Centrum Eduklacji Obywatelskiej we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim wydało publikację pt. "Myśląc o wieloetniczności".

Polecamy ją nauczycielom i nauczycielkom historii w szkołach ponadpodstawowych. Książkę wysyłamy bezpłatnie tradycyjną pocztą osobom, które wypełnią formularz: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/zamowienie-publikacji-pt-myslac-o-wieloetnicznosci.

 

Książka zawiera pomysły ćwiczeń do wykorzystania na lekcjach historii w szkołach ponadpodstawowych. Odwołując się do ustaleń badacza Petera Seixasa poszczególne rozdziały koncentrują się na składowych tzw. myślenia historycznego: myśleniu przyczynowo-skutkowym, rozumieniu ciągłości i zmiany, poszukiwaniu dowodów, ocenianiu doniosłości historycznej, uwzględnieniu perspektyw ludzi z minionych czasów oraz etycznym wymiarze przeszłości. Nauczyciele i nauczycielki znajdą tu inspiracje do lekcji na temat średniowiecza, dotyczące tematów aktualnych i dziś, takich jak tożsamość, czy funkcjonowanie społeczeństw wieloetnicznych. Zaproponowane karty pracy zawierają teksty źródłowe, prezentują dane dotyczące przeszłości, odwołują się do osobistych doświadczeń współczesnej młodzieży. Każdy rozdział opatrzony jest komentarzem metodycznym.