JĘZYK POLSKI

Scenariusz zajęć „Granice państw - irytujące ograniczenie czy uspokajający porządek? "Psalm" Wisławy Szymborskiej” przeznaczony na lekcję języka polskiego w gimnazjum Na lekcji przeprowadzona zostanie analiza i interpretacja „Psalmu” Wisławy Szymborskiej. Będzie to okazja do tego, aby porozmawiać z uczniami i uczennicami na temat istoty granicy państwowej oraz migracji, również w kontekście kryzysu postaw obywatelskich wobec sytuacji uchodźców i uchodźczyń. Aby móc swobodnie odwołać się do kwestii uchodźczej, zaleca się, aby klasa poznała wcześniej podstawowe informacje na temat warunków, jakie należy spełnić, aby otrzymać status uchodźcy1. Dobrym rozwiązaniem jest współpraca np. z nauczycielem/nauczycielką WOS-u.

 

 

Scenariusz zajęć „Stanisław Barańczak o doświadczeniu emigracji” przeznaczony na lekcję języka polskiego w gimnazjum. Lekcja jest poświęcona analizie wiersza Stanisława Barańczaka „Garden party”. Nauczyciel/nauczycielka wykorzystuje kontekst biograficzny i kontekst historyczny (stan wojenny, emigracja polityczna Polaków). Sytuacja liryczna wiersza zostaje zestawiona z sytuacją, w której znajdują się uchodźcy i uchodźczynie z Syrii. Scenariusz ma na celu zwrócić uwagę na wartość rozmowy, która prowadzi do zrozumienia innej kultury i sprzyja integracji różnych środowisk.

 

 

Scenariusz zajęć „Nie bądźmy „ludożercami”! Piszemy list otwarty” przeznaczony na lekcję języka polskiego w gimnazjum. Scenariusz nawiązuje do wiersza Tadeusza Różewicza „List do ludożerców” i stanowi propozycję kontynuacji rozważań na temat utworu w kontekście kryzysu postaw obywatelskich wobec uchodźców przybywających do Europy z terenów objętych konfliktami zbrojnymi. (Uczniowie i uczennice powinni znać utwór z wcześniejszej analizy i interpretacji. Lekcję można potraktować jako powtórzeniową w III klasie gimnazjum z poszerzonym/nowym kontekstem interpretacji). Scenariusz zachęca do refleksji nad naszą umiejętnością prowadzenia rozmów na trudne tematy, wzajemnego słuchania się i wymiany argumentów. W czasie lekcji młodzież napisze list otwarty, w którym wystosuje apel do Europejczyków o podjęcie poważnej dyskusji wokół wartości, jakie są nam bliskie w kontekście tematyki uchodźczej i migracyjnej.

 

 

Scenariusz lekcji "W naszej klasie". Celem lekcji jest między innymi zrozumienie położenia uchodźców i uchodźczyń, także dzieci, rozpoczynających  życie z dala od swojego domu. Główną część lekcji stanowi ćwiczenie metodą dramy na podstawie opowiadania "Czarny koc”. Opowiadanie jest krótkie, ale mimo to należy zadać jego przeczytanie przynajmniej w dniu poprzedzającym lekcję lub przeznaczyć ok. 25 minut na jego przeczytanie.

 

 

Scenariusz lekcji "Wyjechałem/Wyjechałam ze swojego kraju, ponieważ... Migrancji ekonomiczni okiem kamery" na zajęcia z języka polskiego i edukacji medialnej. Warsztaty oparte na filmie Janusza Zaorskiego „Szczęśliwego Nowego Jorku” oraz filmikach powstałych w ramach kampanii #JestemMigrantem, przygotowanych przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM) we współpracy z Media Interactive Center (Media IC). Proponujemy gimnazjalistom/kom z klas III i licealistom/ licealistkom zmierzenie się z zagadnieniem tzw. migracji ekonomicznej, jej powodami i skutkami. Warsztaty skłaniają do refleksji na ten temat w świetle aktualnych zagadnień.

 

 

Scenariusz "Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz zajść daleko, idź w grupie". Scenariusz kładzie nacisk na pozytywne relacje międzyludzkie, które pozwalają przetrwać bohaterom/bohaterkom w traumatycznych sytuacjach życiowych. Przybliża młodzieży konflikt w Sudanie oraz pokazuje sposoby pomagania uchodźcom i związane z tym wyzwania.

 

 

Scenariusz "Opowiem (Opiszę?) Wam, co czuję". Lekcja dotyczy uczuć i emocji, które mogą towarzyszyć uchodźcom i uchodźczyniom. Zajęcia mają na celu zwiększenie poczucia solidarności z uchodźcami, rozbudzenie wśród uczniów i uczennic uczucia empatii. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki zredagowaniu opisu przeżyć wewnętrznych w oparciu o bezpośrednie wypowiedzi kobiet pochodzących z Syrii oraz o dzieła malarskie jednej z nich.

 

 

Scenariusz "Rola mediów w kształtowaniu opinii publicznej". Lekcja opiera się na porównaniu materiałów z różnych mediów dotyczących tego samego wydarzenia – ataku terrorystycznego pod Nanga Parbat w 2013 r. Zajęcia są okazją do zastanowienia się nad rolą mediów w kształtowaniu opinii publicznej. Krótkie informacje prasowe zostaną zestawione z reportażem Tomka Michniewicza „Strach“. Młodzież wypracuje metody pozwalające unikać manipulacji ze strony mediów.