DLACZEGO PRZEWODNIK?

Przewodnik ten jest adresowany do młodzieży w wieku 11-18 lat oraz nauczycieli i nauczycielek różnych etapów edukacyjnych. Zapraszamy w nim do zakładania w szkołach klubów dobrej rozmowy o uchodźcach i współczesnych migracjach. Mogą to być prowadzone na podobnych zasadach jak szkolne koła zainteresowań, choć ostateczna formuła powinna odpowiadać młodzieży. Materiał ten ma pomóc młodzieży krok po kroku zorganizować klub dobrej rozmowy, a także podsunąć proponowane tematy do dyskusji oraz wesprzeć w planowaniu przebiegu spotkań.

 

 

Nasze obserwacje oraz konsultacje z nauczycielami i nauczycielkami utwierdziły nas w przekonaniu, że warto zaoferować taki materiał bezpośrednio młodzieży, która w obliczu nasilonych procesów migracyjnych na świecie czuje dużą potrzebę poruszania tego tematu w szkole, a jednocześnie często nie jest przygotowana do tego, aby rozmawiać w oparciu o rzetelną wiedzę i z poszanowaniem odmiennych poglądów. 

 

JAKIE TREŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ W PRZEWODNIKU DLA MŁODZIEŻY „Klub dobrej rozmowy”?

  • Opis czym jest Klub dobrej rozmowy
  • Wskazówki jak założyć i rozwijać Klub dobrej rozmowy
  • Porady jak to zrobić, żeby było ciekawie
  • Pomysły na konkretne aktywności, metody pracy i garść inspiracji do prowadzenia rozmów o uchodźcach i migracjach w szkole
  • Sugestie dla nauczyciela i nauczycielki jak wesprzeć młodzież w angażowaniu się w działalność klubu dobrej rozmowy

 

 

Zapraszamy Państwa do przeczytania tego materiału wspólnie z młodzieżą i zastanowienia się nad możliwościami założenia w waszej szkole klubu dobrej rozmowy.