Weź udział w bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym na temat tego, jak szkolna kadra pedagogiczna może współpracować na rzecz wsparcia ucznia z doświadczeniem migracyjnym i integracji całej społeczności szkolnej wokół wielokulturowości w klasie.

Zapraszamy nauczycieli/ki, wychowawców/czynie klas, psychologów/żki, pedagogów/żki, dyrektorów/ki, bibliotekarzy/ki ze szkół podstawowych klasy IV-VIII i gimnazjum.

 

 

Terminy szkoleń (jeden terminy do wyboru):

  • 16 listopada w Warszawie w godzinach 10:00-16:00
  • 24 listopada w Poznaniu w godzinach 10:00-16:00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, osoby uczestniczące pokrywają jedynie koszt dojazdu na szkolenie stacjonarne. Zapewniamy poczęstunek. Osoby mogą zgłaszać się z drugim nauczycielem/ką ze szkoły.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo mają osoby biorące udział w aktualnej edycji Kursu internetowego „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy”. Termin zgłoszeń na szkolenie mija 22 listopada 2018 r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ -> KLIKNIJ W GRAFIKĘ

 

Cele szkolenia „Moc kultur w szkole”:

- rozwój pracy zespołowej szkolnej kadry pedagogicznej na rzecz adaptacji uczniów z doświadczeniem migracyjnym i podejmowania działań edukacyjno-integracyjnych między polskimi i cudzoziemskimi dziećmi w szkole.

- zachęcenie kadry pedagogicznie do podejmowania w pokoju nauczycielskim rozmów na temat pracy w środowisku wielokulturowym i współpracy między nauczycielami na jego rzecz i zrozumienie znaczenia roli wszystkich grup nauczycieli w szkole w tym temacie.

Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki otrzymają bezpłatne Pakiety eksperckie dla szkół  pt. „Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole” zawierający 5 materiałów metodycznych dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów/psychologów, bibliotekarzy w szkole podstawowej (klasy 4-8) i gimnazjum z zakresu wspierania ucznia-migranta i integracji całej społeczności szkolnej wokół tematyki wielokulturowości.

 

Dlaczego szkolenie kierujemy do poszczególnych grup:

- dla dyrektorów jako liderów oświaty, którzy przyjmują dziecko cudzoziemskie do swojej szkoły i mogą aktywnie zachęcać nauczycieli w swoich szkołach do wsparcia ucznia-migranta i pracy z wielokulturową grupą i podpowiadać, jak to robić

- do wychowawców klas, którzy najczęściej są w najbliższym kontakcie z przybywającymi z zagranicy uczniami i to od ich wiedzy, kompetencji i wrażliwości zależeć będzie, czy integracja ucznia będzie przebiegała harmonijnie, a w jego nauczaniu odnotowywać będzie można systematyczne postępy

- do nauczycieli przedmiotowców, którzy zgodnie z aktualną podstawą programową mogą poruszać z młodzieżą tematykę wielokulturowości i migracji podczas zajęć przedmiotowych, np. takich jak język polski, historia i wiedza o społeczeństwie;

- do pedagogów/psychologów, których zadaniem jest udzielenie pomocy dziecku cudzoziemskiemu w poradzeniu sobie z doświadczeniem migracyjnym, które silnie oddziałuje na proces kształtowania się tożsamości dziecka i wspieranie potencjału rozwojowego ucznia oraz stworzenie mu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i placówki

- do bibliotekarzy, którzy oprócz pogłębiania wśród uczniów nawyku czytania, mają dużą rolę w organizowaniu różnorodnych działań czytelniczych rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym wrażliwość na różnorodność i wielokulturowość wokół nas.

 

Szkolenie stacjonarne jest organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole”. Projekt jest realizowany przez CEO dzięki współfinansowaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej RP i środkom Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (w okresie lipiec-grudzień 2018 r.).