Rekrutacja do trzeciej edycji projektu "Rozmawiajmy o uchodźcach" trwa od 20 października do 14 lutego 2017.  Decyduje kolejność zgłoszeń! 

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w bezpłatnym, czteromodułowym Kursie internetowym pt. „Rozmawiajmy o uchodźcach”, połączonym z jednodniowym szkoleniem stacjonarnym. Projekt odbędzie się w terminie 6 marzec 2017 r. – 11 czerwiec 2017 r.

Głównym celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom udziału w procesie podejmowania osobistych, jak również obywatelskich decyzji dotyczących uchodźców. Może się tak stać tylko dzięki poznaniu kluczowych i wiarygodnych informacji dotyczących sytuacji oraz dzięki udziałowi w prowadzących do wzajemnego zrozumienia rozmowach. Właśnie te rozmowy stały się osią realizowanego projektu, w ramach którego zapraszamy na kurs internetowy.

 

Proponujemy moderowaną przez nauczycielkę/nauczyciela rozmowę, jako formę zajęć szkolnych. Kwestie związane z akceptowaniem bądź nieakceptowaniem uchodźców pokazały powszechną trudność wymiany opinii na tematy kontrowersyjne. Okazało się, że brakuje w polskim społeczeństwie, a w szczególności w rzeczywistości szkolnej, pozytywnych wzorców rzetelnej debaty, służącej wzajemnemu zrozumieniu oraz poznaniu różnorodnych stanowisk. Proponowany Państwu Kurs ma przybliżyć takie metody pracy z uczennicami i uczniami, które skupiałyby się właśnie na prowadzeniu pełnych szacunku rozmów, w których znalazłaby się przestrzeń na poruszenie takich zagadnień jak postawy i tworzące te postawy wartości.

 

Kurs kierowany jest do nauczycielek i nauczycieli przedmiotowych, wychowawców i pedagogów szkolnych z gimnazjum, którzy chcą na swoich zajęciach poruszać tematy związane z obecnością w Europie i w Polsce uchodźców. Zapraszamy te osoby pracujące w szkołach, które zainteresowane są podnoszeniem własnych kompetencji w prowadzeniu zajęć dotyczących tematyki uchodźczej, z wykorzystaniem metod zarówno edukacji międzykulturowej, jak i globalnej. Uczestnicy i uczestniczki Kursu otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu stacjonarnym oraz certyfikat potwierdzający kompetencje zdobyte w czasie Kursu internetowego.

 

Aby zgłosić swój udział w projekcie proszę wypełnić i zaakceptować formularz zgłoszeniowy w serwisie Społeczność CEO. Pamiętaj aby w formularzu zaznaczyć datę i miejsce obowiązkowego szkolenia stacjonarnego.

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY [kliknij]:

 

 

 

 

Dzięki udziałowi w Kursie łączącym tematykę edukacji globalnej i międzykulturowej oraz szkoleniu stacjonarnym nauczyciele i nauczycielki:

  • otrzymają pakiet scenariuszy lekcji z serii "Rozmawiajmy o uchodźcach" opracowanych przez CEO i będą mieli/miały możliwość zapoznać się z nimi i przetestować je na swoich zajęciach przy zdalnym wsparciu mentorów i mentorek, w tym publikacje “Rozmawiajmy o uchodźcach.  Migracje i wielokulturowość” oraz “Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach”;

  • otrzymają pakiet materiałów metodycznych i merytorycznych, które pomogą w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dotyczących tematyki uchodźczej w atmosferze wzajemnego szacunku;

  • pogłębią wiedzę dotyczącą tematyki uchodźczej oraz zdobędą podstawowe informacje na temat globalnych migracji (m.in. odnośnie sytuacji w Syrii, innych krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Wschodniej) w kontekście funkcjonowania współczesnego zglobalizowanego świata i globalnych współzależności;

  • otrzymają narzędzia edukacyjne do wykorzystania w czasie rozmów z młodzieżą na tematy nawiązujące do obecnej sytuacji migracyjnej na świecie.

 

Na czym polega udział w Kursie internetowym ze spotkaniami stacjonarnymi?

Kurs składa się z 4 modułów i prowadzony jest na platformie internetowej CEO. W każdym module uczestnik/uczestniczka otrzymuje materiały edukacyjne, z którymi się zapoznaje, i zadanie do wykonania (np. poprowadzenie lekcji na podstawie wybranego scenariusza zajęć i napisanie sprawozdania na ten temat). Każda osoba pracuje pod opieką mentora/ki, czyli osoby, która ma już bogate doświadczenia w realizacji zajęć o tej tematyce w swojej szkole. Mentor/ka udziela pisemnych informacji zwrotnych odnośnie sprawozdań załączanych przez uczestników/uczestniczki po każdym module. 

 

Kursowi internetowemu towarzyszyć będzie jednodniowe szkolenie stacjonarne. Udział w szkoleniu stacjonarnym jest obowiązkowy! Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00-16.00 (6h) w marcu 2017 roku. Miejsca odbywania się szkolenia znajdują się poniżej. Udział w szkoleniu (tak jak i w Kursie internetowym) jest bezpłatny. Osoby uczestniczące pokrywają jedynie koszt dojazdu na szkolenie stacjonarne.

 

W ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach” oferujemy również 10 jednodniowych warsztatów dla młodzieży realizujących projekty uczniowskie wokół tematyki migracji i uchodźstwa. Wsparcie przyczyni się do podniesienia ich kompetencji w zakresie tematyki współzależności globalnych i migracji. Warsztaty będą odbywały się w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 w szkołach wybranych na podstawie ich motywacji opisanej w oddzielnym zgłoszeniu. 

 

W formularzu rekrutacyjnym proszę zaznaczyć preferowany termin i miejsce szkolenia.

 

Struktura Kursu internetowego:

Każdy moduł składa się z dwóch części:

  • merytorycznej związanej z tematyką migracyjną i uchodźczą;

  • metodycznej dotyczącej umiejętności rozmawiania z szacunkiem na kontrowersyjne tematy i wzajemnego słuchania się.

W każdym module znajdą Państwo linki do licznych artykułów, scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych, które poszerzą perspektywę patrzenia na tematykę uchodźczą i pozwolą włączać ją zarówno do zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych.

 

Harmonogram kursu internetowego:

6 marzec 2017 r. – 11 czerwiec 2017 r. (4 moduły)

 

Moduł I:  (6 marca - 26 marca 2017)  Migracje w kontekście globalnym

Moduł II:  (27 marca - 23 kwietnia 2017)  Migracje w kontekście polskim

Moduł III: (24 kwietnia - 21 maja 2017) Wyzwania związane z migracjami

Moduł IV:  (22 maja - 11 czerwca 2017) Migracje – przykłady dobrych praktyk

 

Szkolenie stacjonarne:

DATA:

MIEJSCE:

10 marca 2017 (piątek)

KATOWICE

11 marca 2017 (sobota)

WROCŁAW

17 marca 2017 (piątek)

POZNAŃ

18 marca 2017 (sobota)

WARSZAWA

 

Rekrutacja trwa do 14 lutego 2017 r. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zapisy obywają się za pomocą platformy Społeczność CEO, jeśli masz problemy z rejestracją zapraszamy na stronę internetową projektu do zakładki JAK DOŁĄCZYĆ.

 

Kontakt:

Julia Godorowska

Asystentka koordynatorki projektu "Rozmawiajmy o uchodźcach"

e-mail: julia.godorowska@ceo.org.pl

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10; 00-666 Warszawa

tel. +48 (22) 825 05 50 wew. 104

 

http://migracje.ceo.org.pl/

www.facebook.com/rozmawiajmyouchodzcach