Zgłoś się do kursu internetowego „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek". To pierwszy krok do dołączenia do grupy nauczycieli i nauczycielek wspierających młodzież w prowadzeniu rozmów na ważne, aktualne społeczne tematy.

 

 

 • Interesujesz się bieżącymi wydarzeniami na świecie i chcesz, żeby Twoi uczniowie i uczennice wiedzieli, jak krytycznie analizować  przekazy medialne oraz podjęli refleksję na temat własnych opinii i postaw ?
 • Marzy Ci się poprowadzenie zajęć, podczas których młodzież będzie uczyła się ze sobą dyskutować na ważne społecznie tematy  i wzajemnie słuchać swoich argumentów ?
 • Chcesz rozszerzyć swój repertuar narzędzi pracy o metodę storytellingu, pracując z ciekawymi filmikami i gotowymi scenariuszami zajęć?
 

KURS ONLINE DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

DOŁĄCZ DO BEZPŁATNEGO KURSU ONLINE "I AM EUROPEAN: HISTORIE I FAKTY O MIGRACJACH NA XXI WIEK"

 

 

 

WPROWADZENIE 

Głównym celem kursu "I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek" jest przybliżenie młodzieży tematów i zagadnień związanych ze zjawiskiem współczesnych migracji oraz kształtowanie w uczniach i uczennicach umiejętności dyskutowania na społecznie ważne tematy. Migracje to złożony proces, towarzyszący ludzkości od zawsze. Składają się na  niego losy całych społeczności, jak i historie pojedynczych osób. W związku z wielowymiarowością tego zjawiska, oprócz przekazywania wiedzy na temat migracji, niezwykle ważne jest aby kształtować – zarówno u młodzieży, nauczycieli i nauczycielek, jak i nas samych wrażliwość społeczną, umiejętność krytycznego myślenia i wyrażania opinii w oparciu o fakty.  Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy się uczyć, jak ze sobą rozmawiać, jak się słuchać i otwierać na poglądy innych ludzi. Wierzymy, że ma to kluczowe znaczenie w kształceniu obywatelskim i dbaniu o poziom debaty publicznej. 

Uważamy także, że istnieje potrzeba, aby w dyskusjach na temat migracji oddawać również głos samym migrantom i migrantkom. Dlatego ważnym elementem kursu będą osobiste historie osób imigrujących, jak i emigrujących. Chcemy przedstawiać ich perspektywę oraz zachęcić nauczycieli i nauczycielki do wykorzystywana metody strorytellingu w pracy z młodzieżą w temacie współczesnych migracji. Szczególną uwagę kadry pedagogicznej chcielibyśmy zwrócić na audiowizualne formy storytellingu. W ofercie kursu proponujemy korzystanie z naszych filmów edukacyjnych, które uatrakcyjnią lekcje z uczniami i uczennicami w warunkach edukacji zdalnej oraz pomogą wzbudzić ich zainteresowanie tematem migracji.

Zobacz trailer do jednego z filmów edukacyjnych pt. "Opowieści o migracjach",  który proponujemy w kursie.

 

Podczas przekazywania dzieciom i młodzieży faktów, informacji i definicji, warto odnosić się do wyobraźni słuchających. Przenosić ich w świat poruszanych zagadnień, angażować myśli i emocje, aby łatwiej było im  zrozumieć i zapamiętywać wykładane treści. Ufamy, że pokazywanie procesów społecznych także przez pryzmat ludzkich losów pomaga lepiej zrozumieć ich wielowymiarowość, ale także kształtować postawy empatiii i solidarności wobec osób będących cześcią naszych społeczności.

Migracje stanowią jedno ze współczesnych wyzwań globalnych. Warto uczyć się analizować to zjawisko i rozmawiać o nim z młodymi ludźmi.

JAK TO DZIAŁA?

 

Zgłaszasz się do kursu internetowego „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek". To pierwszy krok do dołączenia do grupy nauczycieli i nauczycielek  wspierających młodzież w prowadzeniu rozmów na ważne aktualne społecznie tematy.

Zarejestrować się może każdy nauczyciel/ka, pedagog/żka, psycholog/żka, bibliotekarz/ka ze szkoły podstawowej (klasa VI-VIII) i szkoły ponadpodstawowej. Zapraszamy do zgłaszania się z drugim nauczycielem/ką wspierającym. Warto zachęcić do udziału w kursie innych nauczycieli i nauczycielki.  Bądźcie   dla siebie nawzajem wsparciem i inspiracją, Wzajemna wymiana doświadczeń może zaowocować ciekawymi pomysłami i inicjatywami szkolnymi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [kliknij]

Rejestracja trwa do 14 lutego 2021 r.

REGULAMIN [kliknij]

Bierzesz udział w kursie internetowym w którym rozwijasz swoją wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystania narzędzia jakim jest storytelling w edukacji o migracjach

 • współczesnych procesów migracyjnych lokalnie i globalnie

 • sztuki rozmawiania z osobami o różnych poglądach

i w oparciu o gotowe scenariusze, karty pracy, krótkometrażowe filmy edukacyjne udostępnione w kursie, prowadzisz stacjonarnie lub online :

 • zajęcia z młodzieżą: dwie lekcje poszerzające wiedzę na temat migracji oraz kompetencje społeczne uczniów i uczennic

Podczas szkoleń online na temat wykorzystania narzędzia storytelling w edukacji o migracjach dowiesz się:

 • Czym jest storytelling w edukacji?

 • Dlaczego warto po niego sięgać na lekcjach o migracji i uchodźstwie?

 • Jak poprzez pracę z opowieściami możesz wesprzeć młodzież w rozwijaniu empatii i krytycznego myślenia?

Poznajesz innych nauczycieli i nauczycielki z całej Polski, osoby które chcą wprowadzać nową jakość do swoich zajęć szkolnych.

Odbierasz certyfikat  kursu obejmującego 40 h doskonalących warsztat nauczyciela i nauczycielki,   potwierdzający Twoje zaangażowanie w realizację kursu internetowego i aktywność podczas szkoleń online, oraz wsparcie uczniów i uczennic w zdobywaniu umiejętności prowadzenia pełnych szacunku rozmów na często trudne, aktualne tematy.

Icons made by catkuro from www.flaticon.com

 

Możesz zadać sobie pytanie:

 • Dlaczego warto poruszać z młodzieżą zagadnienia związane z migracjami ludności?
 • Dlaczego sposobem na to jest rozmowa podczas której młodzież analizuje i dzieli się różnymi punktami widzenia?

Migracje i uchodźstwo to jedne z największych wyzwań współczesnego świata, a do tego zjawiska, które będą coraz powszechniejsze. Warto o nich rozmawiać, aby lepiej rozumieć zmiany, jakie wokół nas zachodzą: zarówno te w skali globalnej – kiedy obserwujemy w mediach szlak migracyjny osób opuszczających ogarnięte wojną Syrię, Somalię lub Jemen, czy w skali lokalnej – kiedy pojawiają się nowi sąsiedzi, którzy mówią w innym niż nasz języku, czy kiedy koleżanka z klasy wyjeżdża z rodzicami na stałe za granicę.

Migranci i migrantki wpływają na gospodarkę, społeczeństwo i kulturę danego kraju. Aby w pełni rozumieć sytuację i złożoność tego wzajemnego oddziaływania, warto zastanawiać się nad czynnikami, które wpływają na procesy migracyjne. Skąd się bierze migracja zarobkowa? Dokąd udają się migranci i migrantki w poszukiwaniu zatrudnienia? Kim są uchodźcy? Dokąd i dlaczego Polacy i Polki emigrowali w przeszłości? Dokąd emigrują dzisiaj?

W 2019 r. liczba osób uciekających od wojny, prześladowań i konfliktów przekroczyła 70 milionów, z czego prawie 26 milionów to uchodźcy i uchodźczynie. To najwyższy poziom odnotowany przez Agencję ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) w prawie 70 – letniej historii jej działalności.

Warto, aby młodzi ludzie wraz ze swoimi opiekunami i opiekunkami znaleźli w szkole przestrzeń do wyważonej, prowadzonej w atmosferze szacunku rozmowy na temat, który od ponad kilku lat ma szczególne miejsce w debacie publicznej. Obecność lub potencjalna możliwość obecności migrantów i migrantek oraz uchodźców i uchodźczyń w Polsce budzi w nas różne emocje i postawy – lęk i niepewność, empatię i ciekawość, czasem niechęć lub wręcz nienawiść, a czasem – entuzjazm i chęć angażowania się w działania w tym zakresie. Często te różne emocje funkcjonują w nas równolegle, dlatego tym bardziej warto odkrywać, jakie wartości stoją za naszymi przekonaniami, i w jaki sposób każdy z nas je rozumie.

Patrzenie na zjawiska z perspektywy globalnej jak i lokalnej nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania naszych czasów, ale daje możliwość wsparcia młodych ludzi, aby stali się świadomymi obywatelami świata, którzy kwestionują świat i są oddani swoim ideałom.

 

DZIĘKI WYKORZYSTANIU NASZYCH INTERAKTYWNYCH METOD PRACY ROZWINIESZ WŚRÓD SWOICH UCZNIÓW I UCZENNIC KOMPETENCJE:

 • analitycznego i krytycznego myślenia oraz refleksji nad źródłem własnych przekonań

 • prowadzenia rozmów w atmosferze dialogu i wzajemnego szacunku

 • kompetencje społeczne i obywatelskie  sprzyjające budowaniu  kultury włączającej oraz postaw otwartości i empatii

WSPÓLNIE POSZUKACIE ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA:

 • Jakie są rodzaje migracji?

 • Dlaczego ludzie migrują? Dlaczego ludzie migrują do Europy?

 • Skąd pochodzą osoby migrujące do Polski? Jak wygląda ich życie na co dzień?

 • W jaki sposób doświadczenie migracyjne wpływa na tożsamość? Czy w mojej rodzinie są osoby z doświadczeniem migracyjnym?

 • Skąd wiem to co wiem w temacie migracji? Jak kształtują się nasze opinie i poglądy?  

 • Jak włączać osoby z doświadczeniem migracyjnym do rozmowy o migracjach? Czego możemy się wzajemnie nauczyć?

 • Jak można rozmawiać w szkole o migracjach oraz na inne trudne tematy w atmosferze szacunku?

 • i wiele, wiele innych

 

Biorąc udział w kursie online "I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek" wzmocnisz swój warsztat pracy wychowawczej

 

 • Poszerzysz wiedzę na temat współczesnych procesów migracyjnych poprzez materiały merytoryczne oraz historie osobiste migrantów i migrantek, którą będziesz mógł/mogła wykorzystać do rozmów z młodzieżą na temat migracji

 • Poddasz refleksji zagadnienia takie jak tożsamość lokalna, regionalna i globalna.  Wzmocnisz się w roli nauczyciela/nauczycielki wspierającego młodzież przy omawianiu trudnych zagadnień globalnych

 • Dowiesz się czym jest storytelling oraz jak wyszukiwać historie osobiste (pisane, filmowe, obrazkowe i inne) i wykorzystywać je jako narzędzie do pracy z młodzieżą w tematyce migracyjnej ​

 • Dowiesz się jak Twoja szkoła może angażować się w budowanie dialogu ze społecznościami migranckimi

 • Wyposażysz swoich uczniów i uczennice w wiedzę oraz materiały, które pomogą im lepiej zrozumieć zjawisko migracji ludności w kontekście globalnym i polskim, co wpłynie na ich większą wrażliwość społeczną. 

 • Rozwiniesz u uczniów kompetencje samoświadomości, umiejętności słuchania i wyrażania swoich poglądów, prowadzenia dialogu oraz podejmowania rozmowy na trudne i kontrowersyjne tematy w atmosferze wzajemnego szacunku. 

 

Dołącz do projektu "I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek". To pierwszy krok do dołączenia do grupy nauczycieli/ek wspierających młodzież w prowadzeniu rozmów na ważne aktualne społecznie tematy!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [kliknij]

Pytania prosimy kierować do koordynatorki projektu: Julii Godorowskiej (julia.godorowska@ceo.org.pl).

Program jest prowadzony dzięki środkom otrzymanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w  ramach programu „Szkoła Ucząca Się” oraz „I am European. Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”  finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.