Filmowe spotkanie w Tarnowskich Górach

Film Człowiek (Human) Yanna Arthusa-Bertranda, 2015

Zorganizowaliśmy seans tego dokumentu dla połowy szkoły (drugich klas liceum), a następnie wraz z pozostałymi nauczycielami i nauczycielkami polonist(k)ami przeprowadziliśmy dyskusje. Za każdym razem były to bardzo dobre rozmowy! Film jest piękny i poruszający, uczniowie i uczennice bardzo chętnie mówili o emocjach, jakie w nich wywołał (co nie zdarza się zbyt często). Jednocześnie, jako dokument, pozwala na przeżycie autentycznego, choć nie bezpośredniego spotkania z drugim człowiekiem, niosącym często trudny do wyobrażenia bagaż doświadczeń: uchodźstwa, wykluczenia, samotności, pogardy, ubóstwa… Z drugiej strony nie jest to film tylko o tym, co ludzi od siebie oddziela, lecz także o tym, co najgłębiej ich łączy. Nasi uczniowie i uczennice byli w stanie wszystkie te wątki podjąć i poddać refleksji.

Anna Włodek, II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

KLUBOWE WIEŚCI: