Tarnowskie Góry, SPOTKANIE KDR O KSIĄŻCE

Fragmenty rozdziałów Proboszcz i Lekarz żywych i martwych z reportażu Jarosława Mikołajewskiego Wielki przypływ, Wyd. Dowody na istnienie, Warszawa 2015.

Młodzież czyta na lekcjach języka polskiego w klasie pierwszej szkoły średniej– jako kontekst do omawianych na lekcjach fragmentów Ewangelii rozdział Proboszcz, a w trzeciej rozdziały Proboszcz i Lekarz… jako kontekst do Dżumy Alberta Camusa. Za każdym razem dyskusję rozpoczynamy od pytania, czy zasady etyki chrześcijańskiej (w klasie I) oraz filozofii egzystencjalizmu (w III) postrzegamy współcześnie jako jedynie teoretyczne rozważania, czy też widzimy ich praktyczne realizacje w życiu. Następnie czytamy fragmenty tekstu i dalej prowadzicie rozmowę wokół pytania: czym/jakiego rodzaju doświadczeniem jest dla bohaterów reportażu spotkanie z uchodźcami, jak postrzegają to spotkanie. Rozmowa wokół tych pytań jest świetnym sposobem na wprowadzenie odmiennej (od dominującej w przestrzeni publicznej) perspektywy postrzegania zjawiska współczesnego uchodźstwa.

Anna Włodek, nauczycielka języka polskiego, II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

KLUBOWE WIEŚCI: