Tematyka: 
Dobre praktyki związane z migracjami
Etap edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła podstawowa IV-VIII

 

Tytuł scenariusza: Dzieci uchodźców

III etap edukacyjny. Historia

Autorka: Dorota Stępniak

CEO, 2016 r.

Lekcja ma charakter warsztatowy. Przekroczenie progu sali lekcyjnej jest jednocześnie zmianą rzeczywistości przez uczestników i uczestniczki warsztatów, którzy „przenoszą się” do czasów II wojny światowej. Dlatego konieczne jest umieszczenie informacji na ścianach/tablicy, np.: daty II wojny, uczestniczące państwa, hasła: gen. Władysław Anders, deportacje.

[LINK DO SCENARIUSZA]