JĘZYK POLSKI

 

Scenariusz zajęć „Granice państw - irytujące ograniczenie czy uspokajający porządek? "Psalm" Wisławy Szymborskiej” Autorka: Jadwiga Jarosz

Na lekcji przeprowadzona zostanie analiza i interpretacja „Psalmu” Wisławy Szymborskiej. Będzie to okazja do tego, aby porozmawiać z uczniami i uczennicami na temat istoty granicy państwowej oraz migracji, również w kontekście kryzysu postaw obywatelskich wobec sytuacji uchodźców i uchodźczyń. Aby móc swobodnie odwołać się do kwestii uchodźczej, zaleca się, aby klasa poznała wcześniej podstawowe informacje na temat warunków, jakie należy spełnić, aby otrzymać status uchodźcy. Dobrym rozwiązaniem jest współpraca np. z nauczycielem/nauczycielką WOS-u.

 

 

 

Scenariusz zajęć „Garden Party. Stanisław Barańczak o doświadczeniu emigracji". Autorka: Jadwiga Jarosz

Lekcja jest poświęcona analizie wiersza Stanisława Barańczaka „Garden party”. Nauczyciel/Nauczycielka wykorzystuje kontekst biograficzny i kontekst historyczny (stan wojenny, emigracja polityczna Polaków i Polek). Sytuacja liryczna wiersza zostaje zestawiona z sytuacją, w której znajdują się uchodźcy i uchodźczynie z Syrii. Scenariusz ma na celu zwrócić uwagę na wartość rozmowy, która prowadzi do zrozumienia innej kultury i sprzyja integracji różnych środowisk.

 

 

 

Scenariusz zajęć „Nie bądźmy „ludożercami”! Piszemy list otwarty”. Autorka: Bernadetta Białek.

Scenariusz nawiązuje do wiersza Tadeusza Różewicza „List do ludożerców” i stanowi propozycję kontynuacji rozważań na temat utworu w kontekście kryzysu postaw obywatelskich wobec uchodźców przybywających do Europy z terenów objętych konfliktami zbrojnymi. (Uczniowie i uczennice powinni znać utwór z wcześniejszej analizy i interpretacji. Lekcję można potraktować jako powtórzeniową, z poszerzonym/nowym kontekstem interpretacji). Scenariusz zachęca do refleksji nad naszą umiejętnością prowadzenia rozmów na trudne tematy, wzajemnego słuchania się i wymiany argumentów. W czasie lekcji młodzież napisze list otwarty, w którym wystosuje apel do Europejczyków o podjęcie poważnej dyskusji wokół wartości, jakie są nam bliskie w kontekście tematyki uchodźczej i migracyjnej.

 

 

 

Scenariusz lekcji "W naszej klasie". Autorka: Anna Włodek

Celem lekcji jest między innymi zrozumienie położenia uchodźców i uchodźczyń, w tym dzieci, rozpoczynających życie z dala od swojego domu. Główną część lekcji stanowi ćwiczenie metodą dramy na podstawie opowiadania „Czarny koc”. Opowiadanie jest krótkie, ale mimo to należy zadać jego przeczytanie przynajmniej w dniu poprzedzającym lekcję lub przeznaczyć ok. 25 minut na jego przeczytanie.

 

 

 

Scenariusz zajęć "Wyjechałem/Wyjechałam ze swojego kraju, ponieważ... Migrancji ekonomiczni okiem kamery". Autorka: Monika Komisarczyk

Warsztaty oparte na filmie Janusza Zaorskiego „Szczęśliwego Nowego Jorku” oraz filmikach powstałych w ramach kampanii #JestemMigrantem, przygotowanych przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM) we współpracy z Media Interactive Center (Media IC). Proponujemy gimnazjalistom/gimnazjalistkom z klas III i licealistom/ licealistkom zmierzenie się z zagadnieniem tzw. migracji ekonomicznej, jej powodami i skutkami. Warsztaty skłaniają do refleksji na ten temat w świetle aktualnych zagadnień.

 

 

 

Scenariusz zajęć "Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz zajść daleko, idź w grupie". Autorka: Monika komisarczyk

Scenariusz kładzie nacisk na pozytywne relacje międzyludzkie, które pozwalają przetrwać bohaterom/bohaterkom w traumatycznych sytuacjach życiowych. Przybliża młodzieży konflikt w Sudanie oraz pokazuje sposoby pomagania uchodźcom i związane z tym wyzwania.

 

 

 

Scenariusz "Opowiem (Opiszę?) Wam, co czuję". Autorka: Bernadetta Białek

Lekcja dotyczy uczuć i emocji, które mogą towarzyszyć uchodźcom i uchodźczyniom. Zajęcia mają na celu zwiększenie poczucia solidarności z uchodźcami, rozbudzenie wśród uczniów i uczennic uczucia empatii. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki zredagowaniu opisu przeżyć wewnętrznych w oparciu o bezpośrednie wypowiedzi kobiet pochodzących z Syrii oraz o dzieła malarskie jednej z nich.

 

 

 

Scenariusz zajęć "Rola mediów w kształtowaniu opinii publicznej". Autorka: Jadwiga Jarosz

Lekcja opiera się na porównaniu materiałów z różnych mediów dotyczących tego samego wydarzenia – ataku terrorystycznego pod Nanga Parbat w 2013 r. Zajęcia są okazją do zastanowienia się nad rolą mediów w kształtowaniu opinii publicznej. Krótkie informacje prasowe zostaną zestawione z reportażem Tomka Michniewicza „Strach“. Młodzież wypracuje metody pozwalające unikać manipulacji ze strony mediów.

 

Materiał metodyczny "Jak poruszać tematykę migracyjną na zajęciach języka polskiego?" Autorka: Jadwiga Jarosz