warto dyskutować, m.in. żeby:

 

  • lepiej zrozumieć zmiany, jakie wokół nas zachodzą: kiedy obserwujemy w mediach szlak migracyjny osób opuszczających ogarnięte wojną Syrię, Afganistan lub Sudan Południowy. Kiedy pojawiają się nowi sąsiedzi, którzy mówią w innym niż nasz języku czy kiedy koleżanka z klasy wyjeżdża z rodzicami na stałe za granicę;
  • w pełni rozumieć sytuację i złożoność wzajemnego oddziaływania migracji na na gospodarkę, społeczeństwo i kulturę;
  • uczyć się wyszukiwać wiarygodne, rzetelne informacje i samodzielnie wyrabiać sobie zdanie na tematy, które budzą skrajne emocje.

Dzisiaj, bazując na zebranych przez pięć lat pracy programu „Rozmawiajmy o uchodźcach” doświadczeniach, dalej chcemy pracować na rzecz inkluzywnego społeczeństwa, które nie boi się inności. Takiego, które nie dyskryminuje, próbuje zrozumieć zamiast oceniać, szanuje różnorodność, widzi w innym przede wszystkim człowieka. Już w „Rozmawiajmy o uchodźcach” staraliśmy się włączać bohaterów i bohaterki tematu dyskusji do poświęconej im debaty. Postanowiliśmy jednak pójść krok dalej, spojrzeć na te zagadnienie szerzej. Dlatego staliśmy się częścią międzynarodowego konsorcjum, w ramach którego wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej będziemy dalej organizować rozmowy – z nauczycielami, nauczycielkami, uczniami, uczennicami, dziennikarzami, dziennikarkami – nie tylko o uchodźcach i uchodźczyniach, lecz także z migrantami i migrantkami. Nasze działanie edukacyjne wzbogacimy o komponent medialny i nowoczesne formy edukacyjne, takie jak technologia virtual reality. Aby wszystkim nam – razem i obok siebie – żyło się lepiej. 

Dla kogo?

Jak zwykle w centrum naszej uwagi stawiamy szkołę – nauczycieli i nauczycielki oraz uczniów i uczennice i ich potrzeby. Jednak nasz program, który składa się z niezwykle różnorodnych działań, skierowany jest także do edukatorów i edukatorek, uczniów, uczennic, młodych dorosłych, przedstawicieli i przedstawicielek mediów. Wierzymy, że tylko wspólna praca, wzajemne wsparcie i kompleksowe podejście do tematu może spowodować faktyczną zmianę. Cieszymy się też na możliwość współpracy, wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia.

Śledź nasze aktualności i profil na Facebooku i zobacz, jak Ty możesz włączyć się w nasze działania! 

Jak będziemy działać?

Podejmiemy globalne wyzwanie związane z migracjami, rozprawimy się z mitami i stereotypami na temat migracji i migrantów oraz stworzymy przestrzeń, aby osoby z doświadczeniem migracyjnym same mogły opowiedzieć swoje historie, podzielić się swoimi problemami i sukcesami. Program „I am European” nastawiony jest na dogłębne zrozumienie poruszanych problemów oraz długoterminowe i kompleksowe działania, wśród których znajdą się m.in.:

  • kampania w mediach społecznościowych – poprzez opowiadanie ludzkich historii (skupienie się na storytellingu) pokażemy, że migracje są normalną, integralną częścią życia i społeczeństwa. Kampania kładzie nacisk na oddawanie głosu osobom, które same mają doświadczenia migracyjne;
  • szkolenia dla uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek;
  • spotkania z edukatorami i edukatorkami, a także z osobami z doświadczeniem migranckich w szkołach i w trakcie publicznych wydarzeń;
  •  opracowanie materiałów dydaktycznych, filmów edukacyjnych, wizualnych historii migranckich, zastosowanie nowych technologii w nauce i opowiadania historii, np. technologii virtual reality;
  • szkolenia dla młodych dziennikarzy i dziennikarek na temat tworzenia konstruktywnego i opartego na faktach przekazu na temat współczesnych migracji.

Na co chcemy wpłynąć?

Chcemy podnieść wiedzę i świadomość obywateli krajów europejskich, w tym Polski na temat migracji. Jest dla nas ważne, aby młodzież kształtowała swoje opinie świadomie i w oparciu o rzetelne źródła tak, aby szum medialny wokół trudnych i wielowątkowych tematów nie wpływał negatywnie na ich postawy. Zależy nam na zbudowaniu bardziej otwartego, świadomego, inkluzywnego środowiska dla migrantów i migrantek oraz uchodźców i uchodźczyń w Europie. Program jest także reakcją na nasilające się ksenofobiczne postawy oraz budzące się globalnie i lokalnie ruchy neonazistowskie.

Czujemy potrzebę wyjaśniania, że migracje to wielowymiarowy i wielowątkowy i proces, który od wieków towarzyszy rozwojowi społeczeństw na świecie i rozpatrywania współczesnych migracji pod kątem politycznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wyzwań. Chcemy zbudować poczucie, że nie jesteśmy z naszymi obawami przed tym, co nowe i inne, sami, ale stanowimy wspólnotę, w której wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za globalne wyzwanie, jakim są migracje.
Równie ważne jest dla nas rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów i uczennic, takich jak: szacunek i otwartość na różnorodność, tolerancja niejednoznaczności, analityczne i krytyczne myślenie, empatię, poszanowanie dla praw człowieka i jego godności.