HISTORIA

 

Scenariusz zajęć "Co mają wspólnego Adam Mickiewicz, Adam Czartoryski i Adampol?". Autorka: Dorota Stępniak

Podczas lekcji uczniowie i uczennice dowiadują się o represjach po Powstaniu Listopadowym, które stały się główną przyczyną Wielkiej Emigracji. Poznają przedstawicieli polskiej emigracji w Paryżu: Adama Mickiewicza i ks. Adama Czartoryskiego, a także mieszkańców Adampola – wsi w Turcji.

 

 

 

Scenariusz zajęć "Różne oblicza migracji". Autorka: Patrycja Kopcińska

Zajęcia pozwolą uczniom i uczennicom dostrzec analogie w zjawiskach zachodzących w przeszłości i teraźniejszości, poznać terminologię związaną z migracjami i zastanowić się nad problemem różnicowania uchodźców i imigrantów. Dadzą też możliwość pracy w ulubionym przez młodzież wirtualnym środowisku.

 

 

Scenariusz "Co Europa zawdzięcza Arabom? Islam jako religia obecna od zawsze w Europie" z lekcji etyki,historii, religii w gimnazjum. Celem zajęć jest wyjaśnienie pojęcia cywilizacji arabsko-muzułmańskiej i uporządkowanie pojęć oraz zwrócenie uwagi na pozytywne aspekty wpływów islamu na świat i Europę. Realizacja celów została podzielona na dwie bardziej szczegółowe ścieżki – historyczno-kulturową oraz kulturowo-religijną, mogą być realizowane w zależności od zaangażowania uczniów i uczennic, ich postaw wobec tematu, czy zainteresowań. Uczniowie i uczennice poznają nowe fakty oraz będą mieli możliwość pracy na swych pierwotnych skojarzeniach dotyczących muzułmanów czy Arabów.

 

 

Scenariusz "Dzieci uchodźców" z lekcji historii w gimnazjum. Lekcja ma charakter warsztatowy. Przekroczenie progu sali lekcyjnej jest jednocześnie zmianą rzeczywistości przez uczestników i uczestniczki warsztatów, którzy "przenoszą się" do czasów II wojny światowej. Dlaczego konieczne jest umieszczanie na ścianach/tablicach, np. daty II wojny światowej, uczestniczące państwa, hasła: gen. W.Anders, deportacje.

 

 

Scenariusz "Polska kolebką tolerancji? Konfederacja warszawska" przeznaczony na lekcję historii w gimnazjum. Zajęcia przenoszą nas do wieku XVI. Pozwalają na poznanie sytuacji różnowierców oraz zrozumienie znaczenia Aktu Konfederacji Warszawskiej. Umożliwiają także porównanie stosunku Polaków i Polek do ludzi innych wyznań czy narodowości, zarówno w przeszłości, jak i w chwili obecnej.

 

 

Scenariusz "Debatować, radzić, rozmawiać..." z lekcji historii w gimnazjum. Zajęcia umożliwią rozszerzenie wiadomości na temat instytucji demokracji szlacheckiej oraz porównanie ówczesnej i obecnej debaty publicznej. Młodzież zastanowi się również, w jaki sposób prowadzić taką debatę, a dzięki ćwiczeniom będzie doskonalić umiejętności komunikacyjne.

 

 

Scenariusz "Mniejszości narodowe w II Rzeczpospolitej" przeznaczony na lekcję historii w gimnazjum. Scenariusz przybliża młodzieży tematykę mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej w kontekście społecznym i politycznym. Za pośrednictwem różnych rodzajów źródeł uczniowie i uczennice zastanawiają się, na jakiej podstawie budujemy wyobrażenia na temat innych kultur nie tylko w przeszłości, ale również współcześnie. 

 

 

 

 

Scenariusz zajęć „Rola i udział polskiej emigracji w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Architekci polskiej niepodległości”. Autorka: Patrycja Kopcińska

Zajęcia przybliżą wizerunki i działania osób-emigrantów, które w znaczący sposób przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Młodzież będzie mogła je poznać jedynie ściśle ze sobą współdziałając i korzystając wzajemnie ze swoich wiadomości.