ZAPROSZENIE

 

Mamy przyjemność zaprosić nauczycielki i nauczycieli, którzy ukończyli kurs internetowy Centrum Edukacji Obywatelskiej „Rozmawiajmy o uchodźcach” (w latach 2016-2019) lub inny projekt CEO z edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej na bezpłatne, jednodniowe warsztaty poświęcone kompetencjom nauczycielskim wspomagającym realizowanie tematyki migracyjnej w szkole i społeczności lokalnej.

Kiedy? 14 grudnia 2019 r. (sobota).  W godzinach 10-16.

Gdzie? W Warszawie

 

DLACZEGO WARTO?

 

Weźmiesz udział w praktycznych ćwiczeniach rozwijających umiejętności rozmawiania i uwzględniania różnych punktów widzenia.

 

Poćwiczysz swoje umiejętności komunikacyjne, które wpływają  na procesy dialogowe.

 

Poddając refleksji zagadnienia takie jak aktywne słuchanie, empatyczna komunikacja, tożsamość, dociekliwe pytania, wzmocnisz się w roli nauczyciela/nauczycielki odgrywającego kluczową rolę przy omawianiu trudnych zagadnień globalnych z młodzieżą. Ćwiczenia będziesz mógł/mogła wykorzystać na lekcjach i spotkaniach z młodzieżą.

Wzmocnisz swoje kompetencje w pracy z grupą uczniowską w Klubie Dobrej Rozmowy i ze społecznością lokalną wokół tematyki migracji ludności oraz zdiagnozujesz obszary swojego działania i rozwoju liderskiego.

 

 

 

W jaki sposób możesz wykorzystać swój potencjał działając na rzecz porozumienia wokół tematyki uchodźczej lokalnie? Jak przeciwdziałać podziałom i dążyć do wzajemnego zrozumienia osób o różnych

lękach i poglądach? Jakimi narzędziami dysponujemy jako grupa zaangażowanych nauczycieli? W jakim zakresie możemy współdziałać w nowym roku?

Zdobędziesz wiedzę na temat działalności szkolnych Klubów Dobrej Rozmowy i wymienisz się doświadczeniami w prowadzeniu rozmów z młodzieżą na temat przyczyn i skutków migracji i uchodźstwa.

 

Poznając sposoby pracy innych zaangażowanych nauczycieli  i nauczycielek z trudnym tematem i wymieniając się swoimi doświadczeniami, zdobędziesz cenne doświadczenie, które później wykorzystasz w pracy z młodzieżą.

 

Poznasz wyjątkowych ludzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołączysz do grupy aktywnych nauczycielek i nauczycielki, którzy rozwijają swoją praktykę zawodową i stale dostarczają swoim uczniom i uczennicom wielu okazji do analizowania współczesnych wyzwań na poziomie lokalnym i globalnym, poprzez naukę krytycznego myślenia, wyrażania opinii, pracy zespołowej.

 

ZGŁOŚ SIĘ!

Prosimy o zgłaszanie udziału za pomocą formularza. Zgłoszenia przyjmujemy do 8 grudnia 2019 r. UWAGA! Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione o tym mailowo.

Kontakt: Julia Godorowska julia.godorowska@ceo.org.pl

 

Warsztaty są realizowane są przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach ogólnopolskiego projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy”.  Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dzięki współfinansowaniu w ramach programu Szkoła Ucząca Się Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (I-XII 2019 r.).

„Rozmawiajmy o uchodźcach” to ogólnopolski projekt edukacyjny Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym wspieramy nauczycieli i nauczycielki w prowadzeniu z młodzieżą rozmów na temat współczesnych migracji i zjawiska uchodźstwa z poszanowaniem różnych punktów widzenia. Tworzone w ramach projektu szkolne Kluby Dobrej Rozmowy to szansa dla młodzieży na doskonalenie umiejętności wymiany opinii, argumentowania i poznawania różnych punktów widzenia. Projekt został zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod koniec 2015. Dzięki kompleksowemu wsparciu CEO do tej pory ponad 550 nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, przeprowadziło z ponad 10 tysiącami uczniów i uczennic lekcje i spotkania z poszanowaniem różnych punktów widzenia na temat zjawiska migracji.