GEOGRAFIA

Scenariusz zajęć „Dlaczego i dokąd ludzie migrują” przeznaczony na lekcję geografii w gimnazjum Na zajęciach uczniowie i uczennice zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi procesów migracyjnych. Do ich interpretacji wykorzystają wiedzę nabytą z własnych obserwacji i innych źródeł. Przekonają się, że sami oraz ich najbliżsi również podlegają migracjom, np. wahadłowym czy turystycznym. Nauczą się, czym migracja różni się od uchodźctwa, kim jest uchodźca klimatyczny.

 

 

Scenariusz zajęć „Zmiany klimatu a migracje ludzi” przeznaczony na lekcję biologii polskiego w gimnazjum Zmiany klimatu spowodowane działalnością człowieka (spalanie paliw kopalnianych, wycinaniem lasów deszczowych, hodowla zwierząt gospodarskich) powodują migracje ludzi w tereny bardziej stabilne i bezpieczne, bo nienarażone na nagłe zmiany środowiskowe. Pogłębianie niekorzystnych zjawisk klimatycznych będzie potęgowało wędrówki ludzi, zwłaszcza w Krajach Globalnego Południa. Ludzi,którzy migrują z powodu zmian klimatycznych nazywamy uchodźcami klimatycznymi, to ich dotyczy ten scenariusz lekcji.

 

 

Scenariusz zajęć "Jakie możliwości dają nam migrację?" przeznaczony na lekcję WOS, geografii, godziny wychowawczej w gimnazjum. Scenariusz porusza tematykę migracji z perspektywy możliwości, jakie stwarza osobom migrującym. Poprzez przykłady osób znanych ze swojej działalności w różnych dziedzinach - literatura, sztuka, film, sport czy podróże - analizować będziemy, jak na migracjach zyskali migrujący i my, reszta globalnego społeczeństwa.

 

Scenariusz lekcji "Kto puka do naszych drzwi" przeznaczony na lekcję geografii w gimnazjum. Scenariusz prezentuje zagadnienia związane ze współczesnymi procesami migracyjnymi. Podczas lekcji młodzież wciela się w rolę migrantów i stara się przekonać kraje docelowe do ich przyjęcia.

 

 

Scenariusz lekcji "Zrównoważone migracje we współczesnym świecie" przeznaczony na lekcję geografii i WOSu w gimnazjum. Scenariusz dotyczy globalnych migracji w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podczas lekcji uczennice i uczniowie wskażą powiązanie rozwoju współczesnego świata ze zjawiskiem migracji. Na podstawie mapy wskażą tereny objęte konfliktami zbrojnymi oraz przyczynę uchodźstwa.