Konferencja NECE, Networking European  Citizenship Education w Zagrzebiu już za nami. Tym razem pod bardzo aktualnym hasłem “Crossing Borders” – czyli “Przekraczając granice. Migracje i Edukacja Obywatelska w Europie”. Przedstawiciele organizacji obywatelskich z całej Europy zastanawiali się przez 3 dni jak powinna wyglądać wspólna wizja edukacji obywatelskiej w czasach kryzysu związanego między innymi z oporem państw członkowskich wobec przyjmowania uchodźców z Syrii.

W CEO też poruszamy tę tematykę, dlatego podczas NECE prezentowaliśmy nasz program „Rozmawiajmy o uchodźcach”, oraz nową edycję programu edukacyjnego „Liderzy i liderki tolerancji” podejmującego tematykę wielo- i międzykulturowości, a także wprowadzający do polskich szkół tematykę otwartości na różnorodność - również kulturową i religijną. Oba wzbudziły duże zainteresowanie uczestników i uczestnicek i były traktowane jak dobre praktyki.

 

Malina Baranowska- Janusz prezentuje projekt Rozmawiajmy o uchodźcach.