Tematyka: 
Historie ludzkie
Etap edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła podstawowa IV-VIII
szkoła ponadpodstawowa

 

Tytuł scenariusza:

III etap edukacyjny. język polski

Autorka: Jadwiga Jarosz

Lekcja jest poświęcona analizie wiersza Stanisława Barańczaka „Garden party”. Nauczyciel/nauczycielka wykorzystuje kontekst biograficzny i kontekst historyczny (stan wojenny, emigracja polityczna Polaków). Sytuacja liryczna wiersza zostaje zestawiona z sytuacją, w której znajdują się uchodźcy i uchodźczynie z Syrii. Scenariusz ma na celu zwrócić uwagę na wartość rozmowy, która prowadzi do zrozumienia innej kultury i sprzyja integracji różnych środowisk.

 

[LINK DO SCENARIUSZA]