Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Uchodźcy (20 czerwca), święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, zachęcamy Cię do poprowadzenia z dziećmi i młodzieżą rozmów na temat przyczyn, skutków i wyzwań związanych ze współczesnymi migracjami ludności na świecie.

Zainicjuj w swojej szkole rozmowę z dziećmi i młodzieżą o zjawisku migracji i uchodźstwa! Pomogą Ci w tym gotowe, bezpłatne scenariusze lekcji przedmiotowych, spotkań pozalekcyjnych i materiały metodyczne udostępnione na stronie www.migracje.ceo.org.pl, a także udział społeczności szkolnej w zbliżających się wydarzeniach CEO przygotowanych z okazji Światowego Dnia Uchodźcy.

 

6 czerwca webinarium z Katarzyną Oyrzanowską specjalistką ds. integracji w biurze UNHCR w Polsce.

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki oraz uczniów i uczennice do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium podczas, którego poznamy aktualne informacje dotyczące sytuacji uchodźców na świecie, z uwzględnieniem najnowszych statystyk. Termin webinarium: 6 czerwca 2019 r., w godzinach 16-17.

ZGŁOŚ SIĘ NA WEBINARIUM: TUTAJ.

LINK DO NAGRANIA Z WEBINARIUM: TUTAJ

 

Prezentacja wykorzystana podczas webinarium znajduje się TUTAJ [kliknij].

Webinarium odbyło się w dniu 6 czerwca 2019 r. Webinarium zostało przygotowane w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej "Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy" realizowanego w 2019 roku w ramach Programu Szkoła Ucząca Się. Program Szkoła Ucząca Się jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

 

13 czerwca Wirtualny Festiwal Internetowy

Zapraszając młodzież do udziału w zabawie online chcemy również dać jej okazję do podjęcia rozmowy o globalnych wyzwaniach światowych, jakim są ruchy migracyjne i przymusowe przesiedlenia ludności w atmosferze wzajemnego szacunku. Wirtualny Festiwal jest interaktywną formą, w której zespoły uczniowskie z różnych miejscowości uczestniczą we wspólnej zabawie online. Festiwal będzie składał się z 6 krótkich zadań, mających na celu przeanalizowanie zjawiska współczesnych migracji i uchodźstwa. Uczniowie i uczennice mogą wykonywać zadania i przesyłać odpowiedzi na przerwach między lekcjami. Wszystkie szczegóły organizacyjne wkrótce. 13 czerwca 2019 r., w godzinach przedpołudniowych. 

 

Webinarium oraz Wirtualny Festiwal Internetowy jest realizowany w ramach projektu Rozmawiajmy o uchodźcach. Projekt Rozmawiajmy o uchodźcach jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW), dzięki środkom otrzymanym od PAFW w ramach programu Szkoła Ucząca Się.