Scenariusze

SCENARIUSZ BAZOWY: 

Zestaw zajęć obejmuje scenariusz dwóch lekcji „Rozmowa o uchodźcach w Polsce” to zestaw dwóch lekcji, który pomoże przeprowadzić z młodzieżą rozmowę o sytuacji uchodźców opartą na faktach w atmosferze wzajemnego szacunku.

                                                 SCENARIUSZ BAZOWY

 

 

SCENARIUSZE PRZEDMIOTOWE:  (III i IV ETAP EDUKACYJNY)

JĘZYK POLSKI JĘZYK ANGIELSKI BIOLOGIA
HISTORIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ETYKA
GEOGRAFIA   PLASTYKA