Scenariusz dwóch lekcji „Rozmowa o uchodźcach w Polsce” to zestaw dwóch lekcji, który pomoże przeprowadzić z młodzieżą rozmowę o sytuacji uchodźców opartą na faktach w atmosferze wzajemnego szacunku. Jednym z celów scenariusza jest kształtowanie u młodych ludzi umiejętności słuchania się, wyrażania własnego zdania i argumentowania w oparciu o rzetelne źródła informacji. W proponowanej tutaj rozmowie jest przestrzeń na podzielenie się swoimi obawami, pomysłami, a także na refleksję nad tym, czym jest dobra rozmowa i jak ją prowadzić – także w szkole. Scenariusz  stanowi punkt wyjścia dla poruszania trudnych, kontrowersyjnych tematów z młodzieżą. Współczesny zglobalizowany świat pełen jest współzależności, a odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia przed każdym z nas, nie są czarno-białe. Warto zatem wesprzeć młodzież w poszukiwaniu swojej obywatelskiej tożsamości i rozważaniach na temat postaw i wartości, jakimi kieruje się w życiu.

 

 

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.