Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Uchodźcy (20 czerwca), święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, zachęcamy Cię do poprowadzenia z dziećmi i młodzieżą rozmów na temat przyczyn, skutków i wyzwań związanych ze współczesnymi migracjami ludności na świecie.

Zainicjuj w swojej szkole rozmowę z dziećmi i młodzieżą o zjawisku migracji i uchodźstwa! Pomogą Ci w tym gotowe, bezpłatne scenariusze lekcji przedmiotowych, spotkań pozalekcyjnych i materiały metodyczne udostępnione na stronie www.migracje.ceo.org.pl, a także udział społeczności szkolnej w zbliżających się wydarzeniach CEO przygotowanych z okazji Światowego Dnia Uchodźcy.

13 czerwca Wirtualny Festiwal Internetowy

Regulamin akcji: https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/regulamin_wirtualny_festiwal_swiatowy_dzien_uchodzcy_2019_.pdf

LINK DO REJESTRACJI NA FESTWIAL: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/wirtualny-festiwal-swiatowy-dzien-uchodzcy-2019

LINK NA STRONĘ FESTIWALU: https://festiwal.ceo.org.pl/wirtualny-festiwal-swiatowy-dzien-uchodzcy-2019

 

Zapraszając młodzież do udziału w zabawie online chcemy również dać jej okazję do podjęcia rozmowy o globalnych wyzwaniach światowych, jakim są ruchy migracyjne i przymusowe przesiedlenia ludności w atmosferze wzajemnego szacunku. Wirtualny Festiwal jest interaktywną formą, w której zespoły uczniowskie z różnych miejscowości uczestniczą we wspólnej zabawie online. Festiwal będzie składał się z 6 krótkich zadań, mających na celu przeanalizowanie zjawiska współczesnych migracji i uchodźstwa. Uczniowie i uczennice mogą wykonywać zadania i przesyłać odpowiedzi na przerwach między lekcjami.

Wszystkie szczegóły organizacyjne wkrótce. 

13 czerwca 2019 r., start o godzinie 10:00.

 

Wirtualny Festiwal Internetowy jest realizowany w ramach projektu Rozmawiajmy o uchodźcach prowadzonego w ramach programu Szkoła Ucząca Się. Program Szkoła Ucząca Się jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności