RELIGIA

Scenariusz zajęć "Święta Rodzina uchodzi do Egiptu"

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiadują się, kim jest uchodźca/uchodźczyni i dlaczego dana osoba staje uzyskuje ten status. Ważnym elementem lekcji są rozważania na temat tego, jak uczeń/uczennica może pomóc w integracji młodych uchodźców/uchodźczyń w środowisku szkolnym.

 

 

Scenariusz zajęć "Co Europa zawdzięcza Arabom? Islam jako religia obecna od zawsze w Europie" Autorka: Anna Paluszek

Celem zajęć jest wyjaśnienie pojęcia cywilizacji arabsko-muzułmańskiej i uporządkowanie pojęć oraz zwrócenie uwagi na pozytywne aspekty wpływów islamu na świat i Europę. Realizacja celów została podzielona na dwie bardziej szczegółowe ścieżki – historyczno-kulturową oraz kulturowo-religijną, mogą być realizowane w zależności od zaangażowania uczniów i uczennic, ich postaw wobec tematu, czy zainteresowań. Uczniowie i uczennice poznają nowe fakty oraz będą mieli możliwość pracy na swych pierwotnych skojarzeniach dotyczących muzułmanów czy Arabów.