Regranting I am European CEO

Ideą Konkursu jest wspieranie procesu integracji młodych ludzi pochodzących z różnych uwarunkowań kulturowych; w szczególności młodych Polek i Polaków z młodymi migrantami i migrantkami, którzy osiedlili się w Polsce. Wynikiem działań zrealizowanych w ramach wyłonionych w konkursie ofert ma być popularyzacja wielostronnego dialogu i oddawania głosu migrantom i migrantkom w kształtowaniu przekazów medialnych i społecznych na temat współczesnych migracji.

 

 

W ramach Konkursu rozdamy granty w wysokości od 30 do 85,5 tys. zł (wymagane 5% wkładu własnego) organizacjom pozarządowym, działającym z młodzieżą w temacie migracji.

Dofinansujemy działania informacyjne, edukacyjne, upowszechniające i aktywizujące mające na celu budowanie otwartego i pokojowo nastawionego społeczeństwa oraz promujące wiedzę i podnoszące świadomość młodzieży i szerokiej publiczności na temat zagadnień związanych z migracją i integracją migrantów i migrantek ze społeczeństwem polskim.
Odbiorcami każdego z działań będzie młodzież w wieku 13-35 lat z mniejszych miast i miejscowości w Polsce, w tym migranci i migrantki (w sumie min. 4000 osób).
Termin realizacji działań to 1.08.2021-31.07.2022.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami Konkursu (https://ceo.org.pl/konkurs-regrantingowy-2021) i składania ofert do 18 lipca 2021. Pytania prosimy kierować do Katarzyny Dzięciołowskiej (katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl).