ETYKA

Scenariusz "Co Europa zawdzięcza Arabom? Islam jako religia obecna od zawsze w Europie" z lekcji etyki, historii, religii w gimnazjum. Celem zajęć jest wyjaśnienie pojęcia cywilizacji arabsko-muzułmańskiej i uporządkowanie pojęć oraz zwrócenie uwagi na pozytywne aspekty wpływów islamu na świat i Europę. Realizacja celów została podzielona na dwie bardziej szczegółowe ścieżki – historyczno-kulturową oraz kulturowo-religijną, mogą być realizowane w zależności od zaangażowania uczniów i uczennic, ich postaw wobec tematu, czy zainteresowań. Uczniowie i uczennice poznają nowe fakty oraz będą mieli możliwość pracy na swych pierwotnych skojarzeniach dotyczących muzułmanów czy Arabów.

 

 

Scenariusz "Akceptująca wielokulturowość na wyciągnięcie ręki" z lekcji etyki w gimnazjum. Zestaw czterech sesji może być dobrym wstępem do kolejnego cyklu zajęć dotyczących wyzwań związanych z migracjami zatytułowanych: Nuna i Natasza – dwie historie, jedna godność. Empatyczne postrzeganie wykluczonych, ale może też tworzyć odrębne jednostki lekcyjne skupione wokół kwestii wielokulturowości i strategii akulturacyjnych, powiązanych z szokiem kulturowym. Zajęcia próbują przyjrzeć się europejskim społeczeństwom, ich otwartości i gotowości do akceptacji innych kultur.

 

 

Scenariusz "Czy jestem odpowiedzialny/odpowiedzialna za cały świat." z lekcji etyki w gimnazjum. Celem lekcji jest zainicjowanie rozmowy na temat postaw przyjmowanych przez obywateli krajów globalnej Północy wobec kryzysu migracyjnego. Polega ona na przeprowadzeniu symulacji oraz dyskusji wokół tekstu „Arka”, inspirowanego tekstem Petera Singera pt. „Schron”, zamieszczonym w jego książce „Etyka praktyczna”.

 

 

Scenariusz „Nuna i Natasza- dwie historie, jedna godność. Empatyczne postrzeganie wykluczonych” z WOS etyki w gimnazjum. Personalizacja Nuny i Nataszy służy empatycznej refleksji nad postrzeganiem uchodźców i uporządkowaniu ważnych pojęć w kontekście nadużywania terminów imigracji ekonomicznej. Poprzez wykorzystanie metody układanki/puzzli (grup eksperckich) scenariusz stwarza możliwość pracy w grupie oraz wzjamnego uczenia się młodych przez uczenie innych. Na cykl zajęć przeznaczone są cztery jednostki lekcyjne.

 

 

"Solidarny z uchodźcą - z Janem Pawłem II rozmowy o migrantach", opracował Łukasz Ofiara, Centrum Myśli Jana Pawła II, 2017 r.

 

 

Ćwiczenie "Dylematy Szeherezady. Jak wykorzystać metodę dociekań filozoficznych, ucząc o migracjach?", opracowała Julia Godorowska. Poruszanie zagadnień związanych z tematyką uchodźczą i migracyjną w szkole może być okazją do wypróbowania nowych metod edukacyjnych. Poniżej prezentujemy ćwiczenie, które może być wykorzystane zarówno na zajęciach etyki, jak i godziny wychowawczej. Może służyć jako rozpoczęcie zajęć lub lekcja sama w sobie. Ćwiczenie jest przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.