Tematyka: 
Migracje globalnie
Etap edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła podstawowa IV-VIII
szkoła ponadpodstawowa

 

Tytuł scenariusza: Granice państw - irytujące ograniczenie czy uspokajający porządek? "Psalm" Wisławy Szymborskiej

III etap edukacyjny. Język polski

Autorka: Jadwiga Jarosz 

Na lekcji przeprowadzona zostanie analiza i interpretacja „Psalmu” Wisławy Szymborskiej. Będzie to okazja do tego, aby porozmawiać z uczniami i uczennicami na temat istoty granicy państwowej oraz migracji, również w kontekście kryzysu postaw obywatelskich wobec sytuacji uchodźców i uchodźczyń. Aby móc swobodnie odwołać się do kwestii uchodźczej, zaleca się, aby klasa poznała wcześniej podstawowe informacje na temat warunków, jakie należy spełnić, aby otrzymać status uchodźcy. Dobrym rozwiązaniem jest współpraca np. z nauczycielem/nauczycielką WOS-u.

[LINK DO SCENARIUSZA]