Dlaczego ludzie ryzykują życie, aby przybyć do Europy? - opowiada badaczka na Wydzialen Nauk Politycznych. Przyczyny migracji są znane: konflikty, niepewna sytuacja polityczna, niestabilność ekonomiczna. Często one jednak się łączą. Migranci nie przyjeżdżali by do Europy tylko dla poszukiwania lepszej pracy. To bardziej skomplikowane. Materiał edukacyjny, który może zostać wykorzystany na zajęciach w szkole na temat faktów i mitów dotyczących współczesnych migracji.