Tematyka: 
Migracje globalnie
Etap edukacyjny: 
szkoła podstawowa IV-VIII
szkoła ponadpodstawowa

 

Godzina wychowawcza zrealizowana na podstawie poniższego scenariusza to dobry wstęp przed obejrzeniem przez młodzież filmów Centrum Edukacji Obywatelskiej z serii Opowieści o migracjach

Podczas lekcji uczniowie i uczennice poddadzą refleksji złożoność tożsamości, własnej oraz innych osób. Dowiedzą się, czym jest tożsamość osobista oraz społeczna. Zastanowią się, jakie aspekty tożsamości człowieka są trwałe, jakie zmienne oraz jaki wpływ na tożsamość może mieć migracja. Zajęcia są wstępem do kolejnej lub kolejnych lekcji, na których młodzież przyjrzy się doświadczeniom migrantów i migrantek. Spotkanie według scenariusza warto przeprowadzić przed obejrzeniem przez młodzież krótkich filmów CEO z serii Opowieści o migracjach, które są dostępne na stronie www.migracje.ceo.org.pl/filmy/opowiesci-o-migracjach.