1. ZAŁOŻENIE KLUBU DOBREJ ROZMOWY NA PODSTAWIE PRZEWODNIKA DLA MŁODZIEŻY

Zachęcamy Państwa do zakładania wraz z młodzieżą Klubów dobrej rozmowy na temat uchodźców i współczesnych migracji. Zapraszamy młodzież do tworzenia przestrzeni do prowadzenia rozmów w atmosferze szacunku i wzajemnego zrozumienia swoich poglądów. Wierzymy, że taka forma spotkań stanowi dla młodzieży szansę na dowiedzenie się więcej o sobie samych oraz o kolegach i koleżankach, poznanie różnych perspektyw, naukę krytycznego myślenia i otwartości na odmienne od naszych poglądy. Poruszając w klubach dobrej rozmowy tematykę dotyczącą uchodźstwa i migracji, warto dać jego uczestnikom i uczestniczkom przestrzeń, aby wybrzmiały ich lęki i wątpliwości – w przeciwnym razie osoby biorące udział w dyskusji nie zaangażują się w nią i nie będą zainteresowane zdaniem osób o odmiennych poglądach. Rozmowa o lękach i ich konfrontacja z faktami może wesprzeć proces otwierania się ludzi na dany temat. Aby ułatwić to zadanie powstał Przewodnik dla młodzieży „Klub dobrej rozmowy”. Przewodnik w wersji elektronicznej [kliknij].

 

DLACZEGO PRZEWODNIK?

Nasze obserwacje oraz konsultacje z nauczycielami i nauczycielkami utwierdziły nas w przekonaniu, że warto zaoferować taki materiał bezpośrednio młodzieży, która w obliczu nasilonych procesów migracyjnych na świecie czuje dużą potrzebę poruszania tego tematu w szkole, a jednocześnie często nie jest przygotowana do tego, aby rozmawiać w oparciu o rzetelną wiedzę i z poszanowaniem odmiennych poglądów.

Przewodnik ten jest adresowany do młodzieży w wieku 11-18 lat oraz nauczycieli i nauczycielek różnych etapów edukacyjnych. Zapraszamy w nim do zakładania w szkołach klubów dobrej rozmowy o uchodźcach i współczesnych migracjach. Mogą to być prowadzone na podobnych zasadach jak szkolne koła zainteresowań, choć ostateczna formuła powinna odpowiadać młodzieży. Materiał ten ma pomóc młodzieży krok po krokuzorganizować klub dobrej rozmowy, a także podsunąć proponowane tematy do dyskusji oraz wesprzeć w planowaniu przebiegu spotkań.

 

JAKIE TREŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ W PRZEWODNIKU DLA MŁODZIEŻY „Klub dobrej rozmowy”?

  • Opis czym jest Klub dobrej rozmowy
  • Wskazówki jak założyć i rozwijać Klub dobrej rozmowy
  • Porady jak to zrobić, żeby było ciekawie
  • Pomysły na konkretne aktywności, metody pracy i garść inspiracji do prowadzenia rozmów o uchodźcach i migracjach w szkole
  • Sugestie dla nauczyciela i nauczycielki jak wesprzeć młodzież w angażowaniu się w działalność klubu dobrej rozmowy

 

Zapraszamy Państwa do przeczytania tego materiału wspólnie z młodzieżą i zastanowienia się nad możliwościami założenia w waszej szkole klubu dobrej rozmowy.

Jeżeli decydują się państwo na założenie klubu dobrej rozmowy, proszę o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego (link poniżej). W formularzy zostaną państwo poproszeni o deklarację mówiącą o tym, że wraz z młodzieżą przeczytają państwo przewodnik, założą klub i prześlą koordynatorkom projektu wieści z działalności klubu (na podstawie krótkiego formularza udostępnionego w maju na stronie projektu).

Najciekawsze działania młodzieżowe w ramach prowadzonych w szkołach klubów zostaną opisane na stronie internetowej projektu i na Facebooku. Dzięki temu wieści o waszych klubach dobrej rozmowy pójdą w świat i będę stanowić inspirację dla kolejnych grup młodych ludzi. Każdy zespół, który zorganizuje działanie w ramach klubu, zostanie nagrodzony na zakończenie roku szkolnego zaświadczeniem potwierdzającym przeprowadzenie inicjatyw.

Ponadto istnieje również możliwość zorganizowania w Państwa szkołach warsztatów dla młodzieży.

 

  1. BEZPŁATNE WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY WSPIERAJĄCE W REALIZACJI KLUBU DOBREJ ROZMOWY

W 10 szkołach, które przystąpią do realizacji Klubów dobrej rozmowy, odbędą się jednodniowe, bezpłatne warsztaty wspierające młodzież w poruszaniu tematyki migracji i uchodźstwa w ramach założonych Klubów. Oferta warsztatów jest przeznaczona wyłącznie dla szkół, z których nauczycielka/nauczyciel uczestniczył/uczestniczy w kursie interentowym CEO "Rozmawiajmy o uchodźcach". 

Warsztaty odbędą się w Państwa szkołach w wybranym przez Państwa terminie w okresie 15 maja – 27 maja 2017 r. i będą prowadzone przez ekspertów i ekspertki w edukacji globalnej i międzykulturowej CEO. Minimalna liczba uczniów i uczennic biorących udział w warsztacie to 10 osób (max. 20). Warsztaty będą trwały ok. 5 godzin lekcyjnych.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do 28 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (link poniżej). W formularzu poprosimy także o zaznaczenie dwóch preferowanych przez Państwa terminów warsztatów oraz napisanie, jakie działania w ramach klubu chcecie podjąć w szkole i dlaczego chcecie, żebyśmy zorganizowali warsztat dla waszego zespołu.

 

  1. OGÓLNOPOLSKA PREZENTACJA PROJEKTÓW MŁODZIEŻOWYCH (OPPM)

Spośród szkół, w których odbyły się warsztaty wspierające, zaprosimy wybrane zespoły (1 opiekun i 4 uczniów z każdej grupy), które będą miały okazję zaprezentować efekty swojej pracy w Klubie podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych (OPPM). Odbędzie się ona 13 czerwca 2017 r. w Warszawie. Oferta OPPM jest przeznaczona wyłącznie dla szkół, z których nauczycielka/nauczyciel uczestniczył/uczestniczy w kursie interentowym CEO "Rozmawiajmy o uchodźcach". 

Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych to impreza organizowana po raz osiemnasty przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Co roku stanowi wielkie święto dla uczestników i uczestniczek naszych programów, którzy przyjeżdżają do Warszawy, aby w formie targów zaprezentować efekty swojej pracy i zapoznać się z działaniami młodzieżowymi innych szkół z całej Polski.

Do 15 maja 2017 r. dokonamy wyboru zgłoszonych zespołów i poinformujemy je mailowo o zakwalifikowaniu do udziału w OPPM. Jednocześnie zespoły otrzymają dalsze instrukcje dotyczące przygotowania się do prezentacji. Gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu w wysokości maksymalnie do 500 zł na zespół w obie strony. Gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu w wysokości maksymalnie do 500 zł na zespół w obie strony.

Zgłoszenia na OPPM przyjmujemy do 28 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (link poniżej).

  

 

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem z młodzieżą w którymś z działań:

  • Założenie klubu dobrej rozmowy na podstawie przewodnika dla młodzieży
  • Bezpłatne warsztaty dla młodzieży wspierające w realizacji klubu dobrej rozmowy
  • Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych (OPPM)

proszę o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego [kliknij].