Wywiad z Grzegorzem Uzdańskim, nauczycielem ze Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie, "Jak przygotować nauczycieli i nauczycielki do pracy i dialogu w wielokulturowej klasie". W załączniku poniżej filmu znajduje się materiał pomocniczy zawierający wskazówki merytoryczno-metodyczne na temat znaczenia rozwoju kompetencji międzykulturowych nauczycieli i nauczycielek pracujących z dziećmi i młodzieżą. Wywiad można wykorzystać do szkolenie rad pedagogicznych i zespołu nauczycielskiego w tym zakresie.