Zamiast pytać czy będzie więcej, czy mniej migrantów, należy spytać skąd przyszli migranci będą pochodzić i dokąd zmierzać?

Materiał edukacyjny, który może zostać wykorzystany na zajęciach w szkole na temat faktów i mitów dotyczących współczesnych migracji. Film został zrealizowany przez Migration Matters. Tłumaczenie filmów powstało w ramach projektów "I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek" oraz "Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub dobrej rozmowy".